Diskusní fórum

Rozebírání různých více či méně filozofických problémů

Diskuse :. Arda - Tolkienův svět :. Rozebírání různých více či méně filozofických problémů

Zde se nechává volný prostor pro diskusi ke všem zajímavým otázkám, které se nabízejí v souvislosti s Tolkienovým světem.

přidat příspěvek

novější starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
počet příspěvků v tomto tématu: 1853; počet stran: 93
Elwing
06.09.2009 13:27:38 id3622  odpovědětcitovat
Zdravím po prázdninách. Jak jsem byla pořád někde pryč, tak jsem ani neměla čas Angrenost sledovat, takže mi to bude chvilku trvat, než se tou diskusí prokoušu. I když vypadá to, že se tady reší pořád podobné věci.icon_wink.gif
Ubu
22.08.2009 21:04:48 id3603  odpovědětcitovat
Ainur se nemohou srovnávat. Ale můžeme vidět jejich inteligenci, moudrost, ze které se odráží jejich moc tím, jak s ní naloží.
Sauron ( toto jsem četl od jendoho příspěvku velice schopného člena killzone.com ( podle mne )) jako jediný z Ainur zvýšil svojí moc a tím, že vytvořil Prsten, což je nevídané !!! a především si jí tak zachoval, což nikdo jiný nemohl. Každý Ainur je tím konáním ztrácel, a Melkor nejvíce, neboť jí chtěl pro svou vládu a protože měl také na počátku tu moc největší. Dokazuje to jedině jeho neuvěřitelnou inteligenci, moudrost, nemusel mít největší, ale inteligence a moudrost jsou obrovské rozdíly.
Sauron navíc de facto nebyl nikdy technicky poražen !!! V prvním věku utekl před Valar v Angbandu ( díky tomu, že se stále učil, později by to nebyl už vůbec problém ), poté oklamal Eönwëho, ve druhém nebyl zcela poražen ani Gil-Galadem a Númenorejci, ano Ar-Pharazonem a ani Ilúvatarem. Poté zcela poražen nebyl ani na konci, Isildura ovládl Prsten/Sauron ( jsou Jedno ). Ve třetím také ne, Frodo byl ovládnut, neštastnou souhrou mnoha náhod tam Glum prostě spadnul.
Zdá se, že Prsten přímo v Hoře osudu, kde má nejvyšší vliv, ovládne každého.
Sauron se od Melkora a vlastními činy naučil neuvěřitelnému vlivu všude, kde byl a kam jeho Oko dohlédlo, On musel dva věky sám přijít s několika služebníky mezi nepřátele, zbudovat vojsko a hnát nepřátele do Západního moře. Navíc Melkor dal kousek vlastní síly asi všem, tedy i Sauronovi, protože " pouta na něho vložil velmi silná ", i když to může znamenat jen tu zlobu a "povinnost" činit zlo.
Ve třetím věku, kdy byl měl Lórien, rozhodně vylepšený, Gondor, Ž. pas, Mordor pod vlivem sebe samého a poznal by každou myšlenku nebo čin svou vyvinutou vůli, vojsko Valar by ani nedosálo de facto břehů bez všimnutí, hned by byli hnáni zpět.
rendaw1
22.08.2009 17:05:04 id3602  odpovědětcitovat

Some Maiar, including the most powerful one known as Sauron, are powerful enough to oppose even a Valar such as Morgoth, Ungoliant did and Morgoth was only saved when twenty or so Balrogs came to his aid.

Zde se také říká něco o moci Saurona a Maiar a Valar v rychlosti že ? přeložím prosím ještě toto.

rendaw1
22.08.2009 16:53:09 id3601  odpovědětcitovat
Re: Arien (->id 3600)
Především děkuji za přeložené dopisy Tolkiena. S tou mocí je to skutečně velicé složité, navíc často na fórech se diskutuje o tom jakou moc skutečně mají. Dokázal by třeba Tulkas jakožto nejsilnější projít sám skrze Mordor a vhodit Prsten do Mordoru ? Vždyt tesali hory a pokládaly ostrovy. Jde o to, jak se tím konáním ta moc opravdu snižovala. Vliv Saurona a síla jeho vůle je taky mnohem větší než ostatních Valar, moc u Tolkiena je to samé asi jako magie, kterou nerad popisoval jako magii ale jako "hlubší umění".
Neral - admin
22.08.2009 03:19:33 id3600  odpovědětcitovat
Re: Arien (->id 3598)
rendaw1 18.08.2009 02:11 napsalo:
Docela zajímavé je také jakou sílu má Arien, když se jí Morgoth velmi obával, přestože byl stále nejmocnějším.
Ano, Arien určitě měla velice specifickou moc, ostatně dobře to naznačuje proměna, jakou prošla, když se připravovala pro své poslání. Ale jak už to bylo zmíněno, tak moc Valar a Maiar se prostě nedá porovnávat na jedné stupnici; každý vynikal v určitém ohledu. Takže Arien měla ohromnou moc jako Slunce na obloze, ale asi stěží by se účastnila nějaké bitvy.
Odpověď: id 3601
Neral - admin
22.08.2009 03:13:28 id3599  odpovědětcitovat
Re: Sauronova moc (->id 3597)

Přeložil jsem ty zmíněné texty:

rendaw1 16.08.2009 01:09 napsalo:
Though the Valar could not actually be overthrown by any army of Mortal Men, there was "real peril" insofar as "the Númenóreans directed by Sauron could have wrought ruin in Valinor itself".[36] Even so, the Valar did not react quite as Sauron had expected. "The Valar had no real answer to this monstrous rebellion — for the Children of God [Elves and Men] were not under their ultimate jurisdiction: they were not allowed to destroy them, or coerce them with any 'divine' display of the powers they held over the physical world. They appealed to God; and a catastrophic 'change of plan' occurred."
Přestože Valar nemohli ve skutečnosti být poraženi jakoukoli armádou smrtelných lidí, byla tu "skutečná hrozba" v tom, že "Númenorejci navedení Sauronem mohli působit zkázu Valinoru samotnému". I tak se Valar nezachovali, jak Sauron předpokládal. "Valar neměli žádnou skutečnou odpověď na takovou obrovitou vzpouru — protože Děti Boží [elfové a lidé] nebyli pod jejich konečnou pravomocí: nebylo jim dovoleno zničit je nebo donucovat je nějakým 'nadpřirozeným' projevem moci, kterou měli nad hmotným světem. Obrátili se na Boha; a přišla katastrofická 'změna plánu'.

rendaw1 16.08.2009 01:09 napsalo:
In Tolkien's letters, the author noted that Sauron “was of course a 'divine' person (in the terms of this mythology; a lesser member of the race of Valar)”.[4] Though less mighty than the chief Valar, he was more powerful than many of his fellow Maiar; Tolkien noted that he was of a "far higher order" than the Maiar who later came to Middle-earth as the Wizards Gandalf and Saruman.
V Tolkienových dopisech autor zmiňuje, že Sauron byl samozřejmě 'božskou' osobou (v pojmech mytologie; menší člen rasy Valar)". Ačkoli méně mocný než hlavní Valar, byl mocnější než mnozí z ostatních Maiar; Tolkien poznamenává, že byl "mnohem vyššího řádu" než Maiar, kteří později přišli do Středozemě jako čarodějové Gandalf a Saruman.

rendaw1
18.08.2009 02:11:54 id3598  odpovědětcitovat
Docela zajímavé je také jakou sílu má Arien, když se jí Morgoth velmi obával, přestože byl stále nejmocnějším.
Odpověď: id 3600
rendaw1
16.08.2009 01:09:12 id3597  odpovědětcitovat

Though the Valar could not actually be overthrown by any army of Mortal Men, there was "real peril" insofar as "the Númenóreans directed by Sauron could have wrought ruin in Valinor itself".[36] Even so, the Valar did not react quite as Sauron had expected. "The Valar had no real answer to this monstrous rebellion — for the Children of God [Elves and Men] were not under their ultimate jurisdiction: they were not allowed to destroy them, or coerce them with any 'divine' display of the powers they held over the physical world. They appealed to God; and a catastrophic 'change of plan' occurred."

In Tolkien's letters, the author noted that Sauron “was of course a 'divine' person (in the terms of this mythology; a lesser member of the race of Valar)”.[4] Though less mighty than the chief Valar, he was more powerful than many of his fellow Maiar; Tolkien noted that he was of a "far higher order" than the Maiar who later came to Middle-earth as the Wizards Gandalf and Saruman.

Prosím, můžete doslova přeložit tyto texty, které píší více o Sauronově síle.

Odpověď: id 3599
Reed Bad
14.08.2009 15:27:40 id3596  odpovědětcitovat
Já mám nápad, co kdyby tu každý napsal, jak si představuje Saurona, dejme tomu, po pádu Númenoru, když se vrátil a rozpoutal bitvu s Poslední aliancí lidí a elfů.
Já si ho přestavuju, nebo jak si myslím že si ho představoval Tolkien podle útržků jeho vzhledu, jako velmi vysokého muže s černou kůží a s ohaveným obličejem, opravdu ohavný, a s dlouhými černými vlasy sčesanými dozadu nebo do jednoho velého uzlu.
Na sobě má zřejmě zbroj nebo jakousi uniformu s pláštěm, nejspíše černou nebo matně šedou, možná nějaké tmavé lemy. Myslím že neměl žádnou korunu nebo helmu, a ani žádný palcát nebo meč, nebo ne žádný který byl měl přímo pro sebe.
Reed Bad
10.08.2009 10:50:23 id3595  odpovědětcitovat
Re: (->id 3593)
Pěkná blbost.
Nejlepší byl prostě Annatar roku 1500-1600, to byl na vrcholu vlastní síly a síly svého Mordoru.
(anonymní) 29.07.2009 05:15:11 id3593  odpovědětcitovat
Ch.T. někde psal, že Eä má mnoho světů, že Arda není jediným světem, kde žijí elfové a lidi pod ochranou Valar a Maiar.
Psal, že Eru stvořil mnoho duchů ( Ainur ), jejichž moc a sláva byla sotva menší, než-li Ainur na Ardě.
Vím, že tam bylo psáno, "že každý má nějakého dvojníka na Ardě a naopak, alespoň na tom "druhém" světě, a že až po 2. Věku, až po pádu Númenoru. Byl tam také prý rozhodně nějaký nepřítel, ponaučený z chyb zdejších nepřátel, a že Ainur bylo mnohem více, a nebylo tam místo jen pro elfy a lidi, ale i olvar a kelvar, ale trpaslíci chyběli. Draky můžete samozřejmě použít, protože každý má svůj odraz, ale trpaslíci byli jen se svolením Erua živí. Myslím, že nějaký nepřítel, který bojuje psychickými schopnostmi a jeho vojska řídí vůlí, bude i na tamtom světě, a i tam bude křížit vůli ochráncům světa a hubit ty, jenž je poslouchají. Myslím, že ale Ainur obdobní jako Valar a Maiar z Valinoru tam nejsou, ale chodí oděni a nejsou v tak úzkém vztahu, ale že chodí a učí každý podle sklonů a vlastností, které má a v celku je to stejná ochrana, kterou představuje Valinor pro uprchlíky ze Středozemě.
Odpověď: id 3595
Reed Bad
28.07.2009 03:09:07 id3592  odpovědětcitovat
Ainur, Věky
V 1. Věku Ardy, někde na počátcích, byl nejsilnější Melkor a jeho Utumno. Bezpočet zástup skřetů, zlobrů, osobní stráž Valaraukar a vrchní velitel Sauron ( Mairon, ne Maiaron ) a duchové uvězněni v tělách zvířat a šelem. Někde uprostřed Věku, tedy někdy, kdy elfové byli obyvateli Valinoru, byl Valinor zřejmě daleko silnější, než-li pevnost Anghband, kam Morgoth zpět odešel, už částečně slabší. Na konci Věku Anghband a celková moc Morgotha zesílili, ale Valinor byl silnější, přestože se bitvy nezůčastnili Valar a Valier. Ve 2. Věku, kdy Sauron povstal a začal roku 1000 budovat Mordor, byl samozřejmě slabý, a myslím, že až do roku 1600 se nemohl rovnat ani Anghbandu. Měl jen inteligentnější zlobry a sám převyšoval v mnohém Morgotha. Když byl ale poražen a poté opět začal ve Středozemi po návratu z Númenoru činit zlo, byl slabší, než-li před pádem Númenoru. 3. Věk pak Sauron neměl Jeden prsten, ale pokud by jej získal, sotva silnější by mohl být Valinor s rostoucí mocí Saurona, kdyby zvítězil, rsp. získal Jeden prsten. Měl své Skurut-hai, Olog-hai, bezpočty obyčejných skřetů a zlobrů z druhého Věku, Prstenové přízraky, měl by se získáním Jednoho prstenu vše, co zbudovali elfové během 2.-3. Věku, kdy jej neměl, takže myslím, že osobně nejsilnější by byl Sauron ve 3. Věku, ať počítám Valinor, Anghband nebo Utumno. Bohužel pro Temnotu, on jej nezískal.icon_wink.gificon_wink.gif
ever4same
23.07.2009 03:22:31 id3591  odpovědětcitovat
Nemohlo by se začít s encyklopedií postav, sám rád pomůžu, především s Ainur.
Astaldeo
18.07.2009 15:40:50 id3590  odpovědětcitovat
Re: (->id 3589)
V tom případě měnil svou podobu jak fusekle...
(anonymní) 18.07.2009 14:54:13 id3589  odpovědětcitovat
Re: (->id 3588)
Zato ale Tolkien píše v Silmarillionu, že až po pádu Númenoru si vytvořil NOVOU podobu, a ta byla strašná...
Odpověď: id 3590
Astaldeo
18.07.2009 14:34:00 id3588  odpovědětcitovat
Re: (->id 3587)
Myslim, že když neměl důvod, tak se neskrýval za svou krásnou podobou..Tu používal především proto, aby zmátl nepřítele, Tak jak se mu to povedlo v Cesmínii..
Odpověď: id 3589
(anonymní) 18.07.2009 13:31:07 id3587  odpovědětcitovat
Mám dotaz.
Když Sauron zkul Jeden prsten a bojoval poté s Eriadorem a Númenorejci, jakoý měl vzhled, když seděl v Temné věži ? Myslíte, že v těchto let si stále ještě ponechával vzhled Annatara, nebo, když zrovna byl v Mordoru, si zase narychlo vzal podobu Temného pána ?
Odpověď: id 3588
(anonymní) 16.07.2009 21:08:16 id3586  odpovědětcitovat
Re: (->id 3585)
Asi by zlobivým žákem při Písniicon_biggrin.gif
Astaldeo
16.07.2009 15:23:55 id3585  odpovědětcitovat
Re: (->id 3584)
Že by byl na Saurona zasedlej??icon_lol.gif
Odpověď: id 3586
(anonymní) 16.07.2009 14:58:15 id3584  odpovědětcitovat
A jedno, co mě napadlo až teď. Eru nikdy nestáhl ruku proti Melkovi, kdežto na Saurona a Númenor ano, a moc dobře věděl, že Sauron tam je.
Odpověď: id 3585
novější starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93