Diskusní fórum

Přidání příspěvku (Rozebírání různých více či méně filozofických problémů)

Jméno:
Předmět:
Text:
Smajlíci
Very Happy Smile Sad Surprised
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Shocked Confused Cool Laughing
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Thumbs up Thumbs down Idea Arrow
Exclamation Question Thumbs up Thumbs down

Ochrana před spamem
Aby mohl být váš příspěvek vložen, napište prosím (číslem) výsledek jednoduchého příkladu "sedm a čtyři":


Původní příspěvek:
Neral
22.08.2009 03:13:28 id3599 Re: Sauronova moc  

Přeložil jsem ty zmíněné texty:

rendaw1 16.08.2009 01:09 napsalo:
Though the Valar could not actually be overthrown by any army of Mortal Men, there was "real peril" insofar as "the Númenóreans directed by Sauron could have wrought ruin in Valinor itself".[36] Even so, the Valar did not react quite as Sauron had expected. "The Valar had no real answer to this monstrous rebellion — for the Children of God [Elves and Men] were not under their ultimate jurisdiction: they were not allowed to destroy them, or coerce them with any 'divine' display of the powers they held over the physical world. They appealed to God; and a catastrophic 'change of plan' occurred."
Přestože Valar nemohli ve skutečnosti být poraženi jakoukoli armádou smrtelných lidí, byla tu "skutečná hrozba" v tom, že "Númenorejci navedení Sauronem mohli působit zkázu Valinoru samotnému". I tak se Valar nezachovali, jak Sauron předpokládal. "Valar neměli žádnou skutečnou odpověď na takovou obrovitou vzpouru — protože Děti Boží [elfové a lidé] nebyli pod jejich konečnou pravomocí: nebylo jim dovoleno zničit je nebo donucovat je nějakým 'nadpřirozeným' projevem moci, kterou měli nad hmotným světem. Obrátili se na Boha; a přišla katastrofická 'změna plánu'.

rendaw1 16.08.2009 01:09 napsalo:
In Tolkien's letters, the author noted that Sauron “was of course a 'divine' person (in the terms of this mythology; a lesser member of the race of Valar)”.[4] Though less mighty than the chief Valar, he was more powerful than many of his fellow Maiar; Tolkien noted that he was of a "far higher order" than the Maiar who later came to Middle-earth as the Wizards Gandalf and Saruman.
V Tolkienových dopisech autor zmiňuje, že Sauron byl samozřejmě 'božskou' osobou (v pojmech mytologie; menší člen rasy Valar)". Ačkoli méně mocný než hlavní Valar, byl mocnější než mnozí z ostatních Maiar; Tolkien poznamenává, že byl "mnohem vyššího řádu" než Maiar, kteří později přišli do Středozemě jako čarodějové Gandalf a Saruman.