Encyklopedie


Král Númenoru

King of Númenor


Král Númenoru (adûnajsky Âru n'Adûnâi) byl titul panovníků Númenoru z Elrosova rodu. Dvacet dva z nich byli králové a tři vládnoucí královny. Řada králů trvala 3287 let po většinu Druhého věku, počínaje Elrosem Tar-Minyaturem, který nastoupil roku 32, a konče Ar-Pharazônem, který zahynul při pádu Númenoru.

Většina jmen králů je uváděna quenijsky, jen několik posledních zavrhlo starodávnou tradici a přijalo jména v adûnajštině. Královská hodnost je zdůrazněna předponou „Tar-“ před quenijskými jmény a „Ar-“ před adûnajskými.

Hlavním odznakem královské moci nebyla koruna, ale žezlo Númenoru.

jménovládapoznámka
1.Tar-Minyatur32 – 442 Syn Eärendilův, pán Edain a zakladatel království Númenoru
2.Tar-Vardamir442 Vláda jen titulární, vzdal se vlády ve prospěch syna.
3.Tar-Amandil442 – 590
4.Tar-Elendil590 – 740 Za jeho vlády Númenorejci poprvé dopluli zpět do Středozemě.
5.Tar-Meneldur740 – 883
6.Tar-Aldarion883 – 1075 Založil Cech podnikavých.
7.Tar-Ancalimë1075 – 1280 1. vládnoucí královna
8.Tar-Anárion1280 – 1394
9.Tar-Súrion1394 – 1556
10.Tar-Telperiën1556 – 1731 2. vládnoucí královna
11.Tar-Minastir1731 – 1869 Porazil Saurona během války elfů se Sauronem
12.Tar-Ciryatan1869 – 2029 Númenorejci si začínají budovat panství ve Středozemi
13.Tar-Atanamir2029 – 2221 První král, který mluvil proti zápovědi Valar
14.Tar-Ancalimon2221 – 2386 Začíná rozdělení Númenorejců na Královské a Věrné.
Založen přístav Pelargir.
15.Tar-Telemmaitë2386 – 2526
16.Tar-Vanimeldë2526 – 2637 3. vládnoucí královna. Nemá zájem o vládu, ponechává vládnout svého manžela.
Tar-Anducal2637 – 2657Manžel Tar-Vanimeldë, nezákonně se zmocnil Žezla po její smrti. Později bylo jeho jméno vymazáno z řady králů.
17.Tar-Alcarin2657 – 2737
18.Tar-Calmacil2737 – 2825 První král, který neoficiálně používal adûnajské jméno (Ar-Belzagar)
19.Tar-Ardamin2825 – 2899
20.Ar-Adûnakhôr2899 – 2962První král, který přijal adûnajské jméno místo quenijského. Zcela opustil používání elfských jazyků. Eldar z Tol Eressëi nyní připlouvali jen v utajení.
21.Ar-Zimrathôn2962 – 3033
22.Ar-Sakalthôr3033 – 3102
23.Ar-Gimilzôr3102 – 3177 Otevřeně pronásledoval Věrné. zakázal Eldar připlouvat na Númenor.
24.Tar-Palantir3177 – 3255 Litoval činů svých předchůdců; pokusil se navrátit staré tradice Núnenoru.
Tar-MírielPrávoplatná dědička trůnu. Měla se stát 4. vládnoucí královnou.
25.Ar-Pharazôn3255 – 3319Vnuk Ar-Gimilzôra a synovec Tar-Palantíra. Vzal si Tar-Míriel za ženu proti její vůli a zmocnil se Žezla. Porazil a zajal Saurona, který jej pak zkazil.
Vedl Velké zbrojení a porušil zápověď Valar, což vedlo k Pádu Númenoru.zpět