Encyklopedie


Tar-Ardamin

Ar-Abattârik


Tar-Ardamin byl devatenáctý král Númenoru.

Význam jména Ardamin není zcela jednoznačný; první část je zajisté Arda „svět“, druhá část může odkazovat na min(don) „věž“ nebo min „první, přední, prvořadý“; význam tedy může být zhruba „světová věž“ nebo „prvořadý (z králů) světa“. Jeho adûnajské jméno bylo Abattârik, kde druhá složka târik znamená pilíř (jako ve slově Minul-târik „nebeský pilíř“), což by mohlo naznačovat podobný význam jako quenijské jméno: „světový pilíř“.

Abattârik byl nejstarším synem krále Tar-Calmacila. Narodil se roku 2618 Druhého věku, za vlády královny Tar-Vanimeldë, své prababičky. Měl také mladšího bratra Gimilzagara.

Abattârik zdědil Žezlo roku 2825, ve věku 207 let, po smrti svého otce Tar-Calmacila. Přijal pak královské jméno Tar-Ardamin. Dosud tak dodržel starobylou tradici, podle níž byla královská jména uváděna ve vznešeném quenijském jazyce. Jeho přívrženci, královští, však pro něj používali jméno Ar-Abattârik.

Tar-Ardamin vládl 74 let do své smrti roku 2899. Po něm nastoupil jeho syn Ar-Adûnakhôr, který zavrhl tradici quenijských jmen a přijal jako první král Númenoru královské jméno v adûnajštině.zpět