Encyklopedie


Tar-Súrion


Tar-Súrion byl devátý král Númenoru. Byl třetím dítětem a nejstarším synem krále Tar-Anáriona. Narodil se roku 1174, za vlády své babičky, první vládnoucí královny Tar-Ancalimë. Jméno Súrion znamená quenijsky "syn větru".

Vzhledem ke změně nástupnického řádu králem Tar-Aldarionem byly Súrionovy starší sestry v pořadí následnictví před ním, obě nesnášely starou královnu Tar-Ancalimë a bály se jí, a tak se zřekly nástupnictví; dědicem Žezla se proto stal Súrion.

I Súrion sám měl jako první dítě dceru, narozenou roku 1320, která se stala druhou vládnoucí královnou Tar-Telperiën. Jeho druhým dítětem byl syn Isilmo. Protože Tar-Telperiën se nikdy neprovdala a neměla děti, nástupnictví posléze přešlo na Isilmova syna Tar-Minastira.

Súrion se stal králem Númenoru po abdikaci svého otce Tar-Anáriona roku 1394.

Vládl po 162 let do roku 1556, kdy se ve věku 382 vzdal žezla ve prospěch své dcery Tar-Telperiën. Na odpočinku žil pak ještě 18 let, než zemřel ve věku 400 let roku 1574.zpět