Encyklopedie


Vládnoucí královna

Ruling queen


Vládnoucí královna byl titul královen Númenoru, které byly skutečně vládnoucími panovnicem, nikoli manželkami vládnoucích králů. Nástup vládnoucích královen byl umožněn změnou nástupnického řádu za krále Tar-Aldariona. Podle původních tradičních pravidel nástupnictví mohli zdědit královský titul pouze muži. Král Aldarion, který měl jediné dítě, dceru, však změnil pravidla následnictví tak, že následníkem se stal nejstarší potomek krále, bez ohledu na pohlaví.

Celkem měl Númenor tři vládnoucí královny:

  1. Tar-Ancalimë – dcera krále Tar-Aldariona. Byla pyšná a panovačná. Vládla 205 let, nejdelší dobu ze všech númenorských králů po Tar-Minyaturovi. Měla jednoho syna a následníka Tar-Anáriona.
  2. Tar-Telperiën – dcera krále Tar-Súriona. Vzdala se vlády až těsně před smrtí. Protože se nechtěla za nikoho vdát, přešlo žezlo na Tar-Minastira, syna Isilma, druhého dítěte Tar-Súriona.
  3. Tar-Vanimeldë – dcera krále Tar-Telemmaitëa. O vládu příliš nedbala, moc vykonával její manžel Herucalmo. Ten se po manželčině smrti chopil žezla, říkal si Tar-Anducal a odpíral vládu svému synu Alcarinovi.

Nárok na žezlo měly podle nástupnického řádu také dvě starší dcery krále Tar-Anáriona, ty se ale následnictví zřekly ve prospěch svého mladšího bratra Tar-Súriona.

Čtvrtou vládnoucí královnou se měla stát Tar-Míriel. Po smrti jejího otce Tar-Palantíra se však žezla zmocnil její bratranec Ar-Pharazôn z mladší větve královského rodu a vzal si Míriel proti její vůli za manželku.

Po založení říší ve vyhnanství se od Aldarionova nástupnického řádu upustilo, a tak královský titul v Gondoru a Arnoru opět dědili pouze muži.

Ještě při jedné příležitosti bylo ale toto pravidlo nástupnictví připomenuto: Při nástupnické krizi po smrti gondorského krále Ondohera. Král Arvedui z Arthedainu vznesl nárok na gondorskou korunu a připomněl při tom starobylý zákon Númenoru, neboť jeho manželkou byla Fíriel, Ondoherova dcera a jediné přeživší dítě, která by podle númenorských pravidel následnictví měla být Ondoherovou dědičkou. Gondorská rada však tento nárok odmítla a nakonec se králem stal Eärnil z jiné větve Anárionova rodu.zpět