Encyklopedie


Tar-Telperiën


Tar-Telperiën byla desátá v řadě králů Númenoru a druhá vládnoucí královna. Byla nejstarším dítětem krále Tar-Súriona. Narodila se roku 1320 D. v., za vlády svého děda, Tar-Anáriona. Jméno Telperiën znamená quenijsky "dcera stříbra" nebo jde o ženskou podobu jména stříbrného stromu Telperionu.

Tar-Telperiën nastoupila na trůn roku 1556, když se její otec Tar-Súrion vzdal Žezla.

Královna se odmítla provdat, a tak neměla žádné děti. Jejím následníkem proto byl její mladší bratr Isilmo a po jeho smrti jeho syn Minastir.

Za vlády Tar-Telperien se ve Středozemi udály jedny z nejvýznamnějších událostí Druhého věku: Roku Sauron v Mordoru ukoval Jeden prsten. Roku 1693 pak začala Válka elfů se Sauronem. Zásluhou dědice trůnu Minastira bylo roku 1700 vysláno do Středozemě velké loďstvo a armáda na pomoc elfům, což přispělo k porážce Saurona a jeho vyhnání z Eriadoru.

Telperiën byla dlouhověká i na členy Elrosova rodu a nerada se vzdávala své moci; sice nakonec dobrovolně předala Žezlo svému nástupci, ale učinila tak až těsně před svou smrtí roku 1731, nikoli několik let před smrtí, jak měli zvykem její předchůdci.zpět