Encyklopedie


Tar-Alcarin


Tar-Alcarin byl sedmnáctým králem Númenoru. Byl synem třetí vládnoucí královny Tar-Vanimeldë a jejího manžela Herucalma, potomka krále Tar-Atanamira. Tar-Alcarin se narodil roku 2406 D. v. za vlády svého děda Tar-Telemmaitëa.

Když královna Tar-Vanimeldë roku 2637 zemřela, její manžel Herucalmo, který ji přežil, se zmocnil vlády a přijal královské jméno Tar-Anducal. Právoplatný dědic Tar-Alcarin tak musel čekat dalších dvacet let do smrti svého otce, než mohl nastoupit jako král. Protože Tar-Anducal vládl jako uchvatitel, nebyl následně počítán v pořadí králů Númenoru.

Tar-Alcarin vládl do své smrti v roce 2737 ve věku 331 let. Po něm nastoupil jeho syn Tar-Calmacil.zpět