Encyklopedie


Tar-Calmacil

Ar-Belzagar


Tar-Calmacil byl osmnáctým králem Númenoru. Byl synem krále Tar-Alcarina, narodil se roku 2516 Druhého věku, za vlády svého praděda Tar-Telemmaitëa. Jméno Calmacil znamená "zářivý meč" a stejné jméno měl později ve Třetím věku také král Gondoru Calmacil.

V mládí se Calmacil stal velkým kapitánem númenorského vojska, vojevůdcem a dobyvatelem. Podrobil si rozsáhlé země podél pobřeží Středozemě. Následkem toho se Sauron musel stáhnout od pobřeží a začal budovat svou moc ve vnitrozemí a dále na východě.

Měl dva syny: Abattârika a Gimilzagara.

Po smrti svého otce Tar-Alcarina roku 2737 nastoupil ve věku 221 let na trůn jako Tar-Calmacil.

Přestože měl jako všichni králové do té doby jméno ve vznešeném quenijském jazyce, Královští začali používat adûnajské jmén Ar-Belzagar – bylo to poprvé, kdy byl král Númenoru nazýván adûnajsky, byť dosud jen neoficiálně.

Tar-Calmacil vládl 88 let a zemřel roku 2825 ve věku 309 let. Byl posledním králem Númenoru, který se dožil věku nad 300 let. Po něm nastoupil jeho syn Abattârik, který přijal královské jméno Tar-Ardamin.zpět