Encyklopedie


Středozem

Middle-earth

Bližší břeh, Bližší země, Endor, Endórë, Ennor, Velké země, Vnější země

Hither Shore, Hither Lands, Great Lands, Outer Lands


Středozem je název té části světa, která byla obývána smrtelnými lidmi. Je to jeden nebo možná více kontinentů. Název vznikl tak, že v původním uspořádání světa ležela Středozem uprostřed světa mezi Amanem (který byl oddělen Velkým mořem) na západě a Prázdnými zeměmi (oddělenými Východním mořem na východě. Název Bližší země nebo Bližší břeh používali obyvatelé Středozemě v kontrastu k Amanu, ležícímu na druhé straně Velkého moře. Název Vnější země naopak používali obyvatelé Valinoru o smrtelných zemích ležících mimo Aman.
Ve Středozemi leželo původní sídlo Valar Almaren ve věku Lamp. Když byl Almaren zničen Melkorem, přesídlili ale Valar na západ do Amanu, kde zbudovali říši Valinor. Melkor na dalekém severu zbudoval své pevnosti Utumno a Angband.
Ve Středozemi poprvé procitli elfové, trpaslíci i lidé. Mnoho elfů odešlo na pozvání Valar do Valinoru, ale část se jich vrátila bojovat s Melkorem o ukradené silmarily. Svedli tak v Prvním slunečním věku slavné Beleriandské války ve spojenectví s lidmi. Ve Válce hněvu na konci věku byla Středozem těžce zasažena a velké části na severu a západě se potopily.
Věrní lidé pak na počátku Druhého věku odměnou získali velký ostrov Númenor mezi Středozemí a Amanem. Ve Středozemi se zatím novým Temným pánem stal Sauron. Ukoval Prsteny moci a pokusil se ovládnout Středozem, ale v cestě mu stáli elfové, které podpořili Númenorejci, a tak byla Sauronova nadvláda omezena na východní části Středozemě. Númenorejci ale později propadli vlastní pýše a Sauronovým úkladům a jejich země byla zničena zásahem samotného Ilúvatara. Tehdy byl celý svět proměněn, Aman byl vzat z okruhu světa a byly vytvořeny nové země. Středozem zůstala na svém místě, ale opět byla zasažena katastrofou a její pobřeží se proměnila. Ve Středozemi pak přeživší věrní Númenorejci pod vedením Elendila založili Říše ve vyhnanství a s pomocí elfů bojovali proti Sauronovi.
Známý je Elendilův výrok poté, co přistál na pobřeží Středozemě:
nosičtehta etinco nosičtehta enosičtehta arómentehta elambetehta zdvojenítehta o nosičtehta eandotehta orómentehta enúmentehta zdvojenítehta a nosičtehta utincotehta úlambetehta inosičtehta enúmen. silme nuquernatehta inúmentehta omaltatehta e maltatehta arómentehta uvalatehta anúmen nosičtehta aóre hyarmentehta ialdatehta inúmentehta ytehta aóre tincotehta enúmentehta zdvojení nosičtehta aumbartehta aóremaltatehta etincotehta zdvojenítehta a
Et Eärello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Ambar-metta!
Z Velkého moře přicházím do Středozemě. Zde budu přebývat já i mí dědicové až do konce světa.
Na konci Druhého věku byl Sauron poražen ve válce Posledního spojenectví, ale jeho porážka nebyla úplná protože nebyl zničen Jeden prsten, takže ve Třetím věku opět povstal. Nejdříve budoval svou moc na východě Středozemě, kde pod svůj vliv dostal většinu lidí a poštvával je proti Gondoru, Na jihu Středozemě také využíval pomoci Černých Númenorejců. Na severu zatím pracoval jeho služebník Černokněžný král, který zničil severní království Arnor. Na konci Třetího věku Sauron opět otevřeně povstal a ve válce o Prsten se pokusil opět si celou Středozem podmanit, ale byl definitivně poražen, tentokrát ne silou zbraní, ale nečekaným zničením Prstenu.
Konec Třetího věku znamenal konec vlivu elfů ve Středozemi. Všichni zbývající mocní Eldar odpluli na Západ. Nastal Čtvrtý věk, na jehož začátku vzniklo Obnovené království Gondoru a Arnoru. Někteří elfové ještě načas ve Středozemi pobývali, ale později pravděpodobně většina z nich také odplula. Trpasličí království zažila ve Čtvrtém věku velkou prosperitu, ale dříve či později pravděpodobně také zanikla. Pouze lidí přibývalo, protože Čtvrtým věkem začal pro Středozem věk lidí.


zpět