Encyklopedie


Ar-Zimrathôn


Ar-Zimrathôn byl dvacátý první král Númenoru, který vládl na přelomu 3. a 4. tisíciletí Druhého věku.

Jméno Zimrathôn může znamenat „sběratel drahokamů“ nebo „mnoho drahokamů“, stejně jako quenijská podoba jeho jména, Hostamir.

Byl synem a dědicem krále Ar-Adûnakhôra. Narodil se roku 2798 D. V., za vlády svého praděda Tar-Calmacila.

Měl syna, budoucího krále Ar-Sakalthôra, který se narodil roku 2876.

Ar-Zimrathôn zdědil Žezlo roku 2962, ve věku 164 let, po smrti svého otce Ar-Adûnakhôra. Stejně jako jeho otec se rozhodl přijmout královské jméno v adûnajštině, navzdory starobylé tradici, podle níž králové Númenoru používali jména ve vznešeném quenijském jazyce. Přesto ale byla quenijská podoba jeho jména, Tar-Hostamir, zapsána do Svitku králů.

Ar-Zimrathôn vládl 71 let do roku 3033, kdy ve věku 235 let zemřel a nastoupil po něm jeho syn Ar-Sakalthôr.zpět