Encyklopedie


Tar-Vanimeldë


Tar-Vanimeldë byla šestnáctým panovníkem a třetí vládnoucí královnou Númenoru. Jméno Vanimelda znamená buď "elfsky krásná" nebo "krásná a milovaná". Byla buď nejstarším nebo jediným dítětem krále Tar-Telemmaitëa, takže podle pravidel nástupnictví se stala jeho dědičkou. Narodila se roku 2277, za vlády svého děda Tar-Ancalimona.

Provdala se za šlechtice Herucalma, který byl potomkem krále Tar-Atanamira. Měli spolu syna Tar-Alcarina, který se narodil roku 2406.

Nastoupila na trůn po smrti svého otce roku 2526. Příliš se ale nestarala o praktické záležitosti vlády; věnovala svým zálibám, hudbě a tanci, a nechala místo sebe vládnout svého manžela.

Tar-Vanimeldë byla královnou 111 let – jako poslední z panovníků Númenoru vládla déle než sto let.

Zemřela roku 2637 ve věku 360 let. Po její smrti měl podle práva nastoupit její syn Alcarin, ale její manžel Herucalmo se odmítl vzdát své moci. Místo toho se sám prohlásil králem a pod královským jménem Tar-Anducal vládl následujících dvacet let až do své smrti v roce 2657. Teprve po jeho smrti se mohl králem stát právoplatný následník Tar-Alcarin.zpět