Encyklopedie


Herucalmo

Tar-Anducal


Herucalmo byl manžel númenorské vládnoucí královny Tar-Vanimeldë. Narodil se roku 2286 a byl potomkem krále Tar-Atanamira, a tedy vzdáleným bratrancem své manželky, královny Tar-Vanimeldë (která byla o něco starší než on).

Tar-Vanimeldë neměla příliš velký zájem věnovat se královské vládě, raději se oddávala svým zálibám v hudbě a tanci, a tak ochotně přenechala svému manželovi vladařské povinnosti.

Když královna roku 2637 zemřela, Herucalmo, namísto aby přenechal královský titul právoplatnému následníkovi, svému synu Alcarinovi, zmocnil se žezla sám a prohlésil se králem jako Tar-Anducal.

Takto vládl dvacet let až do své smrti roku 2657. Teprve tehdy se reálně stal králem Númenoru jeho syn, vladařským jménem Tar-Alcarin.

Protože Tar-Anducal se zmocnil královské vlády protiprávně, nebyl počítán do oficiálního pořadí králů Númenoru.zpět