Encyklopedie


Ar-Pharazôn Zlatý

Tar-Calion


Ar-Pharazôn byl poslední král Númenoru a nejvíc ze všech se postavil proti Valar a Eldar. Na rozdíl od svého strýce a předchozího krále Tar-Palantíra, který litoval hříchů svých předků, Pharazôn byl vždy tím nejzatvrzelejším předákem Královských, podobně jako jeho otec před ním.

Původně se vůbec neměl stát králem, protože podle práva mělo přejít žezlo na Tar-Palantírovu dceru Tar-Míriel. Dlouho si proto dobýval slávu jako vojevůdce ve Středozemi, kde bojoval proti Sauronovým služebníkům. Když ale Tar-Palantír zemřel, Pharazôn si vzal Tar-Míriel proti její vůli za manželku (přestože to byla jeho sestřenice) a sám se s podporou Královských zmocnil vlády.

Když Sauron ve Středozemi opět posílil, vydal se jej Ar-Pharazôn s velkým vojskem porazit. Vylodil se v Umbaru a pochodoval několik dní směrem k Mordoru. Plná moc Númenoru tehdy byla tak veliká, že Saurona opoužtěli jeho vlastní služebníci, a tak Temný pán poznal, že vojensky nedokáže Númenor zničit. Zvolil proto lest, vydal se ke králi, pokořil se před ním a nechal se odvézt na Númenor jako zajatec. Svou vychytralostí brzy dosáhl toho, že mu král začal naslouchat a ze zajatce se tak stal rádce.

Ar-Pharazôn se pak pod vlivem Saurona zprvu skrytě, později veřejně obrátil k uctívání Temnoty a Melkora jako jejího pána. Královští jej brzy následovali, a Ar-Pharazôn nechal v Armenelosu postavit obrovitý chrám, ve kterém byl Sauron veleknězem. Nechal pokácet a spálit Bílý strom a v Chrámu se konaly lidské oběti, zejména Věrných, kteří se odmítali připojit k uctívání Melkora.

Když Ar-Pharazôn cítil přicházející stáří, nechal se Sauronem přesvědčit, že si zajistí nesmrtelnost, když ase mu podaří zmocnit se Valinoru, protože podle Saurona spočívalo tajemství věčného života v této zemi a Valar je chtěli lidem upřít. Ar-Pharazôn proto postavil největší loďstvo, jaké kdy svět viděl, v čele byla jeho vlajková loď Alcarondas. Vydal se na západ a doplul až k pobřeží Amanu, kde se se svým vojskem vylodil, ale nenarazil tam na žádný odpor. Valar totiž nechtěli sami vojensky vytáhnout proti lidem, a tak volali o pomoc k samotnému Ilúvatarovi. Ten je vyslyšel a způsobil katastrofu, která měla za následek Pád Númenoru a Proměnu světa. Númenorské vojsko v čele s Ar-Pharazônem, které bylo utábořeno okolo Tirionu, bylo zavaleno padajícími skalami a říká se, že je tam pohřbeno v Jeskyních zapomenutých, dokud nepřijde Poslední bitva a konec světa.zpět