Encyklopedie


Tar-Telemmaitë


Tar-Telemmaitë byl patnáctý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ancalimona. Narodil se roku 2136 Druhého věku, za vlády svého děda Tar-Atanamira.

Jméno Telemmaitë znamená "stříbroruký" a vztahuje se k tomu, že Tar-Telemmaitë miloval stříbro a především mithril a velmi podporoval jeho hledání a těžbu. Mithril se nalézal i na Númenoru, jako na jednom z mála míst na světě.

Roku 2277 se narodila jeho dcera Vanimeldë, která se později stala třetí vládnoucí královnou.

Tar-Telemmaitë nastoupil jako král po smrti svého otce Tar-Ancalimona roku 2526.

Tar-Telemmaitë začal jako první z númenorských králů postupně zanedbávat náboženské tradice Númenorejců, především Tři modlitby na vrcholu Meneltarmy.

Zemřel roku 2526 a žezlo po něm převzala jeho dcera Tar-Vanimeldë. Tar-Telemmaitë se dožil se věku 390 let, nejméně ze všech dosavadních králů Númenoru, kteří se většinou dožívali kolem 400 let, ale počínaje jeho generací se začala délka života členů Elrosova rodu postupně výrazně zkracovat (jeho dcera se dožila 360 let, jeho vnuk Tar-Alcarin 331 let, pravnuk Tar-Calmacil 309 let atd.)zpět