Encyklopedie


Vardamir Nólimon

Tar-Vardamir


Tar-Vardamir zvaný Nólimon byl druhý král Númenoru. Byl synem Elrose Tar-Minyatura. Narodil se v roce 61 Druhého věku. Říkalo se mu Nólimon, protože jeho hlavní láskou byla starodávná učenost, kterou shromažďoval od elfu i lidí.

Roku 192, když bylo Vardamirovi 131 let, se mu narodil syn a budoucí následník Amandil. Dále měl dceru Vardilmë a dva syny Aulendila a Nolondila.

Když zemřel Elros Tar-Minyatur roku 442, Vardamir zdědil Žezlo. Výjimečná délka Elrosova života ale znamenala, že Vardamirovi bylo v té době už 381 let, takže byl starý i na člena Elrosova rodu. Proto se moudře rozhodl nenastoupit na trůn, ale hned předal žezlo svému synovi Tar-Amandilovi. Přesto je pokládán za druhého z králů jakožto Tar-Vardamir a považuje se za jeden rok vládnoucího.

Tento čin krále Tar-Vardamira dal vzniknout tradici, že král dobrovolně předal několik let před svou smrtí žezlo svému nástupci, a králové umírali ze svobodné vůle, zatímco ještě byli myslí při síle. Tato tradice se udržovala až do dnů krále Tar-Atanamira.

Tar-Vardamir po předání Žezla žil ještě 29 let do své smrti ve věku 410 let roku 471.

Tar-Vardamir
Vardilmë
Aulendil
Nolondil
Yávien
Tindómiel
Mairen
Oromendil
Manwendil
Atanalcar
Axantur
Eärendur
Lindissë
Isilmë
Ardamir
Cemendur
Caliondo
Írildë
Ailinel
Almiel
Elenwë
Hallatan
Malantur
Valandilzpět