Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem P v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
pableskovat - tin-      
pád - lanta    

fyzický

 
pád - lantë    

morální; porážka

 
pád - atalantë     kolaps 
pád - talta      
padající - lantala      
padání listů - lasselanta      
padat - lanta-      
padat - talta-      
padesát - lepenquain *    
pádit - alac- *    
Padlý - Atalantë     Númenor 
padlý - talanta      
padlý - atalantëa      
padnout - talat-      
padnout - atalta-      
pahorek - ambo      
pahorek - coron     kulaté návrší 
pahorek - cumbë     hromada, kupa 
pahorek - nóla      
pahorek - tundo      
Pahorek věčného léta - Corollairë     pahorek, na kterém rostly Laurelin a Telperion 
Pahorek věčného léta - Coron Oiolairë      
pach - holmë      
páchnoucí - yólola      
páchnout - yolo-      
pachtit se - móta-      
pak - san    

tehdy

 
pak - ento      
pak - apa   předložka i předpona   
pak - apo      
palisáda - caraxë      
pálit - usta-      
pán - -her      
pán - -tar      
pán - heru      
Pán darů - Annatar     jméno, které si dal Sauron 
panenství - vénë      
panenství - venessë      
paní - heri      
panovat - heru-      
panovat - vala-      
panství - hérë      
panující - hérula      
paprsek - alca      
pára - usquë      
parketa - pano      
parta - hostar      
pařát - racca      
pás - latta      
pás - lesta      
past - neuma      
pastevec - mavar      
pastevec - mavor      
pastvina - sara      
pastýř - mavar      
pastýř - mavor      
pastýřka - emerwen      
pátek - menelya      
patnáct - lepenquë      
patnáctina - lepenquesta *    
patrně -  
 
možná
 
pátý - lempëa      
pátý - lemenya      
pauza - lár      
pavoučí - liantëa      
pavoučí síť - ungwë      
pavoučí vlákno - lia      
pavouk - liantë      
pavučina - línë      
pavučina - ungwë      
pazourek - sinca      
paže - ranco   pl. ranqui   
pec - urna      
péct - masta-      
peklo - Angamando     Angband 
peklo - fatanyu      
pěna - fallë      
pěna - wingë      
pěnící - falastala      
pěnit - falasta-      
perla - marilla      
perleť - marilla      
pero - tecil    

psací

 
pero - quessë      
peří - quessë      
pes - huo      
pěst - quárë      
pěšina - axa      
pět - lempë      
pět - lemen      
petice - arcandë #    
pětice - maqua      
pětina - lepesta  
 

 
pětkrát - lepellumë *
 

 
pětkrát - lemellumë *
 

 
pěvec - lindo      
pevně - nornavë      
pevnina - nór      
pevninská šíje - yanwë      
pevninská šíje - yatta      
pevnost - osto    

opevněné město

 
pevnost - arta      
pevnost - minassë     s vysokou věží 
pevný - norna      
pevný - tanca      
pevný - tarya      
pevný - tulca      
pevný - tulunca      
pevný - tunga      
píchat - nasta-      
píchnout - erca-      
píka - ehtë      
piknik - tarambo      
piknik - taran      
pilíř - tarma      
pinie - hórë      
pírko - quessinë      
písek - litsë      
píseň - lindë      
píseň - lindelë      
píseň - lírë      
píseň - lirilla      
písmeno - sarat      
písmeno - tengwa      
píšťala - simpina      
pít - suc-      
pití - suxë      
pitka - yulmë      
pláč - nië      
pláč - nírë      
pláč - nyényë      
pláč - yaimë      
plačící - niermë      
plačící - yaimëa      
plachta - tala      
plachý - caurëa      
plakat - naina-      
plamen - rúnya    

rudý

 
plamen - nárë      
plamen - velca      
Plamen Západu - Andúril     jméno meče 
Plamenné srdce - Naira    

jméno Slunce

 
plamenný - uruitë      
plamenný - uruvoitě  
 

 
pláň - nanda      
planá růže - campilossë *    
planina - nanda      
planoucí - uruitë      
planoucí - uruvoitě  
 

 
planout - urya-      
plápolat - urya-      
plášť - collo      
plášť - vacco      
plát - urya-      
platan - mapalin      
plátno - lannë      
plavit se - cir- #    
plavit se - lút-      
plavý - linda      
plazivá rostlina - uilë      
pláž - falassë      
pleso - moilë      
pleso - ringë      
plést - lanya-    

uplést

 
pletivo - rembë      
plivat - puita-      
plně - aqua      
plnit | se - quat-      
plný - inqua      
plný - quanta      
plod - piuca    

bobule

 
plodit - yav-      
plody - yávë      
plochý - lára      
plot - panda      
plout - cir- #    
plout - lút-      
plout - lutta-      
plout - lutu-      
pluh - hyar      
plynout - cel-      
plynout - lutta-      
plynout - sirya-      
plynulý - pasta      
po - apa   předložka i předpona  časově 
po - ep    

časově

 
po - téra    

místně

 
po - pella   postpozice  za, mimo 
pobledlý - marya      
poblíž - har  
 

 
poblíž - harë  
 

 
pobrat - mapa-      
pobřeží - falassë      
pobřeží - hresta      
pobývající - marna      
počáteční - arinya     časný 
počáteční - yessëa      
počátek - yessë      
počet - nótë      
početný - úvëa      
počítání - onótië      
počítat - not-      
počitatelný - nótima      
pod - nu      
pod - undu      
pod - unu-      
poddajný - maxa      
poděkování - hantalë      
poděkovat - hanta-      
podél - téra      
poděsit - ruhta-      
podhlavník - nirwa      
podíl - cirma *    
podívat se - yéta-      
podívej - en      
podlaha - paca    

vydlážděná

 
podlaha - talan      
podlý - faica      
podněcování - siulë      
podněcovat - horta-      
podnět - hórë      
podnět - suilë      
podobat se - avealta-     velmi 
podpěra - tulco      
podpěra - tulto      
podrobit si - lav-      
podřadný - faica      
podřimovat - lor-      
podřimovat - muru-      
podřízenost - nurmë      
podřízený - nurmëa      
podstata - talma      
poduška - quesset      
podvádění - carpalë  
 
šizení
 
podvádět - carpa-     šidit 
podzemní - unducemna      
podzim - yávië    

brzký

 
podzim - quellë    

pozdní

 
pohádat se - costa-      
pohár - fion      
pohár - salpë      
pohár - súlo      
pohár - yulma      
pohasnout - fir-      
pohasnout - quel-      
pohleď - ela      
pohnout - rúma-      
pohrdání - yaiwë      
pohřební píseň - nainië      
pohřební píseň - nairë      
pochopení - handë      
pochva - vainë      
pochvala - laitalë      
pojď - tula      
pojetí - nóa    

pl. nówi

 
pojit se - nut-      
pojmenovat - esta-      
pokazit - hasta-      
pokažený - hastaina      
poklad - foa    

nahromaděné bohatství

 
poklad - harma      
poklad - harwë      
pokladnice - harwë      
poklepat - tam-      
poklid - sérë      
poklonit se - cav-   min.č. canwë   
poklop - telmë      
pokoj - -san      
pokoj - sambë      
pokojný - sanya      
pokořený - nucumna      
pokožka - helma      
pokračovat - lelya-  

min. č. lendë

 
 
pokračovat - linna-  

min. č. lendë

 
 
pokrm - apsa      
pokroucený - nauca    

zakrslý

 
pokroucený - hwarin      
pokroutit - hwar-      
pokrýt - undulav-      
pokrytý stromy - aldarwa  
 

 
pokrývka hlavy - táta      
pokřik - rambë    

hluk

 
pokřik - yello    

vítězný

 
pokřikovat - rama-      
pokřivený - hwarin      
pokřivený - norna      
pokřivený - raica      
pokřivit - hwar-      
pokud - ai      
pokušení - mailë      
pokyn - namna      
poletovat - hlapu-      
polevit - lehta-      
polévka - sulpa      
políbit - miqu-      
pološero - lómë      
poloviční - perin      
poloviční - perya      
polovina - pendrëa      
polovina - peresta  
 

 
polovina - perta  
 

 
polštář - nirwa      
polštář - quesset      
pomáhat - resta-      
pomalu se ztrácet - fifíru-      
pomalý - lenca      
pomeranč - culmarin      
pomeranč - culuma      
pomerančovník - culumalda      
pomilováníhodný - írima      
pomněnka - alfirin      
pomoc - restalë      
pomoci - resta-      
pomůcka - curo  
 
zařízení
 
pondělí - elenya      
poničený - hastaina      
ponížený - nucumna      
ponurý - mórë    

temný

 
ponurý - nulla      
popíchat - erca-      
popíjet - salpa-      
popínavá rostlina - liantassë      
popisovat - nyar-      
popouzení - siulë      
poprosit - ilqua-      
popruh - lesta      
popřít - lala-      
popsat - ostec-      
popud - suilë      
poranění - harwë      
poraněný - harna      
poranit - harna-      
porazit - undulav-      
porodit - nosta-      
porostlý stromy - aldarwa      
porostlý topoly - lintyulussëa      
poroučet - vala-      
porozumění - handë      
porozumění - tercen      
poručník - cundo  
 

 
pořád - oi      
pořád - oio      
pořekadlo - eques      
posel - tercáno      
posilování - antoryamë      
poskvrna - motto      
poskvrnit - vahta-      
poskytnout - lav-      
poslat - menta-    

někoho

 
posledně - yalúmë      
poslední - telwa    

časově

 
poslední - métima    

minulý

 
poslední - tella    

nejposlednější

 
poslední - telda      
poslední - telvo      
poslední - tyelima      
poslední den v roce - mettarë      
poslouchající - lasta      
poslouchat - hlar-      
poslouchat - lár-      
poslouchat - lasta-      
posměch - yaiwë      
pospíchající - arauca      
pospíchat - horta-      
pospíchat - alac- *    
postačit - farya-   min. č. farnë   
postačující - fárëa      
postel - caima      
postrašit - ruhta-      
postupovat - lelya-  

min. č. lendë

 
 
postupovat - linna-  

min. č. lendë

 
 
posunková řeč - hwermë      
posunout - rúma-      
posuzovat - nam-      
posuzovat - nav-      
posvátnost - airë      
posvátný - aina      
posvátný - airëa      
posvátný - aista      
posvátný - airë   airi-   
posvětit - airita- #    
pošeptat - lussa-      
pošetilý - alasaila      
pošpinit - vahta-      
poté - san    

tehdy

 
poté - apa   předložka i předpona   
poté - apo      
potěšení - alassë      
potěšený - alassëa *    
potkan - nyaro      
potkat - omenta-      
potok - nellë      
potok - cellë     s velkým proudem 
potom - apa   předložka i předpona   
potom - san    

tehdy

 
potom - ento      
potom - tárë      
potom - apo      
potomek - inyo      
potopa - lúto      
potopa - ulundë      
potřeba - maurë      
potřebovat - mer-      
potřísněný - vahtaina      
potřísnit - vahta-      
potulka - ránë      
potulný - ránen      
poupě - tuima      
poušť - erumë      
poutnická hůl - vandel      
pouto - nútë      
pouzdro - vainë      
pouze - erë      
povědět - quet-      
pověsit - linga-      
pověst - nyárë      
povídat - quet-      
povinnost - nautassë      
povinný - nauta      
povodeň - lúto      
povodeň - ulundë      
povolat - tulta-    

svolat

 
povolat - yal-      
povolat zpět - enyal-      
povolit - lav-      
povolit - lehta-      
povrch - palmë      
povrch - palúrë      
povyk - rambë    

hluk

 
povyk - nyalmë      
povyk - yalmë      
povykující - yalmëa      
povýšení - orosta      
pozdní - telwa      
pozdravit - áya-      
poznání - nólë      
poznat chuť - tyav-      
pozorovat - tir-    

dívat se

 
pozorovat - yéta-    

hlídat

 
pozorovat - cenda-  
 

 
pozorovatel - tirno      
pozůstatky - erin      
pozvednout - amorta- #    
pozvolný - lenca      
požadavek - iquista      
požadavek - maurë      
požadovat - iqua-      
požadovat - can- *    
požehnaná země - Aman      
požehnanost - almarë      
požehnanost - almië      
požehnaný - alya     bohatý, prosperující 
požehnaný - almárëa      
požehnaný - aman      
požehnaný - mána      
požehnaný - aistana      
požehnat - aista- #    
pracovat - móta-    

fyzicky

 
pracovat - car-    

vytvářet

 
pracovat - tan-    

vytvářet

 
pradávný - yára      
práh - fenda      
prach - asto      
pramen - capalinda      
pramen - ehtelë      
pramen - celussë     silný, proudící 
pramen vlasů - findë      
pramenit - calpa-      
prase - polca      
prase divoké - carcapolca *    
prasklina - ciris      
prasklina - sanca      
prastarý - yára      
prastarý - anyára #
 

 
prášek - malo      
pravák - formaitë      
pravdivě - anwavë *    
pravdivý - anwa     skutečný 
právě teď - sin      
praví - equë   nesklonné sloveso
 

říká, řekl

 
pravidelný - sanya    

podle pravidel

 
pravidelný - pasta      
pravidlo - axan     zákon 
pravidlo - sanyë      
pravil - equë      
pravit - quet-      
právo - sanyë      
pravopis - tencelë      
pravoruký - formaitë      
pravý - anwa     skutečný 
pravý - forya    

vpravo

 
prázdniny - meryalë      
prázdnota - cúma      
Prázdnota - Avacúma     okolo světa 
prázdný - cumna      
prázdný - lusta      
prázdný - ronta      
prázdný - rotwa      
prázdný - unqua      
pražit - sis-      
prerušený - hanta      
prchnout - us-      
prchnutí - uswë      
primární - yessëa      
princ - cundu      
princezna - aranel   aranell-   
prkenný - saratwa      
prkno - pano      
prkno - sarat      
pro - an     vyjadřuje dativ 
pro - ten     protože 
probíhající - nornórala      
probíhat - nornor-      
probleskovat - ilca-    

bíle

 
probleskovat - tin-      
probodnout oštěpem - ehta-      
probouzející se - cuivëa      
Probouzení - coirë     roční období 
probouzení - cuivë  
 

 
probudit se - coita-      
probudit se - cuiva-      
probuzení - cuivië      
probuzený - cuiva *    
procitající - cuivëa      
procitání - cuivë  
 

 
procitnout - coita-      
procitnout - cuiva-      
procitnutí - cuivië      
prodloužení - tailë      
prodloužený - taina      
prodloužit - taita-      
produkce - carmë      
prohlášení - canwa      
prohlášení - eques      
prohnaný - ruscuitë      
prohnilý - saura      
procházet - lelya-   min. č. lendë   
procházet - linna-  

min. č. lendë

 
 
procházet se - vanta-      
procházka - vanta      
projev - questa      
projev - canwa  
 
prohlášení
 
projevit - tana-      
prokazovat - tana-      
prokletý - marta      
prolhaný - fúrima      
promáčený - liquë      
promáčený - mixa      
proměnit - ahya- #    
prominotut - avatyar-   pojí se s ablativem
 

 
prominout - apsen-      
promluva - questa      
promluvit - quet-      
pronásledování - roimë      
pronásledovat - roita-      
pronikavost - laicë      
pronikavý - laica      
propast - undumë    

temná, bezedná

 
propast - yáwë      
propíchnout - erca-      
propůjčit - lav-      
propustit - fainu-      
propustit - lerya-      
propuštěný - lerna      
prorazit - ehta-      
prorazit - nir-   min. č. nindë
 

 
prosadit - tulca-      
prosba - cyermë      
prosba - iquista      
prosba - arcandë #    
prosím - iquin      
prosinec - ringarë      
prosit - cyer-      
prosit - iquista-      
prosit - arca-      
proslov - questa      
prospěch - alma      
prosperita - autë      
prosperovat - al-      
prosperující - alya      
prospěšný - mára      
prospívat - al-      
prostranství - corin     kruhové 
prostřední - enya      
prostřední den - enderë      
prostý - poica      
prosvětlovat - calya-      
protáhnout | se - palya-      
protkat - lanya-      
protože - an      
protože - ten      
proud - celumë      
proudění - siryalë      
proudící - úlëa      
proudící řeka - cellë      
proudit - ulya-   min. č. ullë  lít se 
proudit - cel-      
proudit - sirya-      
provázek - lia      
provlhlý - nítë      
prozíravost - apacen *    
prozíravý - finwa      
prozíravý - apacenya      
prsa - ambas * ambar-
 

 
prst - lepsë      
prsť - cemen    

hlína

 
prsten - corma #    
prstý - -lepta    

přípona '-prstý'

 
pršet - ulya-   min. č. ullë   
pršet - ul-   min. č. ullë   
prudkost - ormë      
prudký - larca    

náhlý

 
prudký - naraca      
prudký - orna      
prudký - alarca     náhlý 
průhledná hmota - vírin      
průchod - tarna      
průjezd - tarna      
průjezdný - latin    

krajina

 
průjezdný - latina    

krajina

 
průliv - celma      
průplav - celma      
průrva - hyatsë      
průrva - sanca      
průrva - yáwë      
průsmyk - cilya      
průsmyk - cirya      
průsmyk - falqua      
průsvitnost - liquis      
průvan - yulda      
průzračný - poica      
první - minyon    

ten první

 
první - inga      
první - minya      
první - yesta      
první den roku - yestarë      
první linie - nehtë    

ve vojsku

 
prvorozený - minnóna      
prvotní - essëa      
prvotní - yessëa      
pryč - oar    

směrem pryč

 
pryč - au-      
pryč - hó-    

za určitým účelem

 
pryč - oa      
pryskyřice - suhtë      
pryskyřičný - suxina      
přadeno - carpan      
přadlena - vairë      
přání - írë      
přát si - milya-    

toužit

 
přát si - mer-      
přátelský - nilda      
přátelství - nilmë      
přebývající - marna      
přebývající - marna    

bydlící

 
přebývat - mar-      
před -    

časově

 
před -    

časově

 
před dávnými časy - andanénya  
 

 
předešlý - métima      
přední - minda      
předpis - axan      
předpis - namna      
předpis - sanyë      
předpoklad - intya      
předpokládat - intya-      
představa - intya      
představa - nóa   pl. nówi   
představivost - intyalë      
představivost - nausë      
předtím -      
předtucha - apacen *    
předurčený - marta      
předurčený - umbarta      
předurčit - martya-      
předvídat - apacen- *    
předvídavost - apacen *    
předvídavý - apacenya      
předvolat - yal-      
přechod - tarna      
přejet - tara-      
přejezd - tarna      
přejít - tara-      
překazit - hasta-      
překotný - larca      
překotný - alarca      
překrásný - alcarinqua      
překrýt - undulav-      
překrývat - untup-      
přemístit - rúma-      
přemlouvat - horta-      
přemožitel - nacil      
přemožitel - -ndacil      
přemýšlet - luvu-      
přenášet - col- #    
přendat - rúma-      
přenechat - lav-      
přenocovat - fum-      
přerušení - nuhtalë      
přerušit - hat-      
přerušit - nuhta-      
přerušit - rac-      
přes - or-      
přes - or      
přes - tar      
přes - arta      
přesahovat - lav-      
přeskočit - halta-      
přestat - hauta-      
přestat - pusta-      
přestát - termar-      
přestávka - lár      
přesto - ananta      
přesunout - rúma-      
přesvědčování - hortalë      
přesvědčovat - horta-      
přetékat - orsir-      
převrácený - nuquerna      
převrátit - nuquer-      
přezdívka - epessë      
přezdívka - anessë      
přezka - tangwa      
přežvykovat - tyuhta-      
příběh - nyárë      
příboj - solor      
příboj - solossë      
příbuzenstvo - nossë      
příbytek - coa  
 

 
příbytek - farnë      
příbytek - mar      
příbytek pod zemí - hróta      
příčina - casta      
příčka - hwarma      
příď - lango      
přidané jméno - anessë      
přidat - onot-    

přičíst

 
přihlížet - tir-      
přihodit se - marta-  

impersonální

 
 
přicházet - tul-      
příchuť - tyávë      
přijít - tul-      
přijít zpět - entul-      
přijmout - tuv-      
přijmout - cam- #    
příkaz - canwa      
přikázání - namna      
přikázání - axan      
přikázat - can- *    
přikázat - vala-      
příkop - hyatsë      
příkop a hradba - ossa      
příkrý - oronta      
příkrý - aiqua      
přikrýt - tup-      
přikrýt - undulav-      
přikrýt - top-      
přikrývat - untúpa-      
přilba - cassa      
přilba - carma      
příležitost -      
příliš - acca      
příliv - celumë      
přimknout se - himya-      
přímý - téra      
přinášet - col- #    
přinucení - mausta      
přinutit - mauya-      
připálený - sisin      
připevnit - tac-      
připevnit - avalerya-     zabránit v pohybu 
připomínat - enyal-      
připoutat - tac-      
připustit - lav-      
připustit - cam- #   přijmout 
přirozený - poica      
přísaha - vanda      
přísaha - vérë      
přísloví - eques      
přísný - tarya      
příst - canga-      
přístav - hópa      
přístav - londë      
přístaviště - hópa      
přístroj - curo  
 

 
příšera - ulundo      
příšera - úvanimo      
příšerný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
příšerný - rúcima      
příšeří - lómë      
příště - ento      
přít se - costa-      
přítel - -dil      
přítel - -ndil      
přítel - -ser      
přítel - meldo      
přítel - nildo      
přítel - sermo      
Přítel Slunce - Anardil  
 

 
přítelkyně - nildë      
přítelkyně - meldë      
přítelkyně - sermë      
přitesat - pelehta-      
přítmí - histë      
přítmí - huinë      
přítmí - lumbë      
příval - celumë      
přivázat - tuca-      
přivázat - avalerya-     zabránit v pohybu 
přivázat - avalerya-     zabránit v pohybu 
přivést - nut-      
přivést - tulya-      
přivítat - áya-  
 
pozdravit
 
přivodit konec - metya-      
přivolat - tulta-      
přivolat - yal-      
přívrženec - neuro      
přizpůsobivý - maxa      
přízrak - fairë      
přízrak - ausa     neurčité zjevení 
psaní - tengwë      
psát - tec-      
pták - aiwë     malý 
pták - filit      
ptát se - maquet-      
pučet - lohta-      
pučet - tuia-      
pučet - tuima-      
půda - cemen    

zemina

 
puch - usquë      
puklina - ciris      
puklina - sanca      
puknout - saccat      
půl - per-      
půl - perdëa      
půlčík - perino      
půlelf - perelda      
půlměsíc -    

srpek

 
půlměsíc - cúnë    

srpek

 
puntík - pica      
pupen - tuima      
pustina - ráva    

divočina

 
pustina - erumë      
pustit - fainu-      
pustý - cumna      
půvabný - írima      
původce - tyaro      
původce - -ando   přípona   
pyl - malo