Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem Z v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
z - -llo    

ablativ

 
z - et    

ven

 
z - ho    

vyjadřuje ablativ

 
za - pella   postpozice  dál 
za - ten    

za něco

 
za - ca  
 

 
za - cata  
 

 
za - cana  
 

 
zabalení - vaiya      
zabalit - vaita-      
zabezpečení - varnassë      
zabezpečený - varna      
zabít - mac-      
záblesk - íta      
záblesk - tindë      
záblesk - wintil      
zabloudit - ranya-      
zabránit - stama-    

nepřipouštět

 
zabránit - tap-    

ucpat

 
zabránit - nuhta-    

zastavit, přerušit

 
zabránit - pusta-    

zastavit, ukončit

 
zabránit v pohybu - avalerya-      
zabrnkání - tango      
zabrnkání - tingë      
zabrnkat - quingi-      
zabrnkat - tanga-      
zabušit - namba-      
zacpat - tap-      
začarovat - luhta-      
začátek - yessë      
záda - aldamo      
zadek - tellë    

část těla

 
zadní část - tellë      
zadusit | se - quor-      
zadušený - quorin      
zafoukání - hwesta      
zafoukat - hwesta-      
záhada - fólë      
zahalený - halda      
zahalovat - halya-      
zahanbený - nucumna      
zahnat - auroita- *    
zahnout - rep-    

např. cesta

 
zahnout - cauta-    

ohnout

 
zahnutý - rempa    

např. cesta

 
zahnutý - cúna    

ohnutý

 
zahojit se - envinyata-      
zahořklý - sára      
zahraniční - ettelen      
zahrnovat - panda-    

obsahovat

 
záhy - rato      
zachránce - sáro      
záchvat vzteku - aha      
zajatec - mól    

otrok

 
zajíc - lapattë      
zajistit - tulca-      
zakázané - ava-   předpona  například avaquétima "nevyslovitelné; něco, co se nemá vyslovovat" 
zakázat - váquet-    

zamítnout

 
zakázat - ava-  
 

 
základ - talma      
základní - essëa      
základní - héra      
základní samohláska - sundóma      
zaklepat - tam-      
zaklít - luhta-    

začarovat

 
zákon - axan      
zákon - sanyë      
zakončení - telma      
zakončit - metya-      
zakončit - telya-      
zakrátko - rato    

brzo

 
zákrok - lesta      
zakrslý - nauca      
zakrýt - lom-      
zakrýt - top-      
zakřičet - rama-      
zakřivený - cúna      
zakulacený - corima      
zakulacený - corna      
zalesněný - taurëa      
zalesněný - aldarwa  
 

 
zalesněný kraj - tavas      
záležitost - nat      
založit - auta-     být původcem 
založit - tulca-    

ustanovit

 
zamávání - rincë      
zamazaný - púrëa      
zamítnout - váquet-      
zamotat | se - fasta-      
zamručení - nur      
zamrzlý - halcin      
zanedlouho - rato      
zanechání - hequa      
zanechat - hehta-      
zánik - quelië    

uvadnutí

 
zánik - manar      
zánik - atalantë  
 

 
západ - andúnë      
západ - annún     slunce 
západ - núro    

slunce, měsíce

 
západ - númen    

světová strana

 
zapadat - númenda-      
zapadat - númeta-      
zapadat - núta-      
zapadlý - eccaira      
západně - númenna      
západní - númenya      
západní - andú-      
Západní země - Númenórë      
zápach - holmë    

vůně

 
zápach - usquë      
zápach - angol *   silný 
zapáchat - yolo-      
zápal - úrë      
zapálit - tinta-    

rozjiskřit

 
zapálit - usta-    

spálit

 
zapálit - urya-      
zapálit - calta-  
 
udělat světlo
 
zaplašit - auroita- *    
záplava - celumë      
záplava - lúto      
záplava - ulundë      
zaplavující - úlëa      
zaplnit - quat-      
zapomenout - etyal-      
zapříčinit - tyar-      
zapřít - lala-      
zarazit - tap-    

zacpat

 
zarazit - pusta-    

zakončit

 
zarazit - nuhta-    

zastavit

 
zarmoutit - nyer-      
zármutek - nië      
zármutek - nírë      
zármutek - nyérë      
zárodek - erdë      
zaručený - sanca      
záře - alata *    
záře - fairë      
záře - rilya      
záře - alta      
září - yavanië    

měsíc

 
zářící - rilya      
zářící - silma      
zářící - tinda      
Zářící - Ancalë     slunce 
zářit - sil-    

bíle

 
zářit - alca- *    
zářit - cal- #    
zářit - faina-      
zářivost - calassë      
zářivý - alcarinqua      
zářivý - calima      
zářivý - rilya      
zářivý - silma      
Zářivý meč - Calimmacil     jméno 
Zářivý válečník - Calimehtar     jméno 
zařízení - curo  
 

 
zařvat - rama-      
zásada - sanyë      
zasadit - empanya-    

rostlinu

 
zasazovat se - horta-    

o něco

 
zase - en-      
zase - ata      
zasívat - rer-  

min. č. rendë

 
 
zaslechtout - hlar-      
zaslíbit se - vesta-      
zasluhující nenávist - sancë      
zasmrdět - yolo-      
zasněný - olórëa      
zasněný - olosta      
zásoba - foa      
zastavit - tap-    

zablokovat

 
zastavit - metya-      
zastavit - nuhta-      
zastavit - telya-      
zastavit | se - pusta-      
zastavit se - hauta-      
zastávka - lár      
zastíněný - halda    

zastřený

 
zastíněný - lúrëa      
zastíněný stromy - aldëa      
zastínit - telta-      
zastiňovat - halya-      
zastrašit - ruhta-      
zastřený - halda      
zastřešit - tópa-      
zastřešovat - untúpa-      
zastřít - halya-      
zástup - horma      
zástup - rimbë      
zástup - sanga      
zašeptat - lussa-      
zašpičatělý útvar - nehtë      
zašpiněný - vára      
zášť - tevië      
záštiplný - sancë      
zaštítit - varya-      
zašustění - escë      
zatajení - muilë      
zatajení - nurtalë      
zatajit - nurta-    

skrýt

 
zatajovat - halya-      
zatarasit - tap-      
zataženo - lúrë    

počasí

 
zatažený - lúrëa    

tmavý

 
zátěž - cólo  
 
břemeno
 
zátka - tampa      
zatlouknout - namba-      
zatočený - rempa      
zatočit - rep-      
zátoka - hópa      
zatoulat se - ranya-      
zatroubení - hyóla      
zatrpklý - sára      
zaťukat - tam-      
zaujímat místo - termar-      
závan - hwesta      
zavát - hwesta-      
zavázán - nauta      
zavázat - nut-      
závěr - telma      
závěrečný - métima      
závěrečný - tyelima      
závěrem - mettassë      
zavěsit - linga-      
závoj - fana      
zavolat - yal-    

přivolat

 
zavolat - rama-      
závora - hwarma      
zavraždit - mac-      
zavrčení - núrë      
zavrčet - núru-      
zavrčet - yarra-      
zavrhnout - váquet-      
zavrženíhodný - faica      
zažehnout - tinta-      
zbarvit - vahta-      
zbavit se - fainu-      
zbědovaný - angayanda  
 

 
zbortit se - atalta-      
zboží - armar   plurál   
zbržďovat - nuhta-      
zbytek - estë      
zbytky - erin    

pozůstatky, zříceniny

 
zbývající - estëa      
zcela - aqua      
zde - símen      
zde - sinomë      
zdechlina - loico      
zděsit - ruhta-      
zděšení - ossë      
zděšení - ruhtalë      
zděšený - ruhtin      
zdlouhavý - lenca    

pomalý

 
zdravit - áya-      
zdroj vody - ehtelë      
zdvihnout - amorta- #    
zdvojit - tatya-      
zdvojit - atatya-      
zdvojnásobit - atatya-      
ze stříbra - telepsa      
ze stříbra - telpina      
zeď - ramba      
zející - fauca      
zející rána - cirissë      
zelený - laiqua      
Země - Arda      
země - mar    

domov

 
země - nór    

pevnina

 
země - cemen     jako opak nebe 
země - -ndor   po r, l, n: -dor
 

stát, oblast

 
země - -nor    

stát, oblast

 
země - nór    

stát, oblast

 
země - nórë    

stát, oblast

 
země - nórië    

stát, oblast

 
země - ambar     svět 
země - arda     ohraničené území 
země jilmů - Alalminórë      
zemina - cemen      
zemina - cén   cem-
 

 
zemitý - cemina      
zemní - cemina      
zemní - cemna  
 

 
zemřelý - vanwa    

odešlý

 
zemřít - qual-    

násilně

 
zemřít - fir-      
zemřít - fírë-      
zeptat se - maquet-      
zesměšnění - yaiwë      
zesnout - fírë-      
zesnulý - vanwa      
zestárnout - yerya-      
zet - fau-    

díra

 
zet - yanga-    

díra

 
zevnějšek - palúrë    

povrch

 
zevnějšek - palmë      
zevnější - erúmëa      
zhotovený - carna      
zhotovit - car-    

vytvořit

 
zhotovování - carmë    

umění

 
zhouba - umbar     nemá souvislost s názvem Umbar (ten nepochází z Quenyi) 
zhouba - atalantë  
 
zkáza
 
zhoubce - -ndacil    

přemožitel

 
zhoubce - nacil     přemožitel 
zhoubný - umbarwa      
zhroutit se - atalta-      
zchátralý - yerna      
zchřadlý - hessa      
zima - niquë    

chlad

 
zima - hesin    

roční období

 
zima - hrívë    

roční období

 
zima - yelin    

roční období

 
zírající - tihtala      
zírat - tihta-      
získat - cam- #   dostat 
získávat vodu - calpa-      
zívající - hácala      
zívat - hac-      
zívat - yanga-      
zjevení - ausa     mlhavé, neurčité 
zjevit se - helta-      
zjevný - helda      
zkáza - atalantë  
 

 
zkazit - hasta-      
zkažený - saura    

mravně

 
zkažený - hastaina      
zklamat - quel-      
zkoumání - centa      
zkroucený - norna      
zkroutit se - ric-      
zkřivený - cúna      
zkřížit - tara-      
zkušený - iswa      
zkyslý - tiurda      
zkysnout - tiuru-      
zlatá mince - culusta      
zlato - laurë    

barva

 
zlato - cullo    

červené

 
zlato - malta    

kov

 
zlatorudý - culda      
zlatorudý - culina      
zlatý - laurëa    

barva

 
zlatý - mallen    

ze zlata

 
zlatý - maltaina    

ze zlata

 
zlatý déšť - lauremistë      
zlatý déšť - lindelohtë      
zlo - ulcallo      
zloděj - naquar      
zlomený - rácina      
zlomit - hat-      
zlomit - rac-      
zlomit - terhat-      
zlomit - ascat- #    
zlost - aha      
zlostný - aharwa      
zlověstný - lumna      
zlý - ulca      
zlý - úmëa      
zmařený - hastaina      
zmařit - hasta-      
zmatený - rúcina      
změnit | se - ahya- #    
zmenšit | se - píca-      
změť - fatsë      
zmírnit - lehta-      
zmiz - heca!      
zmiz - hecat      
zmizelý - vanwa      
zmizet - vanya-   min.č. vannë
 

odejít

 
zmizet - heca-      
zmizte - heca!      
zmizte - hecal      
zmocnit se - mapa-      
zmrzlý - halcin      
značit - tana-      
značka - tanna      
značka - yulma      
znak - sarat    

písmeno

 
znak - tengwë    

písmeno; znamení

 
znak - tanna    

značka

 
znalec - istyar      
znalost - issë      
znalost - istya      
znalost - nólë      
znamení - yulma    

žhnoucí

 
znamení - tanna      
znamení - tengwë      
znaménko - tehta    

diakritické

 
známý - moina    

důvěrný

 
znát - ista-      
znát - saira-      
znečistit - vahta-      
znechucení - yelma      
znemožnit - tap-    

zacpat

 
znemožnit - stama-      
znetvořený - hwarin      
zničený - atalantëa     rozpadlý 
zničený - hastaina      
zničený - rácina      
zničit - hat-    

rozbít

 
zničit - hasta-    

zkazit

 
zničit - rac-      
znít - lamya-      
znovu - at-      
znovu - ata-      
znovu - ata      
znovu - en-      
znovunaplnit - enquat-      
zobák - mundo      
zohyzděný - hastaina      
zohyzdit - hasta-      
zopakovat - tatya-      
zorganizovat - par-      
zosnovat - auta-     být původcem 
zpátky - nan  

předpona nan-

 
 
zpěnit - falasta-      
zpět - nan-  

 
 
zpět - nan  

 
 
zpěv - lindelë      
zpěvák - nyello      
zpevňování - antoryamë  
 

 
zpěvný pták - lindo      
zpívající - linda      
zpívat - linda-      
zpívat - lir-      
zpomalit - lehta-      
zpráva - menta    

poselství

 
zpráva - canwa    

rozkaz

 
zpráva - quentalë      
zprostit - fainu-      
zprostit - apsen-      
způsob psaní - tencelë      
způsobit - tyar-      
způsobit jiskření - tinta-      
zpustlý - yerna      
zrádný - carpalima  
 

 
zrak - tercen    

vniřní

 
zrak - cen #    
zranění - harwë      
zraněný - harna      
zranit - harna-      
zrcadlení - nalta      
zrno - erdë      
zrno - milë      
zrovna teď -      
zrovna teď - sin      
zručnost - curu      
zručnost - curwë      
zručnost - tanwë      
Zručný - Curumo     jméno (Saruman) 
zručný - maitë  

pl. maisi

 
 
zručný - curu-   předpona   
zrůda - ulundo      
zrůda - úvanimo      
zrzavý - aira      
zředěný - nenda      
zřejmý - minda      
zřícenina - erin      
zřícený - atalantëa      
zřídit - tulca-    

ustanovit

 
zřídlo - capalinda      
zřídlo - ehtelë      
zřít - cen-    

vidět

 
zřítit se - atalta-      
zřítit se - talta-      
zsinalý - ninquë      
zšeřelý - nulla      
ztělesnění - mirroanwë      
ztělesněný - mirroanwa      
ztichlý - quildë      
ztloustnout - tiuya      
ztrácející se - fifírula    

blednoucí

 
ztracený - hecil      
ztracený - vanwa      
ztrácet se - fifíru-    

blednout

 
ztrácet se - quel-    

slábnout

 
ztrácet se - píca-    

ubývat

 
ztuhnout - tiuru-    

krev v žilách

 
zub - carca    

ostrý

 
zub - nelet  

pl. nelci

 
 
zubatý - carcara      
zubožený - angayanda  
 

 
zuby - carcanë    

řada zubů

 
zuřivost - aha      
zuřivý - aharwa      
zuřivý - naraca      
zůstat - termar-    

vydržet

 
zůstávat - mar-    

setrvat, přebývat

 
zvadlý - hessa      
zvadnout - fir-      
zvadnout - hesta-      
zvedající se - amortala      
zvedání se - órë      
zvedat | se - amorta-      
zvedat | se - orta-      
zvětšený - palna      
zvětšit | se - palya-      
zvětšit se - palu-      
zvětšovat se - alála- # frekventativ   
zvíře - laman   (lamn)
 

savec

 
zvíře - celva    

živočich

 
zvítězit - apaita-   min.č. apaixinë   
zvlhlý - nítë      
zvolání - rambë      
zvolené jméno - cilmessë     jméno podle vlastní volby 
zvolit - cilta- *    
zvolit - cil- *    
zvon - nyellë      
zvonek - nyellë      
zvonit - nyel-      
zvuk - raumo    

bouřky

 
zvuk - ran    

hluk

 
zvuk - lin    

hudby

 
zvuk - hlonë    

jazyka

 
zvuk - róma    

rohu

 
zvuk - rávë   pl. ráver
 

řvoucí

 
zvuk - escë    

šelest, šum

 
zvuk -    

větru

 
zvuk - lamma      
zvyk - haimë      
zvýšený - ampenda      
zvýšený - ambapenda