Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem L v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
labuť - alqua      
Labutí křídlo - Alquarámë      
Labutí přístav - Alqualondë      
lačnící - milca      
lačnit - milya-      
lačnost - milmë      
lamentace - nainië      
lamentace - nairë      
lamentovat - naina-      
lamentovat - nyéna-      
lampa - calma      
lampa - calar      
lapit - mapa-      
láska - melmë      
laskavý - moica      
lastura - hyalma      
látka - lannë      
léčit - envinyata      
léčka - neuma      
led - helcë      
leden - narvinyë      
ledňáček - halatir  

pl. halatirni

 
 
ledová tříšť - helcaraxë      
ledový - halcin      
ledový - helca      
legenda - nyárë      
legenda - nyarna      
leknín - nénu    

žlutý

 
leknín - ailinon *    
lem - rína      
lem oděvu - lappa      
lembas - coimas      
les - taurë      
lesk - rillë      
lesk - tindë      
lesk - wintil      
lesk - alcar     skvělost; též alcarë 
lesklý - silma      
lesknoucí se - ilcala      
lesknout se - ilca-    

bíle

 
lesknout se - tin-      
lesnatý - taurëa      
lesní - taurina      
lesní roh - romba      
leštěná měď - calarus   calarust-   
létající drak - rámalócë      
letět - villa-      
letět - wil-      
letící - rimpa      
léto - lairë      
léto - saiwen      
letopočet - yénonótië      
lev -  

pl. rávi

 
 
levák - hyarmaitë      
levý - hyarya      
lež - furu      
ležel - cainë     nepravidelný minulý čas slovesa caita- 
ležet - caita-      
ležet těžce - lumna-      
ležící - caitala      
lhající - fúrula      
lhát - furu-      
líbat - miqu-      
líbezný - írima      
líbezný - melima      
líčit - nyar-      
lid - hos      
lid - lië      
lidé - Apanónar     na rozdíl od elfů 
lidé - queni    

osoby

 
lidé a elfové - Eruhíni      
lidožravý obr - sarquindë      
lilie - indil      
lilie - narwë      
liliové jezírko - nenúvar      
linout se - ulya-   min. č. ullë   
líska - cotulwë *    
list - lassë      
listí - olassië      
listnatý - lillassëa      
listopad - hísimë      
listopad - lasselanta      
listově šedý - lassemista      
listoví - olassië      
listový - lassecanta    

ve tvaru listu

 
lišácký - ruscuitë      
liška - rusco      
lít - ulya-   min. č. ullë   
lkaní - yaimë      
lkát - yaita-      
loajalita - voronwië      
loajální - vórima      
loajální - voronda      
loď - cirya      
loďka - luntë      
loďka - venë      
lodník - ciryaquen      
lok - yulda      
loket - ólemë      
lokna - findë      
loni - yenya      
lopotit se - móta-      
loudavý - lenca      
louka - sara    

suchá

 
louka - lairë      
louže - ailin      
lov - raimë      
lovecký pes - huan      
lovit - roita-      
ložnice - caimasan   caimasamb-   
lpějící - himba      
lpět - himya-      
lucerna - calma      
luční víla - nermi      
luk -      
luk - lúva      
luk - quinga      
luňák - fion      
lůno - súma      
lůno - carva #    
lůno země - palúrë      
lůžko - caima      
lvice - ravennë      
lyra - salma