Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem D v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
dále - ento     potom 
daleko - haiya      
daleko - háya      
daleko a široko - palan      
daleký - haira      
daleký - avahaira      
daleký poutník - palarran      
dálka - haiyassë      
dané slovo - vérë      
daný předvídavostí - apacenya      
dar - anna      
dárce - antar      
dárce - antaro   m.   
darebácký - raica      
dárek - anna      
dárkyně - antë      
Darovaná země - Andor     Númenor 
Darovaná země - Andórë     Númenor 
darované jméno - anessë      
darovat - anta-      
dařit se - al-      
dát - anta-      
dát dohromady - par-      
dát najevo - tana-      
dát stranou - hehta-      
datel - tambaro      
dav - sanga      
dávat - anta-      
dávat najevo - tana-      
dávat pozor - tir-      
dávat pozor - cim-  
 

 
dávat tvar - canta-      
dávat tvar - tan-      
dávná doba - yalúmë      
dávno - yalúmessë      
dávno - yárë      
dávno - yáressë      
dávno - andanénya  
 

 
dávný - yalúmëa      
dávný - yára      
dávný - yárëa      
dbát - cim-  
 

 
dcera - -iel      
dcera - yeldë      
dědic - aryon      
dědic - haryon      
dědic - hildo  

pl. hildi

 
 
definitivní - métima      
definitivní - tyelima      
deformovaný - hwarin      
deformovat - hwar-      
dech - súlë      
dějiny - lúmequenta      
děkování - hantalë      
děkovat - hanta-      
dělat - tan-    

tvořit

 
dělat - car-      
dělit - cilta- *    
dělit | se - hyanda-      
délka - andassë *    
delta - etsir      
démon - rauco      
démon - arauco      
den - arya     denní světlo 
den - árë    

24 hodin

 
den -    

24 hodin

 
den - sana    

24 hodin

 
den - aurë     denní světlo 
den - arië     denní světlo 
den - ae      
Den manželů - Arveruen     třetí den valinorského týdne (zasvěcený Aulemu a Yavanně) 
Den Prstenu - Cormarë     svátek na počest Froda (30. Yavannië) 
deprimující - lumna      
deprimující nálada - yaru      
děs - caurë      
děs - ossë      
desátý - quainëa      
deset - quain      
deset - quëan      
desetina - caista  
 

 
desetina - quaista *    
desetkrát - queallumë *
 

 
děsit se - aista-      
děsit se - feuya-      
děsivý - rúcima      
děsivý - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
děsný - rúcima      
děsný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
despekt - yaiwë      
déšť - mistë    

jemný

 
déšť - timpë    

jemný

 
Děti Auleho - Aulëonnar     trpaslíci 
devadesát - neterquain *    
devatenáct - neterquë      
devatenáctina - neterquesta *    
devátý - nertëa      
děvče - vendë      
devět - nertë      
devětkrát - netellumë *
 

 
devítina - neresta  
 

 
devítina - nesta  
 

 
diakritické znaménko - tehta      
diftong - samna      
dík - hantalë      
díkuvzdání - hantalë      
díl - asta     při rozdělení celku na stejné díly 
díra - latta    

jáma

 
díra - fásë    

mezera

 
díra - assa     otvor 
dít - quet-    

promluvit

 
dítě - lapsë    

nemluvně

 
dítě - -hin  

pl. -híni

 
 
dítě - hína  

pl. híni

 
 
dívat se - cen-      
dívat se - tihta-      
dívat se - tir-      
dívat se - yéta-      
dívat se - cenda-  
 
sledovat
 
dívka - -wen      
dívka - vendë      
dívka - wen  

pl. wendi

 
 
dívka korunovaná zářícím věncem - Altariel     jméno (Galadriel) 
divočina - ráva      
divoch - hravan      
divoké prase - carcapolca *    
divokost - ormë      
divoký - naraca      
divoký - rúcima      
divoký - verca      
divoký - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
divoký člověk - hravan      
divoký pes - carcahuo      
divoký vítr - alaco  
 

 
dlaň - camba      
dlaždice - ambal      
dlažební kostka - ambal      
dlít - mar-      
dlouhé znaménko - andatehta     čárka nad dlouhými samohláskami 
dlouho - andavë      
Dlouhovousáči - Andafangar     jeden z kmenů trpaslíků 
dlouhý - sóra    

táhnoucí se

 
dlouhý - anda      
dlouhý a úzký - lenwa      
dlouhý rok - yén    

144 let

 
dlouze - andavë      
dnes - sírë      
do - -nna     prostorově 
do - minna     prostorově 
do - mir     prostorově 
do - tenna     časově 
doba -      
dobro - alma      
dobro - almië      
dobrý - manë    

osoba

 
dobrý - mára    

věc, skutek

 
dobře viditelný - minda      
dobře znějící - lindelëa      
dobýt - mapa-      
docílit - rahta-      
dodržovat - himya-      
dodržující - himba      
dodržující zákony - sanya      
dohnat - or-   impersonální
 

dohnat člověka k něčemu

 
dohromady - o-      
dokonalý - poica      
dokonce - elyë      
dokončit - metya-      
dokončit - telya-      
dokud - tenna      
dokud - an     anglicky "until" 
dole - undu      
doleva - hyaryanna      
dolík - unquë      
dolní - nún      
dolů - undu      
domněnka - intya      
domnívat se - intya-      
domnívat se - nam-      
domorodý kmen - hostar      
domov - már      
donucení - mausta      
donutit - mauya-      
dopadnutí - lanta      
doprava - foryanna      
dopřát - lav-      
dopředu - téra    

rovně

 
Dor-lómin - Lóminórë      
Doriath - Lestanórë      
dorozumívání - centa      
doručit - col- #    
dosáhnout - rahta-    

cíle

 
dospělost - vië      
dospělý - vëa      
dospělý muž - vëaner      
dospět - rahta-    

k něčemu

 
dospod - nún      
dost - fárë      
dostačovat - farya-   min. č. farnë   
dostačující - fárëa      
dostat - tuv-      
dostat - cam- #    
dostat se - rahta-      
dostat se do sporu - costa-      
dostatečný - fárëa      
dostatek - fárë      
dostavit se - tul-      
došek - tupsë      
dotknout se - appa-     fyzicky 
dotýkat se - appa-      
doufání - estel      
doušek - yulda      
dout - súya      
doutnající uhlíky - yúla      
dovednost - curu      
dovednost - curwë      
dovednost - tanwë      
dovedný - curu-   předpona   
dovedný - maitë  

pl. maisi

 
 
dovést do konce - metya-      
dovést do konce - telya-      
dovnitř - minna      
dovolení - lenémë      
dovolit - lav-      
dozadu - nan      
dozor - mando      
drahokam - mírë      
drahý - melda    

milovaný

 
drahý - melya    

milovaný

 
drahý - -ya      
drak - fëalócë     ledový 
drak - urulócë   ohnivý   
drak - rámalócë     okřídlený 
drak - angulócë      
drak - fenumë      
dráp - racca      
dráp - atsa      
drápatý - raccalepta      
drátěná košile - ambassë  
 

 
dráždění - siulë      
drobit | se - ruxa-      
drobivý - ruxima      
Drobní trpaslíci - Pitya-naucor      
drobný - pitya      
drobný - rincë      
drobný - titta      
drolit | se - ruxa-      
drolivý - ruxima      
drsný - norna      
drsný - tarya      
Drúadan - Rúatan      
druh - nostalë    

typ

 
druhý - tatya      
druhý - atya #    
druhý - attëa      
dryáda - tavaril  

f.

 
 
dryáda - tavaro  

m.

 
 
držet - col- #   vlastnit 
držet - mapa-      
držet se - himya-    

např. pravidel

 
držitel - colindo      
dřevěná stavba - ampano      
dřevěná tyč - samna      
dřevěný - turúva      
dřevo - runda    

hrubý kus

 
dřevo - pano     opracovaný kus 
dřevo - tavar      
dřímající - lorda      
dřímat - fum-      
dřímat - lor-      
dřímat - muru-      
dřímota - fúmë      
dřít se - móta-      
dříve -      
dřívější - yara      
dřívější dny - yárë      
dub - nornë      
dub - norno      
duben - víressë      
duha - helyanwë      
duch - fëa    

duše

 
duch - ëala     nehmotná bytost 
duch - fairë    

přízrak

 
duch luk - nermi      
duch moře - falmar      
duch moře - falmarin   falmarind-   
Duch svatý - Airefëa #    
dům - car   card-   
dům - coa      
dům - mar      
dům - opelë    

zděný

 
dumat - luvu-      
Dúnadan - Núnatan      
dunění - rávëa      
dunět - rav-      
dusit | se - quor-      
duše - coacalina      
duše - fëa      
dutina - súma      
dutina - unquë      
dutý - ronta      
dutý - rotwa      
dutý - unqua      
důvěra - estel      
důvěrný - moina      
důvod - casta      
důvtip - handassë      
důvtipný - finda      
dužina - hrávë      
dužnatý - sarqua      
dva - atta      
dva prostřední - atendëa     jméno dvou enderi v přestupných rocích 
dvacet - yuquain *    
dvakrát - yullumë  
 

 
dvakrát - attallumë *
 

 
dvanáct - rasta      
dvanáct - yunquë      
dvanáctina - yunquesta  
 

 
dvě - atta      
dveře - ando      
dvojče - onóna      
dvojhláska - samna      
dvojitý - atwa      
dvojitý - tanta      
dvojitý - atatya      
dvojnásobný - atwa      
dvorana - mardë      
dvorec - ostar      
dvoukolák - norollë      
dvounožec - attalya      
dvůr - paca      
dvůr - cormë      
dýchánek - tarambo      
dýchánek - taran      
dýchat - súya-      
dychtit - milya-      
dychtivý - mailëa      
dychtivý - milca      
dýka - naica      
dýka - sicil      
dým - usquë      
džus - pirya      
džus - sáva