Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem T v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
ta - tana     ukazovací zájmeno - tamta 
ta - i    

určitý člen

 
ta - sina     ukazovací zájmeno - tato 
tady - símen      
tah - halmë    

např. ptáků

 
tah - tecco     perem 
tah - yulda    

průvan

 
tahat - carpa-  
 
vytrhávat
 
tahle - sina      
táhnoucí se - sóra      
táhnout - tuc-      
táhnout | se - lenu-      
tajemný - fólëa      
tajemství - fólë      
tajemství - muilë      
tajná nauka - nolwë      
tajnůstkářský - fólima      
tajnůstkářský - fólima      
tajný - lomba      
tajný - muina      
tak - tárë    

tedy

 
tak jako - ve      
talár - vaima      
tam - tandë    

směrem tam

 
tam - tar      
tam! - en      
tamhle - en      
tamní - enta      
tamta - tana      
tamten - tana      
tamti - tanë      
tamto - tana      
tamty - tanë      
tančit - lilta-      
táta - atto      
tatínek - atto      
tatínek - atarincë      
tatínek - atya      
tato - sina      
tázat se - maquet-      
téci - ul-   min. č. ullë   
téci - cel-      
téci - sir-      
téci - ulya-   min. č. ullë   
tečka - pusta    

na konci věty

 
tečka - putta    

na konci věty

 
tečka - amatixë     nad písmenem 
tečka - nuntixë    

pod písmenem

 
tečka - pica      
tečka - tixë      
teď -      
teď - sin      
tedy - tárë    

tak

 
tehdy - san      
technická dovednost - curwë      
tekutý - sírima      
tělesný - sarcuva      
tělo - hroa      
temní elfové - Moriquendi      
temno - hui      
temnota - huinë      
temnota - mordo      
temnota - mornië      
Temný - Morion    

Morgoth

 
temný - unuhuinë    

pod stínem

 
temný - mórë    

ponurý

 
temný - morna    

tmavý

 
temný - huiva      
temný - lómëa      
templ - corda    

chrám

 
ten - sina     ukazovací zájmeno - tento 
ten - tana     ukazovací zájmeno - tamten 
ten - i    

určitý člen

 
ten druhý - tar      
ten, kdo - i      
ten, který - i      
tendence - haimë      
tenhle - sina      
tenkrát - san      
tenký - pinquë      
tenký - arca      
tento - sina      
teplý - lauca      
tesák - carca      
tesař - samno      
tesat - pelehta-      
těsný - tunga    

oblečení

 
těsto - maxë      
těžký - lunga      
Thingol - Sindicollo      
ti - len     tobě 
ti - sinë     ukazovací zájmeno - tito 
ti - tanë     ukazovací zájmeno - tamti 
ti - i    

určitý člen

 
ti - i     určitý člen 
ti, kdo - i      
tíha - cólo  
 
břemeno
 
ticho - quildë      
tichý - quildë      
tichý - ómalóra     bezhlasý 
tím směrem - tandë      
tis - tamuril      
tisíc - mencë *    
tisknout - sanga-      
tísnivý - lumna      
tito - sinë      
titul - epessë      
tíživý - lumna      
tkalcovský stav - lanwa      
tkalcovský stav - windelë      
tkanina - lanat      
tkanina - lannë      
tkanina - wistë      
tkaný - lanna      
tkát - lanya-      
tlačenice - sanga      
tlačit - sanga-      
tlačit - nir-   min. č. nindë  někam 
tlak - sangassë      
tlouci - namba-      
tlouci - palpa-      
tlumený - moica      
tlupa - hossë      
tlustý - tiuca      
tma - mornië    

temnota

 
tma - fuinë      
tma - hui      
tma - mordo      
tma - mórë      
tmavohnědý - varnë      
tmavost - mordo      
tmavý - lúrëa    

počasí

 
tmavý - morna      
to - sina     ukazovací zájmeno - toto 
to - tana     ukazovací zájmeno - tamto 
to - i    

určitý člen

 
to - -s      
to - ta      
to, co se nemá vyslovovat - avaquétima      
to, o čem se nemá mluvit - avanyárima      
tobě - len      
točit se - pel-      
tohle - sina      
toho dne - enyárë    

v budoucnosti

 
toho dne - tárë    

v minulosti

 
topol - tyulussë      
tortura - malcanë      
tortura - ungwalë      
tortura - valcanë      
toto - sina      
toto - sinat  

samostatné zájmeno

 
 
touha - írë      
touha - mailë      
touha - mavoinë      
toulání - ránë      
toulat se - ranya-      
toulavý - ránen      
toulec - vanoilë      
toužící - irmo      
toužit - mer-    

chtít

 
toužit - milya-      
trápení - angayassë      
trápení - nyérë      
trápený - nwalna      
trápit - nwalya-      
tráva - sara    

suchá

 
tráva - salquë      
trávník - palis      
trezor - harwë      
trhání - carpalë  
 

 
trhat - carpa-  
 

 
trhlina - ciris      
trhlina - fásë      
trhlina - sanca      
trhnout - narc-      
trhnout - rihta-      
trn - ectar      
trn - erca      
trn - nassë      
troj- - nel-      
trojúhelník - neltil      
trosky - erin      
trouba - urna    

na pečení

 
troubit - rom-      
troud - tusturë      
troufat si - verya-      
trpaslíci - casallië    

jako národ

 
trpaslíci - naucalië    

jako národ

 
trpaslíci - nornalië    

jako národ

 
trpaslík - casar      
trpaslík - nauco      
trpaslík - norno      
trpaslík - Aulëonna      
trpělivý - voronwa      
trpící - angayanda      
trpký - sára      
trubice - róta      
trubka - romba      
trubka - tumbë      
truchlení - nyérë      
truchlení - yaimë      
truchlící - yaimëa      
truchlit - naina-      
truchlit - nyéna-      
truchtit - nyer-      
trumf - hyóla      
trumpeta - tumbë      
trůn - mahalma      
trvale - oialë      
trvalý - sanda      
trvalý - tulunca      
trvalý - voronwa      
trvat - termar-    

vydržet

 
tryskání - ehtelë      
trýzeň - nwalmë      
trýzněný - nwalna      
trýznit - nwalya-      
třapec - fatsë      
třeba -  
 
možná
 
třebaže - elyë      
třepotající se - wilwa      
třepotat se - wilwa-      
třešeň - pio    

ovoce

 
třešeň - aipio     strom 
třetí - neldëa      
třetí - nelya      
třetina - nelesta  
 

 
třetina - neldesta  
 

 
třetina - nelta  
 

 
tři - neldë      
tří- - nel-      
třicet - nelquain *    
třikrát - neldellumë  
 

 
třikrát - nellumë  
 

 
třináct - yunquenta      
třináct - yunquentë      
třináct - nelquë *    
třináctina - nelquesta *    
třpyt - nillë    

stříbrný

 
třpyt - rildë      
třpyt - russë      
třpyt - tindë      
třpyt - wintil      
třpytící se - ilcala      
třpytit se - ilca-    

bíle

 
třpytit se - mirilya-      
třpytit se - tin-      
třpytit se - tintila-      
třpytivý - itila      
třpytivý - rilya      
třpytivý - silma      
třpytivý - tinda      
tu - símen tady      
tuba - róta      
tucet - rasta      
tuhnout - tiuru-    

krev v žilách

 
tuhý - norna      
tuhý - tarya      
tuhý - tulunca      
ťukat - tam-      
tůň - ailin      
tůň - ailo     možná nahrazeno slovem ailin 
tůň - linya      
tůň - nendë      
tunel - rotto      
tušení - intya      
tušit - intya-      
tvar - venwë      
tvarovaný - canta      
tvarovaný kámen - ambal      
tvarovaný kus dřeva - pano      
tvarovat - canta-      
tvarovat - cat-      
tvář - anta      
tvář - cendelë      
tvor - onna      
tvor - celva      
tvoření - carmë      
tvořit - car-      
tvořit - tan-      
tvořit pěnu - falasta-      
tvrdit - quet-      
tvrdý - sincahonda    

neúprosný

 
tvrdý - norna      
tvrdý - tarya      
tvrz - arta      
tvůj - -lya      
tvůj - -tya      
tvůj - elya      
tvůj - etya      
ty - tanë     ukazovací zájmeno - tamty 
ty - elyë     osobní zájmeno, zdůrazňující 
ty - -lyë     osobní zájmeno 
ty - -tyë     osobní zájmeno 
ty - le     osobní zájmeno 
ty - sinë     ukazovací zájmeno - tyto 
ty - ce     tykání 
tyč - samna    

dřevěná

 
tyč - vandel    

hůl

 
tyč - tulwë      
tyčící se - tára      
tyčit se - tar-      
týden - lemnar    

pětidenní

 
týden - otsola    

sedmidenní

 
týden - enquië    

šestidenní

 
týkat se - ap-      
týl - tellë      
typ - nostalë      
týrání - nwalmë      
týraný - nwalna      
týrat - nwalya-      
tyto - sinë