Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem K v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
k - -nna      
k - na      
k - an     vyjadřuje dativ 
k - ana-     vyjadřuje alativ 
kabát - vacco      
kadeř - findë      
kalich - salpë      
kam - manna    

tázací z.

 
kam - yanna    

vztažné z.

 
kámen - ondo    

materiál

 
kámen - sar   pl. sardi
 

objekt

 
kámen - ambal     opracovaný 
kamenitý - sarna      
kamenný - ondova      
kamna - urna      
kanál - celma      
kanibalský obr - sarquindë      
kapalný - sírima      
kapat - lim-      
kapat - lipta-      
kapička - liptë      
kapitán - cáno     velitel 
kapitán - ciryamo     námořník 
kapka - limba      
kapradí - filimpë      
kapradí - filinqua      
kapradí - filqua      
kapradina - eldasilquë    

převislá

 
kára - norollë      
kaše - sulpa      
kašna - ehtelë      
kaštan - mavoitë tapatenda    

jedlý

 
kaštan - alda mavoitë     strom 
kaštan - mavoitë      
katafalk - tulma      
kazit - hasta-      
každý - ilquen    

každý člověk

 
každý - ilqua      
každý - máca      
kbelík - calpa      
kde - massë    

tázací z.

 
kde - yassë    

vztažné z.

 
kdo - man    

tázací z.

 
kdo - i    

vztažné z.

 
kdo - ya    

vztažné z.

 
kdokoli - aiquen      
kdokoliv - ilquen    

všichni

 
kdysi -      
kdysi - yalúmessë      
kdysi - yáressë      
kdysi - andanénya  
 

 
když - írë      
kel - carca      
keř - tussa      
kéž - nai      
Khazad-dûm - Casarrondo      
kladivo - namba      
klan - hostar    

kmen

 
klan - nossë      
klan - onóro      
klanět se - cav-   min.č. canwë   
klátit se - linga-      
klenba - telluma    

kupole

 
klenba - coromindo      
klenba - rondo      
klenot - mírë      
klepat - tam-      
klepat - tamba-      
klepeto - racca      
klesající - penda      
klesat - númenda-    

slunce

 
klesat - númeta-    

slunce

 
klesat - núta-      
klesnout - talta-    

prudce

 
klesnout - luvu-      
klíčit - lohta-      
klíčit - tuia-      
klíčit - tuima      
klid - quildë    

ticho

 
klid - sérë      
klidně probíhat - nornor-      
klidný - moica      
klidný - pasta      
klidný - senda      
klín - nehtë      
klobouk - táta      
kmen - hostar    

domorodý

 
kniha - parma      
kníže - cundu      
kňourání - miulë      
kňučení - miulë      
kočár - norollë      
kočka - mëoi      
kočovat - ran-      
kočovník - ranaro      
kočovný - ránen      
koho - manno    

genitiv

 
kolaps - atalantë      
kolo - rindë      
koloběh - randa    

věk

 
komnata - sambë      
kompletně - aqua      
komunikace - centa      
komunikace myslí - osanwë-centa      
koncepce - nóa  

pl. nówi

 
 
končící - télula      
končící - tyelma      
končit - telu-      
končit - telya-      
konec - mentë      
konec - metta      
konec - telma      
konec - telu      
konec - tyel      
konec - tyeldë      
konec světa - Ambar-metta      
konečně - yallúmë      
konečné blaho - mandë      
konečný - métima      
konečný - tyelima      
konstrukce - tanwë      
konstrukce - ataquë     stavba 
kontakt - centa      
kontrolovat - tur-      
konvalinka - quiquilla      
kopec - tolmen    

osamělý

 
kopec - ampendë     stoupání 
kopec - tundo      
kopec - ambo      
kopec - cumbë     hromada, kupa 
kopí - ehtë      
kopiník - ehtyar      
kopule - telluma      
korouhev - tulwë      
koruna - aldinga     stromu 
koruna - rië      
korunovaný - rína      
korunovaný hvězdami - elerína      
korunovaný hvězdami - elerrína      
koryto - celma      
koryto - axa     jako stezka 
kořen - sulca    

jedlý

 
kořen - sundo      
kořen slova - sundo      
kost - axo      
koule - coron   corn-   
kouř - usquë      
kousat - nac-      
kousnout - nac-      
kousnutí - nahta      
kout pikle - lanya-      
kouzelnice - curuni      
kouzelník - curuvar      
kouzelník - sairon      
kouzelný - sairina      
kouzlit - luhta-      
kouzlo - lúcë      
kov - rauta      
kov - tinco      
kov - cullo     barevný 
kovář - tano      
kovat - tan-      
koza - nyéni      
kozel - nyénu      
kozelnictví - curu      
kožešina - helma      
kráčet - lelya-  

min. č. lendë

 
 
kráčet - linna-  

min. č. lendë

 
 
kráčet - vanta-      
kraj - nórië    

oblast

 
kraj - rína    

okraj

 
krájet - rista-      
krajní - erúmëa      
král - aran      
král orlů - sorontur      
královna - tári      
Královská země - Arnanórë     Arnor 
královský - aranítë      
královský - arna #    
království - aranië #    
králův lístek - asëa aranion     rostlina 
králův přítel - arandil      
králův služebník - arandur      
krása - vanessë      
krasavice - vanyavendë      
kráska - vanyavendë      
krásný - calwa      
krásný - írima      
krásný - linda      
krásný - vanima      
krásný - vanya      
krátký - sinta      
krátký meč - ecet      
kráva - yaxë      
krčit se - haca-      
kreatura - rauco    

silná a nepřátelská

 
krém - laivë      
kresba - halmë      
kreslit - tuc-      
krev - sercë      
krev - yár      
krk - lanco      
krk - yat  

pl. yahti

 
 
krk - yatta      
krok - ranga      
kromě - hequa      
kromě - ara      
kroutit | se - ric-      
kroužit - hwinya-      
kroužit - pel-      
kroužkové brnění - ambassë  
 

 
krtek - noldarë      
krtek - nolpa      
kruh - cornë *    
kruh - rindë      
kruhová hradba - corin      
kruhové prostranství - corin      
kruhový - rinda      
kruhový - corima      
kruhový - corna      
krůpěj - limba      
krutý - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
krutý - naraca      
krutý - nwalca      
krutý - rúcima      
krysa - nyaro      
kryt - telmë      
krýt - halya-      
krýt - halya-      
krýt - telta-      
krýt - tup-      
křehký - tereva      
křemen - sinca      
křičet - rama-      
křičící člověk - ramando      
křídlo - ráma      
křik - yello    

vítězný

 
křik - rambë      
křik - yalmë      
křivolaký - rempa      
křivý - cauca      
křivý - raica      
křížem - arta     přes něco 
křížit - tara-      
křovina - tussa      
která - ya    

vztažné z.

 
který - i    

vztažné z.

 
který - ya    

vztažné z.

 
kteří - i    

vztažné z.

 
kůl - samna      
kulatý - corna      
kulatý - rinda      
kulatý - corima      
kůň - rocco      
kupa - cumbë      
kupa - hahta      
kupa - nóla      
kupa - coron  
 

 
kupit se - hosta-      
kupole - coromindo      
kupole - telluma      
kus - cirma *    
kus dřeva - rundo    

hrubý

 
kus dřeva - pano    

tvarovaný

 
kůže - helma      
kůže - alu     materiál (vydělaná) 
kvalitní - mára      
kvapný - orna      
kvést - lohta-      
květ - lótë    

velký

 
květ - lohtë      
květ - lossë      
květ - lotsë      
květ západu - númellótë      
květen - lótessë      
květina - indil    

s velkými květy

 
květina - lotsë      
kvílející - yaimëa      
kvílení - miulë      
kvílení - yaimë      
kvůli - an      
kytice - anquin