Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem S v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
s - arwa     mající něco 
s - yo      
s - as      
s dovolením - lenémë      
s tebou - aselyë      
s- - o-     dohromady 
s- - ó-     dohromady 
sada - téma      
sága - nyarna      
sáh - rangwë      
sáhnout - mapa-    

uchopit

 
sáhnout - appa-      
sál - mardë      
samčí - hanuvoitë      
samčí - hanwa      
samec - hanu      
samičí - inimeitë      
samohláska - óman      
samota - eressë      
samotný - er      
samozřejmě - tancavë      
Saturn - Lumbar      
Sauron - Sauron      
sázet - empanya-    

rostlinu

 
sbírat - hosta      
sbohem - mára      
sbohem - namárië      
sdělovat - quet-      
sečíst - onot-      
sečná rána - cirissë      
sedět - ham-      
sedět - har-      
sedět v dřepu - haca-      
sedm - otso      
sedmdesát - otoquain *    
sedmina - otosta  
 

 
sedmina - osta  
 

 
sedmkrát - otsollumë  
 

 
sedmnáct - otoquë      
sedmnáctina - otoquesta *    
sedmý - otsëa      
sehnout se - cauta-      
sehnout se - cúna-      
sehnutý - cúna      
sejít se - omenta-      
sejít se - otul-      
sejít z cesty - ranya-      
sekáček - hyando      
sekat - mac-    

mečem

 
sekat - pelecta-    

sekyrou

 
sekat - cir- #    
sekat - rista-      
seknutí - rista      
seknutý - cirna *    
sekyra - pelecco      
selhat - quel-      
semeno - erdë      
sen - lor      
sen - olórë      
sen - olos   pl. olori   
seskupený - hostaina      
sesmeknout se - talta      
sestavení - carmë      
sestra - onómë      
sestra - seler  

pl. selli

 
 
sesunout se - talta-      
sešlý - yerna    

starý

 
setkání - omentië    

dvou

 
setkání - yomenië    

tří a více

 
setkat se - omenta-      
setkávat - lanya-    

tkát

 
setmělý - nulla      
setrvat - mar-      
sever - formen      
severně - formenna      
severní - formenya      
sevřený - tunga      
sevřít v náručí - vaita-      
sežehnutý - sisin      
shledání - omentië      
shon - rimpë      
shon - alaco     spěch 
shrbit se - cúna-      
shromáždění - yomenië      
shromážděný - hostaina      
shromáždit - tulta-      
shromáždit | se - hosta-      
scházet se - hosta-      
schopný - ataformaitë  
 
velmi
 
schovat - lom-      
schovat | se - nurta-      
schránka - vaia      
schránka - vaiya      
schránka měkkýšů - hyalma      
schřadlý - hessa      
schůze - yomenië      
sídlící - farna      
sídlící - marna      
sídlit - mar-      
síla - poldórë    

fyzická

 
síla - tuo    

fyzická

 
silné místo - sernë      
silnice - mallë      
silný - polda    

fyzicky

 
silný - tulca    

fyzicky

 
silný člověk - turco    

fyzicky

 
silný vítr - alaco  
 

 
silný zápach - angol      
síň - rondo    

klenutá

 
síň - oromardë    

vysoká

 
síň - mardë      
síň - ampano     ze dřeva 
sinalý - ninquë      
Sirius - Nierninwa      
sirup - pirya      
sít - rer-  

min. č. rendë

 
 
síť - ungwë    

pavoučí

 
síť - natsë      
síť - rembë      
síťka do vlasů - carrëa      
síťoví - rembë      
situovat - panya-      
skákající - haltala      
skákat - halta-      
skákat - cap-  
 

 
skákavý - haloitë      
skládat - par-      
skleněný - hyelleva      
sklenička - lipil      
sklenka - fion    

pohár

 
sklenka - súlo    

pohár

 
skličující - lumna      
sklizeň - yávië      
sklo - hyellë      
sklo - calca      
sklon - pendë      
sklon - talta      
skloněný - cúna    

sehnutý

 
sklonit se - cav-   min.č. canwë  poklonit se 
sklonit se - cauta-      
sklonit se - cúna-      
sklonit se - luvu-      
sklopit - luvu-      
sklouznout - talta-      
skoba - atsa      
skoba - ampa      
skočit - halta-      
skočit - cap-  
 

 
skoncovat - hat-    

s něčím

 
skončit - metya-  

transitivní

 
 
skončit - telu-  

intransitivní

 
 
skončit - telya-  

transitivní

 
 
skrýt - lom-      
skrýt | se - nurta-      
skryté vědění - nolwë      
skrytí - nurtalë      
skrytý - tumna    

hluboko ležící

 
skrytý - foina      
skrytý - furin      
skrytý - halda      
skrytý - hurin      
skrytý - lomba      
skrytý - muina      
skrz - ter-      
skrz - terë      
skřet - orco      
skřeti - sancossi    

skřetí hordy

 
skřetí - orqua      
skřetí - orquin      
skřivan - lirulin      
skučení - miulë      
skupina - téma    

řada

 
skutečně - anwavë *    
skutečný - anwa      
skutečný - sanda      
skvělost - alcar     též alcarë 
skvělost - alcarë     varianta alcar 
skvělost - rillë      
skvělost - rilya      
skvělý - alcarinqua     zářivý, skvostný 
skvělý - alcarin     člověk 
skvost - mírë      
skvostný - alcarinqua      
skvrna - motto      
slábnout - píca-      
slábnout - quel-      
slábnutí - quelië      
slabost - lívë      
slabost - quámë      
sladký - lissë      
sláva - alcarë     varianta alcar 
sláva - alcar     též alcarë 
sláva - aiya!      
slavík - tindómerel    

poeticky

 
slavík - lómelindë      
slavnost - merendë      
slavnostní - merya      
slavný - alcarinqua      
slavný - alcarin     člověk 
slavný výrok - eques      
sledovat - yéta-    

dívat se

 
sledovat - tir-    

hlídat

 
sledovat - téma    

řada

 
sledovat - cenda-  
 

 
slib - vanda    

přísaha

 
slib - vérë      
slíbit - vesta-      
sličný - vanya      
slon - andamundo      
sloup - samna    

dřevěný

 
sloup - tarma     pilíř 
sloup - tulwë      
slovní základ - sundo      
slovo - quetta      
složení - carmë      
složený - parna      
složit - par-      
sluj - rotto      
Slunce - Anar      
slunce - Clavénë      
Slunce - Úrin      
Slunce - Vása      
Slunce - Ancalë     poeticky 
slunce - Calavénë     sluneční bárka 
slunce - Calaventë      
Sluneční dívka - Arien      
sluneční světlo - árë      
sluneční světlo - aurë      
služebník - -dur      
služebník - -ndur      
služebník krále - arandur      
slyšet - hlar-      
slza - nië      
slza - nírë      
smát se - lala-      
smažit - sis-      
smělost - verië      
smělý - canya      
smělý - verya      
směr - tië    

cesta

 
směrem k - ana-     vyjadřuje alativ 
směrem k - -nna    

alativ

 
směrem k - na    

vyjadřuje alativ

 
směrem od - -llo    

vyjadřuje ablativ

 
směrem od - ho    

vyjadřuje ablativ

 
směrem tam - tandë      
směrnice - axan      
směrnice - namna      
směřovat - tuca-      
smět - lerta-      
smrdět - yolo-      
smrdutý - saura      
smrt - qualmë    

bolestná

 
smrt - fírë      
smrt - nuru      
smrt - urdu      
smrt - anqualë     bolestivá 
smrtelník - fírima      
smrtelný - fírima      
smrtelný - firya      
smrtelný člověk - fírë      
smuteční vrba - siquilissë      
smutek - nyérë      
smyčka - narda      
smyčka - neuma    

nástraha, past

 
smyslnost - mailë      
smyslný - mailëa      
snad -  
 

 
snažně prosit - cyer-      
snědý - varnë      
sněhobílý - lossë      
snést - termar-      
sněženka - nieniquë      
sněžit - fauta-      
snící - olórëa      
snící - olosta      
sníh - fáwë      
sníh - lossë      
sníh - niquis      
sníst - mat-      
snít - lor-    

spát

 
snít - óla-      
snížit - luvu-      
snížit | se - píca-      
snový - olórëa      
snový - olosta      
sobota - valanya      
sokol - fion      
solidní - tulca      
sotva patrný - néca      
souboj - mahta      
soud - námë      
soudce - námo      
soudit - intya-    

domnívat se

 
soudit - nam-      
soudit - nav-      
soukromí v mysli - aquapahtië      
soukromý - véra      
soumrak - tindómë    

ráno

 
soumrak - undómë    

večer

 
soumrak - histë      
soumrak -      
soumrak - lómë      
soused - armaro  
 

 
soused - asambar  
 

 
soused - asambaro   m.
 

 
soutěska - falqua      
souviset - ap-     týkat se 
soužení - nwalmë      
soužený - nwalna      
soužit - nwalya-      
spád - pendë      
spadnout - lanta-      
spadnout - talat-      
spadnout - talta-      
spálený - fauca      
spálit - usta-      
spánek - fúmë      
spánek - murmë      
spár - racca      
spár - atsa     dráp 
spát - fum-      
spát - muru-      
spatřený - cenna      
spatřit - cen-      
spěch - hortalë      
spěch - ormë      
spěch - rimpë      
spěch - alaco      
spěchající - arauca      
spěchat - horta-      
spěchat - alac-      
spěšný útěk - alaco  
 

 
spící - lorna    

dřímající

 
spící - fumma      
splést se - fasta-    

zaplést se

 
spleť - fatsë      
spleť - rembë      
splétat - lanya-      
splnit - quat-      
spočinout - ser-   min. č. sendë   
spočinutí - sérë      
spočítat - onot-      
spočívat - caita-    

ležet

 
spodní - nún      
spoj - yanta      
spojení - yanwë      
spojení myslí - ósanwë-centa      
společenstvo - hostar      
společnice - osellë      
společník - otorno      
spolehlivost - voronwië      
spolehlivý - vórima      
spolehlivý - voronda      
spona - tangwa      
spor - costa      
sport - tyalië      
spousta - rimbe      
spousta - úvë      
spousta lidí - sanga      
spoutat - avalerya-     zabránit v pohybu 
správce - arandur      
spravedlivý - faila      
spravedlivý - faila      
správní oblast - ostar      
spravovat - heru-      
sprostý - faica      
sprška - wingë      
sprška - timpinë      
srázný - ollo      
srázný - larca      
srdce - órë    

vnitřní mysl

 
srdce - indo     symbolicky 
srdce - hón    

fyzicky

 
srdnatost - cánë      
srkat - salpa-      
srp - circa      
srpek -      
srpek měsíce - cúnë      
srpen - úrimë      
srst - helma      
sršet - tintina-      
stabilní - tulunca      
stabilní - tulca      
stačit - farya-   min. č. farnë  dostačovat 
stadium - tyellë  

pl. tyeller

 
 
stálá představa - selma      
stále - voro      
stále - vor      
stále - oio      
stále - oiavë      
stále - oi      
stálost - voronwië      
stálý - voronwa    

věrný, dodržující sliby

 
stálý - voronda    

věrný, dodržující sliby

 
stálý - vórima    

věrný, dodržující sliby

 
stálý - oia    

věčnětrvající

 
stálý - tulca    

stabilní

 
stálý - sanda    

stabilní

 
standarta - tulwë      
stanovit - tulca-      
stanovit - panya-      
stanovit - martya-      
staré časy - yalúmë      
stárnout - yerya-      
starobylý - yára      
starodávný - yára      
starý - yerna      
starý - yára      
starý - linyenwa    

osoba

 
starý - enwina    

osoba

 
stát - nórë    

země

 
stát se - marta-    

přihodit se

 
statečnost - verië      
statečný - verya      
statečný - canya      
statečný - astalda      
statek - osta      
statný - polda      
stav - lanwa    

tkalcovský

 
stavba - ataquë      
stavět - car-      
stavitel - samno      
stavitel lodí - ciryatan      
stažený - tunga      
stehlík - ambalë  
 

 
stehlík - ammalë      
stehno - tiuco      
stejnoměrný - tulunca      
stékat - cel-      
stěna - ramba      
stezka - axa      
stěžeň - tyulma      
stíhat - roita-      
stín - mordo      
stín - lómin      
stín - laimë      
Stín - Huinë      
stín - lëo    

vržený

 
stín - lumbulë    

těžký

 
stín - fuinë    

hluboký

 
stíněný stromy - aldëa      
stínidlo - teltassë      
stínit - telta-      
stínit - halya-      
stinný - laira      
stinný - halda      
stisknout - sanga-      
stížnost - núrë      
stmívání - undómë      
stmívání - lómë      
sto - haran      
sto - harna      
sto - tuxa      
stoh - hahta      
stokrát - tuxallumë      
stonavý - engwa      
stopa - runya      
stoupající - ampenda     do kopce 
stoupající - ambapenda     do kopce 
stoupání - rosta      
stoupání - ampendë      
stoupat - orta-      
stoupat - yonta-     zvyšovat se, zvětšovat se 
stoupenec - neuro      
stožár - tyulma      
stožár - tulwë      
strach - ossë      
strach - caurë      
strach - áya     bázeň, úcta 
stráň - pendë      
stráň - ampendë      
stranou - oa     pryč, mimo 
strast - nyérë      
strast - nwalmë      
strašný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
strašný - rúcima      
stráž - tiris      
strážce - tirno      
strážce - cundo  
 

 
strážit - tir-      
strážní věž - tirin      
strmý - aiqua      
strmý - larca      
strnad - ammalë      
strnad - ambalë  
 

 
stroj - curo  
 

 
strom - alda      
strom - taulë     velký 
strom - marinnë     ovocný 
strom - ornë     štíhlý 
stromořadí - aldëon      
strop - telumë      
strž - yáwë      
strž - hyatsë      
strž - axa     jako stezka 
střapec - fatsë      
střed - tólë      
střed - endë      
středa - isilya      
střední - enya      
Středozem - Ambarenya      
Středozem - Endamar      
Středozem - Endor      
Středozem - Endórë      
Středozem - Mittalmar      
střecha - tópa      
střela - pilin      
střežený - manda     vězněný 
střežený - tirna      
střežit - cenda-  
 
za účelem získání informací
 
stříbrné světlo - silmë      
stříbrný - telepsa      
stříbrný - telpë      
stříbrný - telpina      
stříbrný - tyelpë      
stříbro - ilsa      
stříbro - telep      
stříbro - telpë      
stříbro - tyelep      
stříbro - tyelpë      
stříbřitý - silma      
stříbřitý - tinda      
stříhat - rista-      
studánka - capalinda      
studánka - ehtelë      
studánka - ailin      
studené jezero - ringë      
studený - ringa      
stupeň - tyellë   pl. tyeller   
stužka - fatsë      
stvoření - onna      
stvořit - onta-      
stvůra - arauco  
 

 
styk - centa      
sudba - umbar     nemá souvislost s názvem Umbar (ten nepochází z Quenyi) 
sudba - ambar      
suchý - fauca      
suchý - parca      
sukno - lannë      
svačina - taran      
svah - amban     nahoru 
svah - pendë      
svah - talta      
svah - ampendë     nahoru 
sval - tuo      
svatba - vestalë      
svaté místo - yána      
sváteční - merya      
svátek - asar     slavnost 
svátek - meryalë      
svatost - airë      
svatý - aina      
svatý - airëa      
svatý - aista      
svatý - airë   airi-   
svatyně - corda      
svatyně - yána      
svázat - avalerya-     zabránit v pohybu 
svazek - nútë      
svazek květin - anquin      
svažující se - penda      
svažující se - ambapenda     vzhůru 
svažující se - ampenda     vzhůru 
svědomitý - voronda      
sveřepý - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
sveřepý - rúcima      
svět - ambar      
svět - Ilu      
svět - Imbar      
svět - Palurin      
světelný - cala      
Světelný průsmyk - Calacirya     průsmyk ve Valinoru 
Světelný průsmyk - Calacilya     průsmyk ve Valinoru 
Světelnýmeč - Calmacil     jméno 
světle modrá - helwa      
světlo - istil     hvězdné 
světlo - silmë     hvězdné 
světlo - alta     jasné 
světlo - rilmë     jiskřivé 
světlo - isilmë     měsíce 
světlo - aurë     den 
světlo - cálë      
světlo - cala      
světlo - calma     svítilna 
světlo - calina      
světlý - calina      
světlý - calwa      
světlý - isca      
světlý - malwa      
světlý lid - vanimor      
světový - marda      
svěžest - laito      
svěžest - vénë      
svěžest - wénë      
svěží - venya      
svěží - wenya      
svíčka - lícuma      
svíčka u mrtvého - loicolícuma      
svírat v náručí - vaita-      
svit - fairë      
svítání - amaurëa      
svítání - ára      
svítání - anarórë      
svítící - silma      
svítilna - calma      
svítit - sil-   bíle   
svítit - alca- *   zářit 
svítit - cal- #    
svítit - faina-      
svižný - alarca      
svižný - larca      
svižný - linta      
svižný - tyelca      
svléknout se - helta-      
svoboda - fairië      
svobodný - mirima      
svobodný - aranya  
 

 
svolat - yal-     přivolat 
svolat - tulta-     shromáždit 
sychravý - ringa      
symbol - tengwë     písmeno 
symbol - tanna      
syn - -ion      
syn - yondo      
Syn Slunce - Anárion  
 

 
sýr - tyuru