Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem J v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
- inyë    

zdůrazňující

 
- -n      
- -nyë      
- ni      
jádro - endë    

střed

 
jádro - talma      
jak - manen      
jako - ve      
jako oheň - urúva      
jáma - latta      
jáma - unquë      
jaro - tuilë     pozdní 
jaro - coirë     časné 
jas - rillë      
jas - rilya      
jas - calassë      
jas - alta      
jasnost - calassë      
jasný - calima     zářivý 
jasný plamen - aicanárë      
jasný plamen - Aicanáro     jméno (Aegnor) 
jazyk - lamba    

fyzicky

 
jazyk - lambë    

řeč

 
jazyk - questa    

řeč

 
jazyk - quetil    

řeč

 
jazyk - tengwestië    

řeč obecně, jako schopnost

 
jazykovědec - lambengolmo      
je -    

sloveso 'být'

 
je - ëa    

sloveso 'být' (existovat)

 
je - -t    

zájmeno 'oni'

 
je - te    

zájmeno 'oni'

 
je -     sloveso "být" 
jed - sangwa      
jeden - er      
jeden - minë      
jedenáct - minquë      
jedenáctina - minquesta  
 

 
jedině - eressë      
jedině - érë      
jedinec - quén      
jediný - er      
jediný - erya      
jedna - min      
jedna - minë      
jednotvárný - lára      
jednou - ellumë  
 

 
jehla - erca      
jehličnan - vinë      
jeho - -rya      
její - -rya      
jejich - -nta      
jekot - miulë      
jelikož - an      
jemný - tereva      
jemný - moica      
jemný - maxa      
jemný - pasta      
jemný déšť - timpë      
jemný déšť - rossë      
jen - erë      
jenom - ére      
jeřáb - carnimírië      
jeskyně - rotto  

malá

 
 
jeskyně - hróta  

umělá

 
 
jeskyně - felya      
jeskyně - rondo      
jeskyně - rottelë      
jestli - ai      
jestřáb - fion      
ještě - ento      
jet - lelya-  

min. č. lendë

 
 
jet - linna-  

min.č. lendë

 
 
jetel - camilot *    
jetel - camilot *   červený 
jezdec - roquen      
jezero - ringë    

horské

 
jezero - ailin      
jezírko - moilë    

horské

 
jezírko - ailo     možná nahrazeno slovem ailin 
jezírko - linya      
jezírko - nendë      
jícen - fásë      
jícen - lanco      
jídlo - apsa     teplé 
jih - hyarmen      
jilm - alalmë      
jinovatka - niquessë      
jinovatka - nixë      
jinovatka - ringwë      
jiskra - tinwë      
jiskření - russë      
jiskření čepele - hyandarussë      
jiskřit - ninquita-    

bíle

 
jiskřit - ita-      
jiskřit - mirilya-      
jiskřit - tintina-      
jiskřivé světlo - rilmë      
jiskřivý - mirilla      
jiskřivý drak - fëalókë      
jíst - mat-      
jistě - tancavë      
jít - lelya-  

min. č. lendë

 
 
jít - linna-  

min. č. lendë

 
 
jít - vanta-      
jít pryč - hótul    

za určitým účelem

 
jít pryč - auta-   min. č. oantë   
jít pryč - ettul-      
jitro - artuilë     časné 
jitro - arin      
jižně - hyarmenna      
jižní - hyarmenya      
jméno - essë      
jméno - amilessë     dávané matkou 
jméno - cilmessë     takové, které si člověk sám zvolí 
jmenovat - esta      
jsou - nar      
Jupiter - Alcarinquë