Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem R v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
racek - maiwë      
radost - alassë      
radostný - almárëa      
radostný - alassëa *    
radovat se - valina-      
rachot - rávë      
rachotící - rávëa      
rachotit - rav-      
rákosí - liscë      
ramena - aldamo      
rameno - romba      
rána - cirissë      
rána - harwë      
rande - omenië      
raněný - harna      
ranit - harna-      
ranní - arinya      
ráno - arin      
ráno - artuilë     časné 
ráno - auressë   adv.  v denním světle 
raný - arinya      
rapidní - alarca      
rapidní - larca      
rašit - lohta-      
rašit - tuia-      
rašit - tuima-      
rčení - eques      
reálný - anwa      
rebel - avar      
recitovat - lir-      
region - ména      
renovace - ceulë  
 

 
renovovaný - ceura      
renovovat - ceuta-  
 

 
reptat - nurru-      
reptat - yarra-      
respekt - áya      
restaurovat - ceuta-  
 

 
ret -  

du. peu

 
 
réva - liantassë      
rmoutit se - nyer-      
róba - vaima      
robustní - tiuca      
rod - nossë      
rodič - nostar  

m. nostaro, f. nostarë

 
 
rodič - ontar  

m. ontaro, f. ontarë

 
 
rodina - nossë      
roh - romba    

hudební nástroj

 
roh - róma    

na troubení

 
roh - tarca    

roh zvířete

 
roh - nehtë      
roh - rassë      
roh - tildë      
rohatý - tarucca      
rok - yén    

'dlouhý rok' - 144 let

 
rok - coranar   coranár-   
rok - loa      
rokle - cilya    

horská

 
rokle - cirya    

horská

 
rokle - yáwë      
rokle - axa     jako stezka 
roklina - nallë      
roleta - teltassë      
rosa - rossë      
rostlina - uilë    

plazivá

 
rostlina - liantassë    

popínavá

 
rostlina - olva      
rostoucí - palla      
rošt - piuta      
roucho - colla    

plášť

 
roucho - fana      
roucho - vaima      
rouno - helma      
rovina - nanda      
rovinatý - lára      
rovný - arca      
rovný - lára      
rovný - pasta      
rovný - téra      
royalista - arandil      
rozbít - rac-      
rozbít | se - terhat-      
rozbitý - rácina      
rozbřesk - ára      
rozbřesk - amaurëa      
rozbřesk - artuilë     časné ráno 
rozcuchat se - fasta-      
rozdělat - tinta-    

oheň

 
rozdělit - perya-    

rozpůlit

 
rozdělit - cilta- *    
rozdělit - hyanda-      
rozdělit - narc-      
rozdrobit | se - ruxa-      
rozednívání - amaurëa      
rozehřát - ur-      
rozervat - narc-      
rozervat - saccat-      
rozestřít - panta-      
rozetnout - ris-      
rozetnout - hyar-   min. č. hyandë   
rozevírat se - fau-    

propast

 
rozevřený - panta      
rozevřít - panta-      
rozházet - winta-      
rozhodnout - cilta- *    
rozhodnout se - cil- *   pro něco 
rozhodování - cilmë #    
rozhořčení - ormë      
rozhovor - oquenië      
rozjasňovat - calya-     osvětlovat 
rozjiskřit - tinta-      
rozkaz - canwa    

zpráva

 
rozkošný - melwa      
rozkvétat - lohta-      
rozlehlý - landa      
rozlehlý - palla      
rozlehlý - alat-   předpona   
rozlehlý - alta      
rozlomený - hanta      
rozlomit - hat-      
rozlomit - ascat- #    
rozložit - panta-      
rozložitý - polda      
rozmazaný - néca      
rozměr - lesta      
rozmlouvat - oquet-      
rozmluva - oquenië      
roznítit - tinta-      
roznítit - calta-  
 
rozzářit
 
rozpadat se - ruxa-      
rozpadlý - atalantëa      
rozpálený - saiwa      
rozpíchat - erca-      
rozpínavý - palla      
rozpoložení - inwisti      
rozpoltit - narc-      
rozpoltit - saccat-      
rozprašovat - winta-      
rozprostírat se - caita-      
rozprostírat se - palu-      
rozpůlený - perin      
rozpůlit - perya-      
rozrazit - hyar-   min. č. hyandë   
rozředěný - nenda      
rozsáhlý - palla      
rozsáhlý - úra      
rozsáhlý - alta      
rozsáhlý - alat-   předpona   
rozsedlina - yáwë      
rozseknout - narc-      
rozsévat - rer-  

min. č. rendë

 
 
rozsudek - námë      
rozsvícený - tinta      
rozsvítit - tinta-      
rozsvítit - calta-      
rozšíření - tailë      
rozšířený - taina      
rozšířit | se - palya-      
rozšklebený - fauca      
rozštípnout - hyar-   min. č. hyandë   
rozštípnout - narc-      
roztáhnout - palya-      
roztáhnout - panta-      
roztáhnout se - lenu-      
roztáhnout se - palu-      
roztažený - palna      
roztínat - cir- #    
roztomilý - írima      
roztomilý - melima      
roztomilý - melwa      
roztrhnout - hat-      
roztrhnout - narc-      
roztrhnout - ascat- #    
roztrhnutý - hanta      
roztříštěný - rúcina      
rozum - handelë      
rozumět - hanya-      
rozumět - saira-      
rozumný - isqua      
rozumný - istima      
rozumný - nóla      
rozumný - saila      
rozvíjet se - lohta-    

květy

 
rozvíjet se - alála- # frekventativ   
rozvinout - panta-      
rozvinout | se - palya-      
rozvinutý - palna      
rozzářit - calta-  
 

 
rozzářit se - tintila-      
rozžehnout - tinta-      
rožeň - piuta      
rty - cílat   duál   
rudý - narwa    

ohnivě

 
rudý - carnë   carni  červený 
rudý plamen - rúnya      
ruina - erin      
ruka - ranco    

paže

 
ruka -   du. mau   
ruka - quárë      
ruka - camba     v poloze přijímání 
ruký - -maitë     přípona 
runa - certa      
růst - tuia-      
růst - alála- # frekventativ   
růže - campilossë *   planá 
růže - losillë      
růže - campilossë *   planá 
rvát - narc-      
ryba - lingwë      
rybka - hala      
rybník - ailin      
rybník - ailo     možná nahrazeno slovem ailin 
rybník - linya      
rybník - nendë      
rychlý - alarca     náhlý 
rychlý - tyelca    

aktivní

 
rychlý - larca      
rychlý - arauca      
rychlý - linta      
rychlý - orna      
rypák - mundo      
rytíř - roquen      
rytíř - aráto  
 

 
ryzí - poica