Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaVýsledky vyhledávání slova pro v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
pro - an     vyjadřuje dativ 
pro - ten     protože 
probíhající - nornórala      
probíhat - nornor-      
probleskovat - ilca-    

bíle

 
probleskovat - tin-      
probodnout oštěpem - ehta-      
probouzející se - cuivëa      
Probouzení - coirë     roční období 
probouzení - cuivë  
 

 
probudit se - coita-      
probudit se - cuiva-      
probuzení - cuivië      
probuzený - cuiva *    
procitající - cuivëa      
procitání - cuivë  
 

 
procitnout - coita-      
procitnout - cuiva-      
procitnutí - cuivië      
prodloužení - tailë      
prodloužený - taina      
prodloužit - taita-      
produkce - carmë      
prohlášení - canwa      
prohlášení - eques      
prohnaný - ruscuitë      
prohnilý - saura      
procházet - lelya-   min. č. lendë   
procházet - linna-  

min. č. lendë

 
 
procházet se - vanta-      
procházka - vanta      
projev - questa      
projev - canwa  
 
prohlášení
 
projevit - tana-      
prokazovat - tana-      
prokletý - marta      
prolhaný - fúrima      
promáčený - liquë      
promáčený - mixa      
proměnit - ahya- #    
prominotut - avatyar-   pojí se s ablativem
 

 
prominout - apsen-      
promluva - questa      
promluvit - quet-      
pronásledování - roimë      
pronásledovat - roita-      
pronikavost - laicë      
pronikavý - laica      
propast - undumë    

temná, bezedná

 
propast - yáwë      
propíchnout - erca-      
propůjčit - lav-      
propustit - fainu-      
propustit - lerya-      
propuštěný - lerna      
prorazit - ehta-      
prorazit - nir-   min. č. nindë
 

 
prosadit - tulca-      
prosba - cyermë      
prosba - iquista      
prosba - arcandë #    
prosím - iquin      
prosinec - ringarë      
prosit - cyer-      
prosit - iquista-      
prosit - arca-      
proslov - questa      
prospěch - alma      
prosperita - autë      
prosperovat - al-      
prosperující - alya      
prospěšný - mára      
prospívat - al-      
prostranství - corin     kruhové 
prostřední - enya      
prostřední den - enderë      
prostý - poica      
prosvětlovat - calya-      
protáhnout | se - palya-      
protkat - lanya-      
protože - an      
protože - ten      
proud - celumë      
proudění - siryalë      
proudící - úlëa      
proudící řeka - cellë      
proudit - ulya-   min. č. ullë  lít se 
proudit - cel-      
proudit - sirya-      
provázek - lia      
provlhlý - nítë      
prozíravost - apacen *    
prozíravý - finwa      
prozíravý - apacenya