Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem B v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
badatel - istyar      
bahnisko - loica      
baldachýn - telumë      
balrog - valarauko      
balzám - lipsa      
banda - hossë      
banket - merendë      
barevný kov - cullo      
barvit - vahta-      
báseň - lairë      
bát se - ruc-      
bát se - aista-      
bavlník - línë      
bázeň - áya      
bázeň - caurë      
bázlivý - caurëa      
bažina - loica      
bdělý - cuiva *    
bědování - nainië      
bědování - nairë      
bědovat - naina-      
bědovat - nyéna-      
běh - alaco     spěch 
Belegost - Túrosto      
Beleriand - Valariandë      
bělostný - fána      
bez - -valta      
bez - -viltë      
bez - ú      
bez předsudků - faila      
bez- - -lóra     přípona 
bezbarvý - ninquë      
bezhlasý - ómalóra      
bezpečnost - varnassë      
bezpečný - varna      
bezpočetný - avanótë      
bezpočtu - avanótë      
bezstarostnost - wilwië      
bezstarostný - wilwa      
beztvarý - úcanta      
běžet - nornor-     probíhat 
běžící - nornórala     probíhající 
běžný - rimba      
bída - angayassë      
bidlo - tulwë      
bídný - faica      
bílý - fána      
bílý - ninquë      
bílý jako sníh - lossë      
bít - namba-      
bít - palpa-      
bitva - mahta      
blaho - almië      
blaho - alassë      
blaho - alma  
 

 
blahořečit - aista- #    
blahoslavit - airita- #    
blaženost - valdë      
blaženost - alassë      
blaženost - almarë      
blaženost - almië      
blažený - aistana      
blednout - fifíru-     pomalu se ztrácet 
blednout - fir-     umírat 
blednout - quel-      
blednout - sinta-      
blednutí - quellë      
bledý - ninquë     bílý, chladný 
bledý - isca      
bledý - marya      
blesk - íta      
blesk - sarco      
blikat - tintila-      
blízko - harë      
blízko - har  
 

 
blízko - harë  
 

 
blokovat - tap-      
bloudění - ránë      
bloudit - ranya-      
bluma - pio     plod 
bluma - aipio     strom 
blýskat se - tintila-      
blyštění - russë      
blyštění čepele - hyandarussë      
blyštět se - ita-      
blyštivý - itila      
bobule - piuca      
bod - pica      
bodat - nasta-      
bodavý - nastima     hmyz 
bodavý - laicë     zvuk 
bodec - ehtë      
bodec - nassë      
bodlina - erca      
bodnout - nasta-      
bodnutí - nastalë      
bodný meč - ecet      
bohatost - almarë      
bohatství - autë      
bohatství - alma      
bohatství - ausië      
bohatý - alya     vzkvétající 
bohatý - herenya      
bohatý - autë      
bohatý - almárëa      
bochník - cornë      
boj - mahta      
bojácný - caurëa      
bojovat - mahta-      
bojovník - ehtyar     s oštěpem nebo kopím 
bojovník - mahtar      
bol - nyérë      
bolavý - naica      
bolest - naicë      
bolest - naicelë      
bolestivý - naica      
bolestivý - naicelëa      
bolet - naiya-      
borovice - hórë      
borůvka - piuca      
bota - hyapa      
bouchat - namba-      
bouchat - tamba-      
boule - tolos      
bouře - raumo      
bouřlivý - naraca      
bouřlivý - rávëa      
bouřlivý - verca      
boží - valaina      
Boží dar - Eruanna      
božství - valassë      
bradka - fanga      
brána - andon   andond-  velká 
brána - ando      
bránit - nuhta-      
bránit - stama-      
bránit v pohybu - avalerya-      
bratr - toron   pl. torni   
bratrstvo - otornassë      
brilantnost - rillë      
brnkání - tango      
brnkání - tingë      
brnkat - quingi-      
brnkat - tanga-      
brod - tarna      
brož - tancil      
bručení - nur      
bručet - nurru-      
bručet - yarra-      
brzdit - nuhta      
brzký - arinya      
brzo - rato      
břeh - falassë     pobřeží 
břeh - hresta      
břeh - ráva      
břeh - sarnië     oblázkový 
břeh řeky - hyapat      
břemeno - cólo  
 

 
březen - súlimë      
břichatý - cumba *    
břicho - cumbo      
břímě - cólo  
 

 
bříza - silqueléni      
bříza - silwin      
bříza - versil      
buď zdráv - aiya      
buď zdráv - aia     varianta aiya 
bude - nauva      
budou - nauvar      
budova - ataquë      
budova - car   card-   
budova - ampano     dřevěná 
Bůh - Eru      
bujný - verca      
buk - feren      
buk - fernë      
buk - neldor      
bukový - ferinya      
bukvice - ferna      
burácející - rávëa      
burácení - rávë      
burácet - rav-      
bušit - namba-      
bušit - palpa-      
bydlet - far-      
bydlet - mar-      
bydlící - farna      
bydlící - marna      
býk - mundo      
býk - tarunco      
byl -      
byl - anes   všechny rody
 

 
byl jsem - anen   všechny rody
 

 
byl jsi - anel   všechny rody
 

 
byli - ner      
bylo nebylo - yalúmessë      
bystrý - finwa      
bystrý - tyelca      
bystřina - cellë      
byt - mar      
být - ëa      
být -      
být dost - farya-   min. č. farnë  dostačovat 
být chladný - nicu-     počasí 
být chladný - niqu-      
být nad něčím - lav-   min. č. lávë   
být nejasně vidět - valca-      
být obezřetný - cim-  
 

 
být podobný - avealta-     velmi 
být pozorný - cim-  
 

 
být příčinou - tyar-      
být původcem - auta-      
být rozpálený - ur-      
být stejný - avealta-     velmi se podobat 
být šťastný - valina-      
být usazený - mar-      
být v klidu - ser-   min. č. sendë   
být věrný - vor-      
být zhnusen - feuya-      
bytí naživu - cuilë      
bytost - rauco   mocná a nepřátelská   
bytost - ëala   nehmotná   
bytost - onna      
bytost - coitë     živá 
bývalý - yara