Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaVýsledky vyhledávání slova drobit | se v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
bát se - ruc-      
bát se - aista-      
blýskat se - tintila-      
blyštět se - ita-      
dařit se - al-      
dělit | se - hyanda-      
děsit se - aista-      
děsit se - feuya-      
dívat se - cen-      
dívat se - tihta-      
dívat se - tir-      
dívat se - yéta-      
dívat se - cenda-  
 
sledovat
 
domnívat se - intya-      
domnívat se - nam-      
dostat se - rahta-      
dostat se do sporu - costa-      
dostavit se - tul-      
dotknout se - appa-     fyzicky 
dotýkat se - appa-      
drobit | se - ruxa-      
drolit | se - ruxa-      
držet se - himya-    

např. pravidel

 
dřít se - móta-      
dusit | se - quor-      
hádat se - costa-      
hnát se - alac- *    
hojit se - envinyata-      
hrbit se - cúna-      
hrnoucí se - arauca      
hromadit | se - hosta-      
hrozit se - aista-      
klanět se - cav-   min.č. canwë   
klátit se - linga-      
krčit se - haca-      
kroutit | se - ric-      
kupit se - hosta-      
lesknoucí se - ilcala      
lesknout se - ilca-    

bíle

 
lesknout se - tin-      
linout se - ulya-   min. č. ullë   
lopotit se - móta-      
mačkající se - sangala      
mačkat | se - sanga-      
měnit | se - ahya- #    
mihotat se - tintila-      
modlit se - cyer-      
modlit se - arca-      
namáhat se - móta-      
narodit se - nosta-      
naučit se - nol-      
navrátit se - entul-      
nést se - lutta-    

vznášet se

 
obávat se - aista-      
obnažit se - helta-      
obrátit se - ric-      
odehrát se - marta-      
odkrýt | se - helta-      
odvážit se - verya-      
ohnout se - cauta-      
ohnout se - loc-      
opakovat | se - tatya-      
opotřebovat se - yerya-      
opovážit se - verya-      
ošperkovat | se - sinquita-      
otáčet se - pel-      
otázat se - maquet      
otočit se - ric-      
ovinout se - loc-      
ozývající se - lámina    

ozvěnou

 
ozývat se - lamya-    

ozvěnou

 
oženit se - vesta-      
pachtit se - móta-      
plavit se - cir- #    
plavit se - lút-      
plnit | se - quat-      
podívat se - yéta-      
podobat se - avealta-     velmi 
pohádat se - costa-      
pojit se - nut-      
poklonit se - cav-   min.č. canwë   
pomalu se ztrácet - fifíru-      
probouzející se - cuivëa      
probudit se - coita-      
probudit se - cuiva-      
procházet se - vanta-      
protáhnout | se - palya-      
přihodit se - marta-  

impersonální

 
 
přimknout se - himya-      
přít se - costa-      
ptát se - maquet-      
radovat se - valina-      
rmoutit se - nyer-      
rozbít | se - terhat-      
rozcuchat se - fasta-      
rozdrobit | se - ruxa-      
rozevírat se - fau-    

propast

 
rozhodnout se - cil- *   pro něco 
rozpadat se - ruxa-      
rozprostírat se - caita-      
rozprostírat se - palu-      
rozšířit | se - palya-      
roztáhnout se - lenu-      
roztáhnout se - palu-      
rozvíjet se - lohta-    

květy

 
rozvíjet se - alála- # frekventativ   
rozvinout | se - palya-      
rozzářit se - tintila-      
řítící se - rimpa      
řítit se - alac- *    
sehnout se - cauta-      
sehnout se - cúna-      
sejít se - omenta-      
sejít se - otul-      
sesmeknout se - talta      
sesunout se - talta-      
setkat se - omenta-      
shrbit se - cúna-      
shromáždit | se - hosta-      
scházet se - hosta-      
schovat | se - nurta-      
sklonit se - cav-   min.č. canwë  poklonit se 
sklonit se - cauta-      
sklonit se - cúna-      
sklonit se - luvu-      
skrýt | se - nurta-      
smát se - lala-      
snížit | se - píca-      
splést se - fasta-    

zaplést se

 
stát se - marta-    

přihodit se

 
svažující se - penda      
svažující se - ambapenda     vzhůru 
svažující se - ampenda     vzhůru 
svléknout se - helta-      
šířící se - palla      
šklebit se - fau-    

díra

 
štítit se - moc-      
štítit se - tev-      
táhnoucí se - sóra      
táhnout | se - lenu-      
tázat se - maquet-      
to, co se nemá vyslovovat - avaquétima      
to, o čem se nemá mluvit - avanyárima      
točit se - pel-      
toulat se - ranya-      
třepotající se - wilwa      
třepotat se - wilwa-      
třpytící se - ilcala      
třpytit se - ilca-    

bíle

 
třpytit se - mirilya-      
třpytit se - tin-      
třpytit se - tintila-      
tyčící se - tára      
tyčit se - tar-      
týkat se - ap-      
ubírat se - lelya-   min. č. lendë   
ubírat se - linna-  

min. č. lendë

 
 
učit se - nol-      
udát se - marta-  

impersonální

 
 
udusit | se - quor-      
uklonit se - cav-   min.č. canwë   
ukrýt | se - nurta-      
umazat | se - vahta-      
usmívat se - miri-      
ušpinit | se - vahta-      
utopit se - quor-      
valící se - úlëa    

voda

 
vdát se - vesta-      
vlévat se - ulya-   min. č. ullë   
vracet se ozvěnou - láma-      
vrátit se - entul-      
vylévající se - úlëa      
vylít se - ulya-   min. č. ullë   
vyspat se - fum-      
vyznat se - hanya-      
vzbudit se - coita-      
vzdát se - hehta-    

něčeho

 
vzdouvající se - falastala    

vlny

 
vzdouvat se - falasta-    

vlny

 
vzdouvat se - amorta-     zdvihat se 
vznášet se - wil-      
vzpírat se - avaquet-     odmítat 
vzpírat se - váquet-    

odmítat

 
vztekat se - yarra-      
vztyčit | se - orta-      
zadusit | se - quor-      
zahojit se - envinyata-      
zamotat | se - fasta-      
zasazovat se - horta-    

o něco

 
zaslíbit se - vesta-      
zastavit | se - pusta-      
zastavit se - hauta-      
zatoulat se - ranya-      
zbavit se - fainu-      
zbortit se - atalta-      
zeptat se - maquet-      
zhroutit se - atalta-      
zjevit se - helta-      
zkroutit se - ric-      
změnit | se - ahya- #    
zmenšit | se - píca-      
zmocnit se - mapa-      
zřítit se - atalta-      
zřítit se - talta-      
ztrácející se - fifírula    

blednoucí

 
ztrácet se - fifíru-    

blednout

 
ztrácet se - quel-    

slábnout

 
ztrácet se - píca-    

ubývat

 
zvedající se - amortala      
zvedání se - órë      
zvedat | se - amorta-      
zvedat | se - orta-      
zvětšit | se - palya-      
zvětšit se - palu-      
zvětšovat se - alála- # frekventativ