Encyklopedie


Isilmo


Isilmo byl númenorský princ, syn krále Tar-Súriona. Měl starší sestru Telperiën, která se stala druhou vládnoucí královnou. Jeho datum narození neznáme, ale pravděpodobně se narodil za vlády svého otce Tar-Anáriona, a to později než jeho sestra Telperiën, která se narodila roku 1320 D. v..

Isilmo měl syna Minastira, který se narodil roku 1474.

Královna Tar-Telperiën se nikdy neprovdala a neměla děti, a tak byl Isilmo od jejího nástupu prvním v pořadí následnictví. Protože však zemřel dříve než jeho sestra, přešlo následnictví na jeho syna Minastira.

Minastir ještě za vlády královny Tar-Telperien vedl první númenorskou válečnou výpravu do Středozemě na pomoc králi Gil-galadovi ve válce Saurona s elfy.

Posléze pak, když Tar-Telperiën roku 1731 zemřela, nastoupil na trůn jako král Tar-Minastir.zpět