Encyklopedie


Ondoher


Ondoher byl třicátý první král Gondoru. Narodil se roku 1787 T.v. jako syn krále Calimehtara, na trůn nastoupil roku 1936 a zemřel roku 1944. Měl dceru Fíriel, která si vzala Arveduiho, posledního krále Arthedainu, a dva syny, Artamira a Faramira. V roce 1944 napadli z jihu Gondor Haradští a ze severu Vozatajové. Gondor se ocitl ve velkém nebezpečí. Jižní armádu vedl Eärnil a severní Ondoher. Eärnil Haradské porazil, ale Ondoher prohrál. On i Artamir zemřeli. Ale zemřel také Ondoherův mladší syn Faramir, který měl sice zůstat v Minas Anor, ale místo toho v přestrojení táhl s Ondoherem. Po Ondoherově smrti tak zůstal gondorský trůn na nějaký čas neobsazený. Nárok vznesl Arvedui, ale nakonec byla koruna dána Eärnilovi, který pocházel také z Anárionova rodu a byl tedy příbuzným Ondohera.zpět