Encyklopedie


Lúthien Tinúviel


Lúthien a Huan Lúthien a Huan v Nargothrondu

Lúthien byla elfská princezna z Doriathu, dcera Elu Thingola, krále Sindar, a jeho manželky Melian, která patřila k maiar. Byla tak jedinou bytostí, která se narodila ze spojení Ilúvatarových dětí a Ainur.

Dlouhá léta žila v míru, který byl umožněn Melianiným pásem. Ráda se procházela po rozsáhlých lesích své země, kde tančila a zpívala. Jednoho dne ji takto uviděl Beren, syn Barahirův, člověk z Bëorova rodu, který přišel přes mnohé překážky do Doriathu jako uprchlík z Dorthonionu, který byl obsazen temnou mocí. Beren a Lúthien se do sebe zamilovali a nějaký čas se společně toulali po lesích, než je vyzradil králi elfský pěvec Daeron, který Lúthien tajně miloval a nedokázal přijmout, že by si místo něj vybrala člověka. Thingol se ptal své dcery, ale ona mu o Berenovi řekla jen pod podmínkou, že jej nezabije ani neuvězní. Beren pak zajat a předveden před krále, který nakonec souhlasil s tím, že jejich sňatek povolí, pokud Beren splní zdánlivě nesplnitelný úkol: Přinese silmaril z koruny Morgotha.

Beren byl syn Barahira z Bëorova domu. Barahir, Beren a několik jejich druhů jako jediní přetrvali v Dorthonionu, ze kterého se stal Taur-nu-Fuin, Les děsu. Nakonec byli zrazeni a přežil jen Beren, který nakonec stihl zachránit Barahirův prsten. Pak udělal neuvěřitelnou věc: putoval Nan Dunghorthebem a Melianiným pásem, vše přežil a dostal se do Doriathu! A tam spatřil Lúthien, dceru Thingola a Melian. Nakonec se do sebe zamilovali. Ale vyšpehoval je pěvec Daeron, který také miloval Lúthien, a žaloval králi. Pak Berena chytli a přivedli ho k Thingolovi. Thingol byl rozzlobený, ale nakonec svolil: dá Berenovi Lúthien, když Beren dá Thingolovi silmaril. Ne že by chtěl slib splnit, ale doufal, že Beren při nadlidském úkolu zemře. Beren se zasmál a řekl, že ho přinese. Pak odešel. Lúthien už nezpívala a byla smutná.

V té době padl na Lúthien neznámý děs. Od své matky Melian se dozvěděla, že Beren spolu s Finrodem Felagundem a společníky je zajat Sauronem na ostrově Tol-in-Gaurhoth. Lúthien pochopila, že jim musí pomoci, a tak se rozhodla uprchnout z Doriathu. Požádala však o pomoc Daerona, a ten ji podruhé zradil jejímu otci. Thingol se rozhodl ji zadržet, ale nechtěl ji uvěznit v podzemní kobce, a tak pro ni nechal postavit dům na vysokém buku Hírilornu, aby z něj nemohla uniknout. Lúthien však využila svou moc a nechala si narůst tak dlouhé vlasy, že z nich mohla udělat provaz, po kterém sešplhala, a roucho, které ji skrylo před zraky ostatních a mělo uspávací moc, která omámila strážné. Tak Lúthien unikla z Doriathu.

Zrovna tehdy byli Fëanorovi synové Celegorm a Curufin, kteří tehdy sídlili v Nargothrondu, na lovu nedaleko hranic Doriathu. Měli s sebou vlkodava Huana, který pocházel z Valinoru a Celegormovi ho dal Oromë. Huan přivedl Lúthien ke svým pánům. Když uviděla, že se jedná o Fëanorovy syny, zaradovala se a odhodila ze sebe svůj plášť. To ale neměla dělat, protože se do ní Celegorm zamiloval. Odvedl ji do Nargothrondu a měla zakázáno z něj vyjít a hovořit s kýmkoli jiným než s Celegormem a Curufinem. Chtěli donutit krále Thingola, aby dal Celegormovi Lúthien za manželku. Jenže Huan se nad ní slitoval a protože mohl v životě třikrát promluvit, promluvil poprvé a sdělil Lúthien svůj plán. Měla na něj nasednout a jet na něm k Tol-in-Gaurothu.

Když Lúthien dorazila k ostrovu, zazpívala píseň a Beren to zaslechl. Zazpíval také. Pak padl v mdlobách. Pak Lúthien zazpívala znova. To už Sauron pochopil, že je před jeho pevností Melianina dcera. Proto tam poslal vlkodlaka. Huan ho však tiše zabil. Sauron posílal další a další vlkodlaky a Huan je zabíjel. Nakonec poslal Drauglina, pána a otce všech vlkodlaků. Bojoval s Huanem zuřivě a dlouho, ale nakonec uprchl do věže a umíral; ještě však stačil říci Sauronovi: "Je tu Huan." Sauron znal osud Huana: bylo mu souzeno, že zemře v souboji z nejmocnějším vlkodlakem všech dob. Sauron si pyšně myslel, že kdyby se proměnil do podoby vlkodlaka, byl by určitě nejmocnější, a kvůli tomu se hned, proměněn do hrozné podoby, vydal za Huanem.

Jeho příchod byl tak strašný, že Huan uskočil a Lúthien omdlela. Stihla mu však mávnout svým černým pláštěm ze svých vlasů před očima a on klopýtl, protože na něj přišla kratičká dřímota. To už na něj Huan skočil a začal velký boj. Nakonec Saurona Huan přitiskl k zemi a Sauron se proměnil z vlkodlaka v hada a z hada do své obvyklé podoby. Nemohl ale sevření uniknout, ledaže by zcela opustil tělo. Než to stihl udělat, přišla k němu Lúthien a řekla, že bude svlečen ze svého těla a takhle bude poslán Morgothovi, ledaže by Lúthien předal vládu nad věží. On to udělal, proměnil se do podoby upíra a odletěl do Taur-nu-Fuinu.

Potom Lúthien zlomila kouzlo a odkryla jámy. Vylezlo z nich mnoho zajatců, ale Beren nepřicházel. Dlouho ho hledala a našla ho, jak leží u mrtvého Finroda. Už ani neslyšel její kroky. Ona ho objala a upadla do černého zapomnění, on se ale vyhrabal z hlubin zoufalství, opět na sebe pohlédli a vysvitlo slunce. Pak se zase svobodně toulali po lesích. Huan se ale vrátil k Celegormovi.

Teď se vrátilo z Tol-in-Gaurhothu plno zajatců do Nargothrondu. Vzbouřili se proti Celegormovi a Curufinovi a vyhnali je. Curufinův syn Celebrimbor se ale zřekl jejich skutků a zůstal. Ti dva jeli přes Dimbar na severu Doriathu do Himringu, kde sídlil jejich bratr Maedhros. V té době se i Beren a Lúthien dostali do okolí Dimbaru a Berenovi blízkost Doriathu připomněla jeho slib Thingolovi. Jenže pak se k nim připlížili Celegorm s Curufinem, kteří jeli kolem. Celegorm se s koněm rozjel proti Berenovi a Curufin nabral do sedla Lúthien. Beren po něm skočil a jeho skok se proslavil. Strhl Curufina ze sedla a začal ho škrtit; zezadu se ale proti němu rozjel Celegorm. Tu se od něj Huan odvrátil a postavil se před Celegormova koně. Ten se odmítal pohnout. Lúthien ale Berena poprosila, aby Curufina nezabíjel. Beren mu alespoň vzal nůž Angrist, který krájel železo a vykoval ho Telchar Nogrodský, a koně. Bratři dělali, že odcházejí, ale po chvíli si vzal Curufin bratrův luk a vystřelil na Lúthien; Huan šíp zpozoroval a chytl ho do tlamy. Curufin vystřelil znovu, ale Beren se vrhl do rány. Huan začal své bývalé pány pronásledovat a cestou zpět přinesl léčivou bylinu, která Berena uzdravila.

Jednoho dne Beren, vědom si svého slibu Thingolovi, vstal dřív, nechal spící Lúthien v péči Huanaa odešel směrem k Angbandu, Morgothově pevnosti.

Když Beren dorazil na pláň Anfauglith, pustil Curufinova koně. Jenže Lúthien, když se probudila, poprosila Huana, ať ji sveze za Berenem. On ale nejdřív vyhledal kůži Drauglina, kterou si dal přes sebe, a kůži Thuringwethil, upířice, kterou si na sebe vzala Lúthien. Pak se setkali s Berenem, a ten chtě nechtě musel dál s Lúthien. Huan podruhé promluvi a rozloučil se s nimi.

Pak přišli Beren s Lúthien k Bráně Angbandu. Tam byla ale stráž; Morgoth se doslechl, že se ozývá štěkot Huana, a proto vycvičil nejmocnějšího vlkodlaka, Drauglinova syna Carcharotha. Ten stál u Brány, nespal a čekal na Huana. Nedůvěřivě si prohlížel divnou dvojici: každý věděl, že je Drauglin mrtev. Ale pak do Lúthien vstoupila velká moc a ona mu přikázala, aby spal. Carcharoth se skácel, jako by ho udeřil blesk. Beren s Lúthen přišli k Morgothovu trůnu, ale Morgoth zbavil svou vůlí Lúthien přestrojení. Ta mu bez obav řekla své jméno a nabídla se, že mu zazpívá. Pak začala zpívat a Morgoth a všechny jeho vojska usnuli. Z Morgothovy koruny vyřízl Beren Angristem silmaril. Když se ale pouštěl do druhého, Angrist ze zlomil a jeho úlomek zasáhl Morgotha do tváře. Ten s sebou trhl a angbandská vojska se pohnula ve spánku. To už Beren a Lúthien prchali. Jenže před bránou stál Carcharoth. Aby ho Beren zdržel, nastavil před něj klenot. Vlkodlak ale zareagoval neočekávaně: uhryzl Berenovy zápěstí se silmarilem. Pak se zaplnil mučivou bolestí a vyrazil na jih. Jenže Beren umíral, na vlčích tesácích byl jed. Navíc se Angband probudil.

Pak ale přiletěli orli s Thorondorem v čele a zachránili Berena s Lúthien; a odnesli je na hranice Doriathu. Beren se zázračně uzdravil a jednoho dne přišel z Lúthien k Thingolovi.

Beren řekl, že silmaril je v jeho ruce. Thingol ho chtěl vidět. Beren mu ukázal levou ruku - nikde nic. Pak zvedl do výše pravou ruku bez zápšstí. Thingol se nad ním slitoval, dal mu Lúthien za manželku a chvíli byl klid.

Jenže to už se do Doriathu přiřítil bolestí šílený Carcharoth a nic ho nezastavilo. Když se o tom král dozvěděl, zavolal Huana, Berena a dva mocné elfy, Mablunga a Belega a vypravili se na Carcharotha. Vlkodlak skočil na Thingola, Beren se ho pokusil probodnout kopím, avšak vlkodlak ho smetl a zahryzl se mu do prsou. Pak se s ním ale pustil do boje Huan. Dlouho bojovali a nakonec Huan zabil Carcharotha, avšak byl smrtelně raněn. Promluvil potřetí - rozloučil se Berenem. Ten mu položil ruku na hlavu a nic neřekl. Tak se rozloučili. Pak vlkodlaka rozřízli a vyňali z něj silmaril.

Beren byl však těžce raněn. Na nosítkách ho přivezli do Doriathu. Tam zemřel, ale dřív ho Lúthien požádala, ať na ni u Mandosu počká. Pak zemřel a ona zanedlouho taky. Přišla do síní Mandosu, klekla před Námem a ten byl dojat; poprvé a naposled. Pak se Valar radili a Manwë dal Lúthien a Berenovi na výběr: buď Lúthien přijde do Valinoru a bude věčně žít, ale bez Berena, nebo s Berenem se vrátit a žít; musí ale přijmout Sudbu lidí a zemře spolu s Berenem. Lúthien si vyvolila druhou možnost. Vrátila se s Berenem a žili v zemi, která se později nazývala Dor-Firn-i-Guinar - Země mrtvých, kteří žijí. Tam měli spolu syna syna Diora. Jednou ještě Beren bojovali ve bitvě Laiquendi a Nogrodu. Pak Lúthien krátkou dobu nosila silmaril; pak konečně na oba dopadla Sudba lidí a oni zemřeli.zpět