Encyklopedie


Valar

Mocnosti Ardy


Valar jsou mocní mezi Ainur, kteří přišli do Ardy. Patří k nejmocnějším Ainur vůbec. Pánů Valar je sedm a Valier, královen Valar, taky. Původně se k nim počítal také Melkor, který byl však z jejich výčtu vyřazen.

Jména Pánů Valar od nejmocnějších k méně mocným jsou: Manwë, Ulmo, Aulë, Oromë, Námo, Irmo a Tulkas. Jména Valier jsou: Varda, Yavanna, Nienna, Estë, Vairë, Vána a Nessa. Osm nejmocnějších mezi Valar se nazývá Aratar.

Ve starší koncepci Tolkienova světa, kterou známa z Knihy ztracených pověstí, byli i další Valar, jako Makar a Meassa, Fionwë a Erinti, Nieliqui, Telimektar, Amillo, Salmar. Někteří z nich se v pozdější verzi příběhů vyskytují jako Maiar, s některými se v Silmarillionu vůbec nesetkáváme.zpět