Encyklopedie


Boromir (pán Ladrosu)


Boromir byl muž z Bëorova domu, syn Borona. Narodil se roku 338 Prvního věku v Estoladu. Měl syna Bregora a dvě dcery, Andreth a Beril. Byl také prvním pánem Ladrosu a šestým pánem Bëorova domu.

Ještě v Estoladu, po smrti svého otce Borona roku 408, se stal pánem Bëorova domu. Roku 350 odvedl Bëorův lid do Dorthonionu. Páni Dorthonionu Aegnor a Angrod ho přivítali mírně a dali mu zemi Ladros. Boromirův lid v Ladrosu nebyl ale celý protože část zůstala v Estoladu a někteří vedeni Bregorem odešli už předtím do Eriadoru.

Po jeho smrti roku 432 ho v titulu pána Ladrosu vystřídal syn Bregor.

O mnoho tisíc let později, v pětadvacátém století Třetího věku byl pravděpodobně právě podle Boromira, syna Boronova, pojmenován správce Gondoru Boromir, syn Denethora I. z Húrinova rodu (v němž bylo pojmenovávání podle hrdinů z Prvního věku obvyklé). Stejně byl také pojmenován jeho potomek Boromir, syn správce Denethora II..zpět