Encyklopedie


Húrin Thalion


Pán Hadorova domu Galdor si vzal Hareth z Halethina lidu, dceru jejich pána Halmira. Měli svatbu při velké oslavě, kdy se zároveň Galdorova sestra Glóredhel provdala za Halmirova syna Haldira. Galdor a Hareth měli spolu dva syny - Húrina a Huora. Ti dva vyrůstali s lidem své matky v Brethilu, jak bylo tehdy mezi Edain zvykem.

Jednou si ale skřeti troufli za hranice a Húrin i s Huorem, třebaže mu bylo třináct, šli do boje. Byli odříznuti a zahnáni a byli by zemřeli, kdyby je nezachránil Vala Ulmo. Obestřel je mlhou a oni delší dobu bloudili; pak je však zachránili orli a odnesli je do Gondolinu, který kromě nich viděl pouze jeden smrtelník - Huorův syn - o mnoho let později.

Král Turgon si je oblíbil a oni s ním několik let pobývali. Pak ale chtěli domů a Turgon jim to, i přes přísný zákaz, povolil. Tak jednoho dne stanuli v Dor-Lóminu. Otec se jich vyptával, ale oni ani muk. Když Galdor padl, na jeho místo nastoupil Húrin. Vzal si Morwen Eledhwen a měl s ní syna Túrina a dceru Urwen, která brzy zemřela. Pak se Morwen narodila ještě jedna dcera, Niënor. Jinak většinou sloužil v Barad Eithel králi Fingonovi.

Pak ale přišla osudová chvíle: Nirnaeth Arnoediad. Dor-Lóminští v čele s Húrinem a Huorem čekali pod stíny Ered Wethrin. Potom statečně bojovali, i když se bitva obrátila v jasnou a drtivou porážku. Poradili Turgonovi, ať s vojskem ustoupí, a on to tak udělal. Dor-Lóminští kryli jeho ústup. Zbyli tam jako poslední. Píď za pídí ustupovali, až přešli říčku Rivil. Dál neustoupili.

Tu se proti nim vyrojila všechna zlá vojska, tok přehradila svými mrtvými a vrhli se na Hadorův lid. Huor padl s šípem v oku a jako poslední z celého vojska tam byl Húrin. Vzal sekyru do obou rukou, a vždy když někoho zabil, vykřikl: "Aurë entuluva! - Den zase přijde!". Vykřikl takto sedmdesátkrát. Pak ho na Morgothův příkaz zajali živého. Skřetí ruce na něm ulpívaly, až ho zcela pohřbily.

Húrin byl přiveden před Morgotha, který se ho snažil zlomit. Nakonec ho proklel s celým jeho rodem. Posadil ho na stolec vysoko na Thangorodrim a donutil ho vidět v pokřiveném světle celý život jeho potomků. Nakonec ho pustil, ale jen s úmyslem, aby Húrin nezamýšleně způsobil ještě více zlého, protože Morgothova kletba na něm zůstávala.

Húrin šel ke Gondolinu: nebyl vpuštěn. Pak přišel k hrobu Túrina a Niënor, potkal tam Morwen a ona zemřela. V Brethilu způsobila jeho přítomnost svár mezi členy Halethina rodu. Poté šel do Nargothrondu a tam vzal Nauglamír, který pak odnesl do Doriathu - šperk se stal později pro Doriath osudným, když do něj byl vsazen silmaril a přilákal tak hněv Fëanorových synů. Nakonec prý Húrin skočil do moře.zpět