Encyklopedie


Hadorův dům

House of Hador

Marachův dům, Třetí dům Edain

Folk of Hador, Third House of the Edain, House of Marach


Hadorův dům patřil ke Třem domům Edain, přátelům elfů. Byli z nich nejpočetnější a jeho členové byli v průměru nejvyšší. Zpravidla měli zlaté vlasy.

Když putovali z Hildórienu, byli vlastně jeden lid z domem Bëorovým, ale u jezera Rhûn se rozdělili: Bëorovci sídlili kolem dnešního Dorwinionu, Hadorovci v lese severovýchodně od jezera. Když pak přišli do Beleriandu, usídlili se s Bëorovci v Estoladu. Nesmíme však zapomenout, že v té době ze nenazývali domem Hadorovým, protože Hador Lórindol se ještě ani nenarodil. Vedl je Marach. Později jich většina přesídlila do Dor-Lóminu, kde žili vlastně na území Velekrále Noldor Fingolfina a jeho syna Fingona. Jejich první vůdce v Dor-Lóminu byl výše uvedený Hador Lórindol. Ten zahynul při Dagor Bragollach.

Osudným se Hadorovu domu stala Nirnaeth Arnoediad, po které jejich domovy obsadili Snědí muži, příbuzní pozdějších Východňanů. Málo jich stihlo utéct do Ústí Sirionu.

Pak přišla Válka hněvu a Morgoth byl poražen. Valar dali Třem domům Edain "za odměnu" ostrov Númenor a Hadorův lid tvořil většinu jeho populace. S Prvním věkem končí i dějiny Hadorova lidu a začínají dějiny Númenoru.zpět