Encyklopedie


Silmariën


Silmariën byla númenorská princezna, nejstarší dcera krále Tar-Elendila, narozená v roce 521 Druhého věku.

Protože podle tehdy platného nástupnického řádu mohli zdědit Žezlo pouze muži, Tar-Elendilovým dědicem se stal Silmariin mladší bratr Írimon (pozdější král Tar-Meneldil). Později však Tar-Meneldurův syn Tar-Aldarion nástupnické právo změnil, takže následně zdědil trůn nejstarší potomek krále, i když to byla žena (například Tar-Telperiën, přestože měla mladšího bratra Isilma).

Vzala si za muže Elatana z Anúnië a jejich syn byl Valandil. Král Tar-Elendil jmenoval Valandila prvním pánem z Andúnië. Jeho potomci se pak stali vedle královského rodu nejvýznamnějším šlechtickým rodem na Númenoru, který až do konce zůstal věrný a udržoval přátelství s elfy. Posledním z nich byl Amandil, otec Elendila Vysokého, který připlul po Pádu do Středozemě.

Tar-Elendil dal své dceři Silmariën jako dědictví prsten Barahira, otce Berena Jednorukého, který se tak se uchoval v domě Pánů z Andúnië a s Elendilem přežil Pád Númenoru.

Pro princeznu Silmariën byl také vyroben klenot Elendilmir, bílá hvězda z elfského křišťálu umístěná na mitrilové pásce, jež se pak předávala v rodu pánů z Andúnië od Silmariën až k Elendilovi a byla jím přijata za symbol královské moci v Arnoru.zpět