Encyklopedie


Amandil


Amandil
(šestnáctý pán Andúnië)
Eärendur
(čtrnáctý pán Andúnië)
Lindórië
Gimilkhâd

Amandil byl osmnáctý a poslední pán Andúnie. Žil za časů númenorských králů Tar-Palantíra a Ar-Pharazôna. Podobně jako jeho předkové byl vůdcem Věrných, kteří usilovali o udržení úcty k Valar a přátelství s Eldar. Měl syna Elendila, který se později stal králem Říší ve vyhnanství.

V mládí se přátelil se svým vzdáleným bratrancem Pharazônem, přestože se zásadně lišil jejich postoj k názorovému rozdělení Númenoru. Protože moudrý král Tar-Palantír byl nakloněn Věrným a pokusil se odčinit chyby svých předků, Pharazôn odešel do Středozemě, kde se vyžíval ve válkách proti Sauronovi, a vrátil se až pár let před královou smrtí, zatímco Amandil se po svém otci Númendilovi stal pánem Andúnie. Když se Pharazôn nečekaně chopil moci a stal se králem, právě díky starému přátelství ponechal Amandila ve své radě, přestože jinak rozpoutal ještě větší pronásledování Věrných, než kdy dřív – zejména poté, co se jeho rádcem stal sám Sauron.

Amandil využíval svého postavení aby podle svých možností pomáhal Věrným. Když Sauron zcela získal krále pod svůj vliv, Amandil byl jediný z Rady, kdo se Sauronovi otevřeně stavěl na odpor, dokud se Sauronovi nepodařilo prosadit Amandilův odchod z Rady.

Pak se Amandil stáhl do Rómenny, kam byla většina Věrných přesídlena. Když se dozvěděl o králově záměru zaútočit na Aman, byl naplněn děsem a rozhodl se tajně se vypravit na Západ, aby požádal Manwëho o odpuštění pro númenorskou pýchu. Sdělil svůj plán svému synovi a poradil mu, aby připravil v rómennském přístavu lodě pro únik z ostrova.

Pak se jen s malou posádkou vypravil na moře, nejdříve na východ, aby nevzbudil podezření, pak obeplul Númenor a zmizel na západě. Víc o jeho osudu není známo. Nevíme, jestli se skutečně dostal do Amanu a jestli přednesl svou žádost Manwëmu, ale osud Númenoru byl tak jako tak zpečetěn. Možné však je, že právě Amandilovým přičiněním se dostalo Elendilovi a jeho dvěma synům té milosti, že unikli Pádu Númenoru a mohli doplout do Středozemě, kde založili království Gondor a Arnor.zpět