Encyklopedie


Eru Ilúvatar

Eru, Ilúvatar


"Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar."
je první věta Ainulindalë. Ilúvatar znamená "Otec všech" a je bytostí, která se dá ztotožnit s Bohem. Před začátkem věků z jeho myšlenky vznikli Ainur a na jeho náměty zpívali, až vznikla Velká hudba, nebo-li Ainulindalë. Po tomto zpěvu dal Ainur zrak aby měli vidění Ardy, která je smyslem Velké hudby. Pak Eru Ilúvatar dal vzniknout světu zvoláním: .
Do dějů ve světě obvykle aktivně nezasahuje, ačkoliv je známo pár výjmek: Na počátku věků, před probuzením elfů zasáhl do tvořivé práce Aulëho, který z netrpělivosti vytvořil trpaslíky. Eru ukázal Aulemu, že sám by nebyl schopen vytvořit myslící bytosti. Protože si ale Aulë přiznal svou chybu přijal Eru trpaslíky za své a dal jim život.
Asi nejvýznamějším zásahem do historie je stvoření Elfů a Lidí - Ilúvatarových dětí, na němž neměli podíl žádní z Ainur, ačkoli podle Velké hudby věděli, že k tomu má dojít.
Velký zásah Ilúvatara do podoby světa nastal na žádost Valar koncem Druhého věku. Tehdy byl potopen ostrov Númenor, ale změnilo se také celé uspořádání Ardy: Svět byl z původní ploché podoby změněn v kouli a celý kontinent Aman byl odstraněn z okruhu světa.
Na několika místech Silmarillionu se rovněž praví, že ani Valar neví a neznají vše, neboť mnoho velkých věcí si nechal Eru pro sebe a nikomu své úradky nezjevil a tak v každém věku vyvstává mnoho nového a nečekaného z vůle Eruovy. I Gandalf v Pánu prstenů naznačuje, že některé věci, které se obyvatelům Středozemě jeví jako náhody, jsou ve skutečnosti záměrem vyšší moci.


zpět