Encyklopedie


Belegaer

Velké moře, Dělící moře, Západní moře

Great Sea of the West, Sundering Seas, Western Sea


Belegaer je obrovské moře, které dělí Aman od Středozemě. V Prvním věku bylo na severu zakončeno Ledovou tříští, kterou bylo možno přejít z jednoho kontinentu na druhý, jak to učinil Fingolfinův zástup. Po Válce hněvu a potopení Beleriandu se ale na severu břehy vzdálily a toto propojení zmizelo. Ve Druhém věku se blízko středu Belegaeru nacházel ostrov Númenor. Ten však zásahem Ilúvatara zmizel v hlubinách moře a tehdy také byl z okruhu světa odstraněn i Aman a na západní straně Belegaeru byly vytvořeny nové země.zpět