Encyklopedie


Almaren


Ostrov Almaren ležel ve Velkém jezeře uprostřed Středozemě v době, kdy ještě měl svět a kontinenty na něm symetrickou podobu. Bylo to první stálé sídlo Valar.

Almaren byl pravděpodobně vytvořen poté, co byl ve valarském roce 1500 s pomocí Tulkase Melkor vyhnán z Ardy a byl napraven chaos, který předtím způsobil. Kolem roku 1900 Aulë vyrobil Dvě lampy, které osvětlovaly zemi, čímž začalo Jaro Ardy. Almaren se nacházel přesně uprostřed mezi dvěma lampami, Illuinem na severu a Ormalem na jihu, a byl tedy v nejkrásnější části světa, kde se mísilo světlo obou lamp.

Po dlovuhé věky sídlili Valar a Maiar v Almarenu a zvelebovali okolní svět. Když byli konečně spokojeni se svým dílem, nařídil Manwë roku 3400, aby se v Almarenu konala velká slavnost, na které si Tulkas vzal za ženu Nessu.

Melkor však viděl odpočinek Valar a vycítil svou šanci. Tajně se svými služebníky překročil Hradby Noci, vstoupil do Ardy a na dalekém Severu začal budovat svou pevnost Utumno. Odtud se šířila po Středozemi zhouba a zkaženost, takže Valar věděli, že se Melkor vrátil, ale nedokázali najít jeho úkryt. Roku 3450 pak Melkor otevřeně vytáhl proti Valar, zničil Dvě lampy a v rozpoutaném kataklyzmatu zanikl i Almaren a Velké jezero. Valar byli útokem tak zaskočeni, že byli nuceni ustoupit na daleký západ a vybudovat své nové sídlo v Amanu. Almaren tak navždy zmizel z tváře světa.zpět