Encyklopedie


Voronwë


Ulmovo poselství Příběh Tuora, třetí část

Voronwë byl elf z Gondolinu. Narodil se až ve Středozemi v době, kdy Turgonův lid sídlil v Nevrastu; jeho otcem byl Aranwë, gondolinský šlechtic z Fingolfinova domu, jeho matka pocházela z Falathrim a byla spřízněna s Círdanem.

Voronwë byl vyslán králem Turgonem jako jeden z vyslanců, kteří se po katastrofě Nirnaeth Arnoediad měli na lodích postavených Círdanem vypravit na západ, doplout do Valinoru a prosit Valar za odpuštění a pomoc. Voronwë, který se cestou zdržel v kraji Nan-Tathren, dorazil do Ústí Sirionu jako poslední a vydal se s poslední lodí. Žádná z lodí nedokázala proniknout přes Začarované ostrovy a dostat se až k pobřeží Amanu. Voronwë však jako jediný ze všech poslů přežil; zatímco o ostatních nikdy žádné zprávy do Středozemě nepřišly, ať už se utopili v bouřích způsobených Ossëho hněvem, nebo podlehli kouzlům Začarovaných ostrovů. Voronweho loď se po sedmi letech putování vrátila zpět, ale na dohled od břehů Středozemě byla zasažena mocnou bouří a Voronwë sám byl jediný, kdo se zachránil.

Ocitl se přímo pod Vinyamarem, starodávným a dávno opuštěným Turgonovým sídlem na pobřeží moře. A tam se setkal s Tuorem, člověkem z domu Hadorova, který na sebe vzal roli Ulmova posla. Voronwë souhlasil, že jej dovede do Skrytého města Gondolinu ke králi Turgonovi, aby mohl přednést své poselství.

Voronwë a Tuor podstoupili vyčerpávající cestu na východ, protože na Beleriand se snesla Krutá zima. Nakonec došli až k Sedmi branám a byli zadrženi strážemi. Tuor se ukázal jako skutečný Ulmův posel a přednesl Turgonovi varování od Ulma, že naděje spočívá v moři.

V následujících letech žil Voronwë v Gondolinu a byl Tuorovým blízkým přítelem. Během pádu Gondolinu ho Tuor požádal, aby střežil Idril, jeho manželku a Turgonovu dceru. Voronwë spolu s Tuorem a Idril a částí lidu Gondolinu unikl z plenění tajnou chodbou a následně se dostal až do Ústí Sirionu. Nakonec odplul na Západ a skutečně se dostal až do Valinoru, ačkoli různé verze příběhu se rozcházejí v tom, jestli to bylo s jeho přítelem Tuorem nebo s Tuorovým synem Eärendilem.zpět