Encyklopedie


Beleriand


Jedna z nejzápadnějších zemí Středozemě, rozprostírající ce po obou stranách řeky Sirion. Na západě a jihozápadě ohraničovalo Beleriand pobřeží Velkého moře, na jihu les Taur-im-Duinath, na východě řeka Gelion a na severu horské pásmo, které se táhlo od pahorků okolo Himringu přes Dorthonion, pak bylo přerušeno údolím Sirionu, ale dál navazovaly Ered Wethrin a na severozápadě Ered Lómin a pahorky ohraničující Nevrast. Na východ od Belerindu, za Gelionem ležely země Ossiriand a Thargelion, na severovýchod pustá planina Lothlann, na sever vysočina Dorthonion a za ní rozlehlá plocha Ard-Galenu (pozdějšího Anfauglithu) a na severozápad kraj Hithlum, ohraničený horami.
Beleriand se dělil na dvě hlavní části: Západní Beleriand mezi pobřežím moře a Sirionem a Východní Beleriand mezi Sirionem a Gelionem. Kromě toho ještě Beleriand rozdělovala od západu k východu se táhnoucí zeď z pahorků, zvaná Andram.
Celý Beleriand i země na sever od něj se potopily na konci Prvního věku, v důsledku Války hněvu. Jediné, co zůstalo, byly části Ossiriandu a Thargelionu, které se staly známými pod názvem Lindon, a potom několik ostrovů, mezi něž patřily Himling, Tol Morwen a Tol Fuin.zpět