Encyklopedie


Útěk Noldor

Flight of the Noldor


Útěk Noldor byla událost, kdy většina Noldor opustila Valinor a vydala se do Středozemě.

Příčinou byl útok Melkora, který s pomocí Ungoliant zabil Dva stromy a následně zavraždil krále Noldor Finwëho a ukradl silmarily a mnoho dalších pokladů Noldor. Finweho nejstarší syn Fëanor spolu se svými sedmi syny přísahal pomstu, vzepřel se vůli Valar, kteří ho vyzývali k rozvaze a zakázali mu svévolně opustit Valinor, odešel z Tirionu a vydal se pronásledovat Melkora do Středozemě, následován naprostou většinou svého lidu včetně svých bratrů Fingolfina a Finarfina.

Vzpoura proti Valar brzy přinesla neštěstí; v Alqualondë vedla k prvnímu vraždění rodných, kdy Fëanor násilím vybojoval lodě od Teleri, aby se dostal do Středozemě. V severní zemi Araman se střetli s Mandosem, který proslovil strašlivé proroctví a sudbu nad Fëanorem a jeho syny a nad všemi, kdo je budou následovat. Tehdy se Finarfin a někteří z jeho lidu obrátili a vrátili se zpět do Valinoru, kde dostali odpuštění Valar.

Fëanor se poté se svým lidem přeplavil na lodích z Amanu do Středozemě, zatímco Fingolfinův lid musel projít obtížnou cestou přes Helcaraxë, neboť Fëanor za sebou lodě spálil. Valar nechali Noldor z Amanu odejít, ale jak bylo předpovězeno, uzavřeli svou zemi před jejich návratem, čímž z Noldor ve Středozemi udělali Vyhnance.

Teprve po dlouhých věcích bylo vyhnanství zmírněno a Noldor byl povolen návrat do Blažené říše. Tato zvláštní milost jim pak zůstala i když došlo k proměně světa po pádu Númenoru a Aman se ocitl mimo kruhy světa.zpět