Encyklopedie


Bílé věže

White Towers

Elostirion


Věže stojící na západním okraji Eriadoru, na Věžových kopcích. Byly postaveny králem Elendilem, když bylo na konci Druhého věku založeno království Arnor. Do jedné z nich, jménem Elostirion, umístil Elendil jeden z palantírů, který se ale lišil od ostatních, protože se nespojoval s nimi, ale hleděl na západ na moře a dál, k ostrovu Tol Eressëa.zpět