Encyklopedie


Fëanorova přísaha


Před odchodem Noldor z Amanu složil Feanor a jeho synové strašlivou přísahu, která se nedala zrušit; přísahali při jménu Ilúvatara a přivolávali na sebe Věčnou Tmu, jestli ji nedodrží, a za svědky jmenovali Manweho, Vardu a horu Taniquetil. Přísahali, "že budou pronásledovat pomstou a nenávistí Valu, démona, elfa či ještě nezrozeného člověka a jakéhokoli tvora, velkého či malého, dobrého či zlého, kterého přinese čas až do konce dnů, pakliže by držel, vzal či jim upíral silmaril, který jim patří."


zpět