Encyklopedie


Estolad


Planina ve Východním Beleriandu u řeky Celon, jižně od Nan Elmothu. Bylo to první místo, kde se na nějakou dobu utábořili Edain, když přišli do Beleriandu, ještě než pokračovali dál na sever a na západ. Název znamená "tábořiště". Jako první se tu usídlili Bëorovci a o něco později, na jih a na východ od jejich sídel, Marachovci. Bëorův lid později odešel do Dorthonionu, kde se usídlil v Ladrosu, zatímco lid Marachův přesídlil do Dor Lóminu, který získal lénem od krále Fingolfina. Mnozí lidé z obou národů ale v Estoladu zůstali až do konce Prvního věku. O něco později dorazil do Estoladu i Halethin lid, le nezdržel se tu dlouho a brzy pokračoval dál na západ do Brethilu.zpět