Encyklopedie


Niënor

Níniel


Glaurungovo oko Nienor se zrcadl v oku draka Glaurunga

Nienor (někdy psáno Niënor) byla dcera Húrina, pána Dor-lóminu, a jeho manželky Morwen. Měla staršího bratra Túrina a starší sestru Urwen (zvanou také Lalaith), která ale zemřela ještě dříve, než se Nienor narodila.

Nienor přišla na svět v těžkém období krátce po porážce Eldar a Edain v bitvě Nirnaeth Arnoediad, kdy byl Hithlum obsazen Východňany. Svého otce nikdy nepoznala, protože ještě před jejím narozením byl zajat Morgothem a odvlečen do Angbandu. Morgothova kletba pak vedla osudy celé Húrinovy rodiny tragickými cestami.

I Túrin odešel ještě před narozením Nienor do opatrování ke králi Thingolovi do Doriathu. Morwen se však jako těhotná a později s malým dítětem bála absolvovat nebezpečnou cestu do Doriathu, přestože ji král Thingol také zval, a tak Nienor vyrůstala dvacet let v Dor-lóminu.

Teprve když se díky statečnosti nargothrondského kapitána Mormegila staly cesty načas bezpečnějšími, vydaly se obě ženy do Doriathu, kde však zjistily, že Túrin odešel. Zaslechly ale zvěst o tom, že Mormegil není nikdo jiný, než Nienořin bratr Túrin, a tak se přes varování královny Melian vydaly v doprovodu Mablunga a družiny Sindar do Nargothrondu.

Mezitím byl Nargothrond vyrabován drakem Glaurungem, a když se družina přiblížila, zvedl se z řeky Narog ohromný oblak páry, způsobený drakem, takže se členové družiny navzájem ztratili. Nienor zůstala na kopci Amon Ethir, kde se nečekaně střetla se samotným Glaurungem. Drak ji pak zaklel, takže ztratila veškerou svou paměť, znalost řeči i vědomí, kým je. Mablung s hrstkou elfů ji pak našli a vedli zpět do Doriathu, byli však zaskočeni bouří a náhle přepadeni skřety. Nienor v děsu uprchla do lesů, strhala ze sebe oblečení a utíkala nahá, až omdlela vyčerpáním na mohyle elfské princezny Finduilas z Nargothrondu, kterou Túrin miloval.

Tak ji našel Túrin, který tehdy sídlil mezi lidem Haladin z Brethilu a říkal si Turambar. Vzal ji do opatrování a dal jí jméno Níniel. Dívka v něm našla útěchu, přestože nevěděla, že je jejím bratrem. Náčelník a léčitel Brandir ji uzdravil na těle a postupně se opět naučila mluvit, ale její vzpomínky se jí nevrátily. Proto se zamilovala do Túrina (přestože Brandir ji také tajně miloval a odrazoval ji od svazku s Túrinem, protože měl tušení, že to nevěstí nic dobrého) a nakonec se za něj provdala a počala s ním dítě.

Tehdy vyšel Glaurung opět do volné krajiny a zamířil k Brethilu. Túrin vymyslel plán, jak jej zabít, a to se mu skutečně podařilo. Zatímco ale drak ležel umírající, Túrin upadl do bezvědomí, omámen jeho jedovatou krví. Nienor za ním přispěchala, aby ho ošetřila, ale tehdy na ni Glaurung promluvil, sňal z ní své zakletí a vrátil jí paměť. Nienor si uvědomila, že se provdala za svého vlastního bratra, a dračími slovy uvedena v zoufalství ukončila svůj život skokem do rokle Cabed-en-Aras.

Túrin, který se pak dozvěděl, co se stalo, ukončil svůj život svým vlastním mečem Gurthangem. Elfové z Doriathu pak oběma sourozencům vztyčili náhrobní kámen s nápisem:

Túrin Turambar Dagnig Glaurunga
Niënor Níniel
Později se u tohoto náhrobního kamene po letech setkali jejich rodiče, Húrin a Morwen. Morwen toho dne zemřela a byla pohřbena na tomtéž místě. Tato mohyla zůstala i po zničení Beleriandu nad vodou jako ostrov Tol Morwen. Nienor tam však pohřbena nebyla a žádná pověst nemluví o tom, kam její tělo odnesly studené vody řeky Teiglin.zpět