Encyklopedie


Rómenna


Rómenna Rómenna
Rómenna byl přístav ležící na konci dlouhé zátoky na východě ostrova Númenor. To, že ležela v relativní blízkosti hlavního města, Armenelosu, navozovalo ideální podmínky pro rozvoj města, které se tak stávalo centrem zahraničního obchodu a loďařského průmyslu. Stavění lodí pro námořní výpravy, jejich vypravování, to vše se dělo hlavně v Rómenně. Zejména z tohoto hlediska zažilo město největší rozmach za vlády Tar-Aldariona.
Zde žil Amandil se svým synem Elendilem a vnuky Isildurem a Anárionem v době krutovlády Ar-Pharazôna a Saurona, odtud se Amandil vypravil na plavbu, mající za účel najít Valar a prosit je o odpuštění pro jeho lid. Odtud také uprchl Elendil se svými syny do Středozemě.


zpět