Encyklopedie


Jaro Ardy

Spring of Arda


Jaro Ardy bylo období na počátku dějin Ardy. Nastalo tehdy, když se Valar podařilo (i přes předchozí konflikty s Melkorem) uspořádat svět více méně podle svých původních představ a po náročné práci spočinuli ve svém prvním sídle Almarenu ve Středozemi. Svět byl tehdy osvětlován dvojicí Lamp Valar, podle nichž se tomuto období říká také Věk Lamp. Melkor tehdy uprchl za hranice Ardy a zůstal za Zdmi noci.

Jaro Ardy bylo pokaženo, když se Melkor potají vrátil do Ardy a začal budovat na dalekém severu svou pevnost Utumno. Jeho temná moc se začala šířit po světě a poskvrňovat život. Konec Jara Ardy nastal tehdy, když Melkor se svými služebníky vyšel z Utumna a zbořil Lampy Valar. Svět byl tehdy zasažen záplavami a požáry a jeho podoba se nenávratně změnila. Valar byli nuceni ustoupit ze Středozemě do Amanu, kde vybudovali říši Valinor.zpět