Encyklopedie


Éowyn

Dernhelm, Bílá paní rohanská, Paní štítové ruky

White Lady of Rohan, Lady of the Shield-arm


Šerá brázda Šerá brázda
Před branami Minas Tirith Před branami Minas Tirith: Húrin Klíčník, Faramir, Éowyn a Éomer očekávají příchod krále Elessara
Éowyn byla dcerou rohanského maršála Éomunda a Théodwyn, dcery krále Thengela. Měla bratra Éomera, který se stal králem Rohanu. Byla celmi krásná; vysoká, štíhlá a půvabná, s dlouhými zlatými vlasy a šedýma očima, odvážná, ušlechtilá a hrdá.
Narodila se roku 2995 T. v.. Když jí byly pouhé tři roky, její otec byl zabit při boji se skřety a její matka zemřela zármutkem. Král Théoden ale přijal Éomera a Éowyn do svého domu a vychovával svého synovce a neteř jako vlastní děti a oni ho milovali jako svého otce.
Eowyn ale postupně začala propadla smutku. Toužila totiž získat si slávu v boji, tím spíš že pocházela z urozeného Eorlova rodu, ale protože se narodila jako žena, byla nucena zůstávat v Edorasu a pečovat o muže, když se vrátili ze svých výprav. Věci se pro ni ještě zhoršily, když se král Théoden dostal pod zhoubný vliv svého rádce Grímy Červivce. Zatímco Éomer svobodně jezdil po rohanských pláních, Éowyn musela pečovat o svého strýce a jeho úpadek ji velmi trápil. Ještě k tomu ji obtěžoval Gríma, který počítal s tím, že až bude Rohan poražen Sarumanem, on sám získá Éowyn jako svou kořist.
Avšak když do Edorasu dorazil čaroděj Gandalf, doprovázen Aragornem, Gimlim a Legolasem, Théoden byl uzdraven a vrátil se ke své síle. Éowyn obdivovala Aragorna a brzy se do něj zamilovala. Když se ale Rohanské vojsko vydalo do Helmova žlebu, aby tam čelilo Sarumanově armádě, byla Éowyn pověřena králem, aby odvedla ženy, děti a starce do hor a uchýlila se do Šeré brázdy.
Tam čekala na zprávy, dokud se neobjevila Šedá družina vedená Aragornem. Éowyn ho žádala, aby se mohla vydat do bitvy spolu s ním, ale Aragorn jí odmítl vzít s sebou a také jí dal najevo, že její lásku nemůže opětovat. Vysvětloval jí, že její zodpovědnost leží s jejím lidem a musí vzít na sebe vládu Rohanu, zatímco král se svými bojovníky bude ve válce. Éowyn se však trápila nad nespravedlností takového údělu a přirovnala jej kleci.
Aragorn odjel na Stezky mrtvých a brzy na to dorazilo do Šeré brázdy Théodenovo vojsko. Dalšího dne se mělo vydat do války na pomoc Gondoru, ale Éowyn byla opět svěřeno, aby zůstala v Rohanu, než se muži vrátí z boje. Hrdá dívka byla byla zarmoucena svou neopětovanou láskou k Aragornovi a toužila raději zemřít v boji, než být stále ponechávána vzadu. Proto se přestrojila za muže a pod jménem Dernhelm vyjela s s rohanským vojskem do boje. V Edorasu také tajně přibrala do sedla hobita Smělmíra, který s ní sdílel podobný úděl – také mu nedovolili, aby jel s Rohiry do bitvy.
Na Pelennorských polích byla Éowyn svědkem toho, jak byl Théoden zraněn Černokněžným králem. Vrhla se k obraně svého strýce, ale černokněžný král se jí vysmíval a citoval staré proroctví, podle nějž ho nezabije žádný živý muž. Éowyn se ale v tu chvíli odhalila a odpověděla mu:
“Ale já nejsem živý muž! Máš před sebou ženu. Jsem Éowyn, Éomundova dcera. Stojíš mezi mnou a mým pánem a příbuzným. Táhni, pokud nejsi nesmrtelný! Ať živý nebo temný nemrtvý, srazím tě, jestli se ho dotkneš.“
Černokněný král na ni poštval svou okřídlenou stvůru, ale Éowyn ji zabila. Pak na dívku zaútočil palcátem; vykryla ránu štítem, ale pod nárazem se jí zlomila ruka. Když se nazgûl chystal zasadit smrtící ránu, náhle mu Smíšek, který se k němu zezadu připlížil, probodl koleno. Éowyn využila příležitosti a uštědřila přízraku smrtící ránu do prostoru mezi pláštěm a korunou, kde byla jeho neviditelná hlava.
Éowyn byla vážně zraněna a jezdci ji dopravili do Minas Tirith spolu s tělem krále Théodena v domnění, že je také mrtvá. Kníže Imrahil ale zjistil, že je naživu a nechal ji dopravit do Domů uzdravování. Fyzicky byla zraněna hlavně na zlomené levé ruce, ale pravou rukou, kterou probodla prstenový přízrak, vstoupil do jejího těla smrtelný Černý dech. Navíc byl její stav ještě zhoršen jejím trápením a nešťastnou láskou. Naštěstí byla včas ošetřena Aragornem, který měl jako dědic králů zázračnou léčitelskou moc. Když se probrala k vědomí a zotavovala se ze svého zranění, zprvu chtěla co nejdříve opustit Domy uzdravování a vydat se opět do boje, ale pak v zahradách potkala správce Faramira, který se tu také léčil, vedla s ním dlouhé rozhovory a brzy se její srdce obrátilo k němu. Pochopila tehdy, že její předchozí láska pro Aragorna byla spíš jen zbožňováním vysněného hrdiny, zatímco Faramir jí nabízí skutečnou lásku. Také se změnil její pohled na život:
“V té chvíli se srdce Éowyn proměnilo, nebo mu konečně porozuměla. A zima v ní náhle pominula a zasvitlo na ni slunce. (...) 'Už nebudu štítonoškou a nebudu soupeřit s velkými Jezdci ani se radovat jen ze zpěvů o zabíjení. Budu uzdravitelkou a budu milovat všechny věci, jež rostou a nejsou neplodné. (...) Už netoužím být královnou,' řekla.“
Brzy po válce se Éowyn a Faramir vzali a protože král Elessar jmenoval Faramira knížetem Ithilienu, přestěhovali se do této země a postavili svůj dům v Emyn Arnenu. Měli spolu nejméně jednoho syna jménem Elboron a jejich vnukem byl Barahir, který sepsal Příběh Aragorna a Arwen. Datum Éowyniny smrti není známo, ale pokud zemřela přirozenou smrtí, dožila se pravděpodobně přinejmenším stejného věku jako její bratr Éomer, který zemřel roku 63 Č. v.. Její manžel, který byl z númenorského rodu, žil do roku 82 Č. v..


zpět